Trygghetskameror i butik

För oss är det viktigt att både du som kund och de som arbetar i våra butiker ska känna sig trygga. I en del av Kappahls butiker finns därför trygghetskameror. Syftet med bevakningen är att förebygga, upptäcka och utreda brott och olyckor. Det material som spelas in via kamerorna lagras som längst i 60 dagar, eller så länge utredning pågår.

Vi kameraövervakar med stöd av så kallad intresseavvägning utifrån att vi strävar efter en säker butiksmiljö för både våra kunder och anställda. Vår intresseavvägning baseras även på att bildmaterial bara gås igenom om det finns brottsmisstankar och att bildmaterial raderas inom två månader från inspelning. Detta gör att risken för de registrerades friheter och rättigheter begränsas och anses rimlig i jämförelse med risken för att utsättas för brott om trygghetskameror inte hade funnits i våra butiker. Om det finns misstanke om brott kan bildmaterialet komma att lämnas ut till polisen.

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.

Om du har frågor om vår kameraövervakning och dina rättigheter kan du kontakta vår kundservice tel 010-138 87 11

Här kan du också läsa om dina rättigheter kopplat till de personuppgifter vi hanterar om dig.

Kameraövervakningen utförs av Kappahl AB, Idrottsvägen 14, 431 62 Mölndal.