Logotyp

Här kan du ladda ner KappAhls logotyp i olika format anpassade för tryck och webb. Logotypen får bara användas efter överenskommelse med oss och enligt våra grafiska anvisningar. 

Vår logotyp

KappAhls logotyp

Logotypens färg

Vår logotyp skall i första hand alltid användas i Pantone 5395 U (C98 M69 Y32 K45), i andra hand i svart eller vitt (neg).

Det är inte tillåtet att ändra färg eller på annat sätt modifera vår logotyp.

Logotypen får inte modifieras

Placering av logotyp

I tryckt media ska logotypen i första hand placeras centrerad i nedre delen av layouten. I de fall man arbetar med väldigt breda format centreras logotypen under textbudskapet.

Logotypens placering

Logotypens frizon

För att logotypen ska kunna uppfattas tydligt är det viktigt att den förses med en frizon. Placera inte text, bild eller andra grafiska element inom logotypens frizon. Minimiavståndet utgörs av motsvarande storlek som versalt K i logotypen som exempel nedan.

Logotypens frizon

Filer för nedladdning

KappAhls logotyp EPS (zip, 1.48 MB)

KappAhls logotyp PNG (zip, 11.0 KB)

KappAhls logotyp JPEG (zip, 15.3 KB)

Grafisk manual för logotypen (pdf)

Presskontakter

Koncernen och Investor Relations
Charlotte Högberg, kommunikationschef
Tel: +46 (0)31 - 771 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com

Sverige
Olivia Larsson
Tel: +46 (0)31 - 771 58 47
olivia.larsson@kappahl.com

Presslån

EK PR & Kommunikation