VD om året som gått

Danny Feltmann, vd och koncernchef för KappAhl 2016/2017, om det gångna året.

Danny Feltmann, vd och koncernchef 2016/2017


Hur har året varit?

Spännande! KappAhl har under året gjort stora framsteg inom de områden som vi bestämt att vi skulle bli bättre på.

Implementeringen av vår affärsplan går enligt plan och vi rör oss stadigt mot en tioprocentig rörelsemarginal tack vare våra framgångsrika pris- och kampanjstrategier, god kostnadskontroll och den nu slutförda omställningen i Polen.

Hur har utvecklingen i marknaden påverkat er?

Våra försäljningsmarknader i Sverige, Norge och Polen, har haft en positiv makroekonomisk utveckling men de har också präglats av hög konkurrens.

Flera stora aktörer i branschen har haft lagerutmaningar vilket gjort att priskonkurrensen varit tuffare än vanligt.

Det är ett tecken på kundernas förändrade köpbeteende och branschens omvandling. I takt med att e-handelns andel av den totala försäljningen ökar blir det ännu viktigare med rätt vara till rätt pris på rätt plats i rätt tid!

Det blir också mer viktigt att nå ut med ett hållbart erbjudande och vara transparenta genom hela verksamheten.

Hur möter ni utvecklingen?

Den innebär att vi måste öka försäljningen per kvadratmeter, något som vi möter genom vår omnichannel-satsning men också med den ständigt pågående översynen av butiker – lägen, koncept och ytor.

Under året har vi lanserat ett pilotprojekt för Click&Collect och Shop Online in Store som fallit mycket väl ut och vi har därför beslutat att rulla ut tjänsterna på bred front under hösten 2017.

För KappAhl, som har många olika butiksformat, är det också viktigt att vi följer vårt program för att bygga om, stänga och flytta butiker för att säkra att vårt samlade butiksnätverk når upp till våra lönsamhetskrav.

För att positionera oss för framtiden har vi under året ökat vår investeringstakt avseende butiksombyggnationer, process- och it-relaterade projekt. Med åtaganden som att ställa om till hållbara material och processer samt skapa lösningar för hållbar konsumtion för vår kund, visar vi vart vi är på väg när det gäller hållbarhet.

Omställningsprogrammet i Polen avslutades också under året, kan du berätta mer?

Efter att ha stängt ett stort antal butiker står vi nu med ett sunt butiksnätverk som vi ska växa vidare från.

Den polska marknaden är attraktiv och ett första steg tas under hösten 2017, då vi öppnar en ny KappAhl-butik och en första, fristående Newbie Store.

Våra medarbetare har gjort en fantastisk insats och vi kan nu se framåt även i Polen!

En ledstjärna i det fortsatta arbetet är rätt mode för vår kund, när och hur kunden själv väljer. KappAhl ska vara vår kunds förstahandsval!

I takt med digitaliseringen blir kundmötet i butik allt viktigare, hur förbättrar ni det?

Under året har vi infört Customer Service Follow Up som innebär att vi skickar ut digitala kundenkäter till våra klubbmedlemmar strax efter ett köp. Där ber vi om återkoppling på hur de upplevt kundservice, sortiment och erbjudande. Det är ett viktigt verktyg som ger oss möjlighet att följa upp och förstärka vårt kundmöte.

Bidrar det förändrade kundbeteendet till förändringar i er organisation? 

Ja, vi vill ge kunden ett enhetligt intryck av vårt samlade erbjudande – från inspiration till guidning och personlig service – oavsett kanal.

Därför har vi omstrukturerat delar av den centrala verksamheten och skapat funktionen Customer Experience. Här samlar vi de delar av verksamheten som arbetar med kundupplevelsen från online och marknadskommunikation till varufördelning, kundservice och lojalitetsprogram.

Som en del av vårt förändringsprogram har vi också fortsatt arbetet med att ta fram en modernare it-plattform som ska säkra en mer flexibel och dynamisk omnichannel-lösning fram över. Den resan kommer att fortgå de närmaste åren. 

Hur skapar ni engagemang bland medarbetarna?

Vi har startat en kulturresa som vi kallar The Movement. Syftet är att frigöra handlingskraft bland våra 4 000 medarbetare med hjälp av tydliga processer och ansvarsroller.

Vi motiverar och förstärker medarbetarnas ansvar i koncernens resultat genom att arbeta med våra värderingar, beteenden och attityder.

Danny Feltmann, vd och koncernchef 2016/2017
Hur har ni utvecklat sortimentet under året?

Vårt sortimentsarbete tar aldrig slut! Vi för en löpande dialog med våra kunder om ytterligare förbättringar av både passform och utbud för att kunna erbjuda plagg som alltid fungerar.

Till de viktigare initiativen hör lanseringen av Scandinavian Feminine på damavdelningen – en sortimentsstrategi som skapar en tydligare stil för kunden och ska bidra i arbetet med att KappAhl ska vara hennes förstahandsval.

Dessutom kan vi med stolthet se tillbaka på ett år där vi ökat andelen hållbart mode från 38 till 53 procent.

Jag vill också nämna satsningen på denim i mer hållbar bomull och med lägre vatten- och kemikalieåtgång i produktionsprocessen som medfört att närmare hälften av all denim på KappAhl nu bär vår hållbarhetsmärkning.

Sortimentsutveckling är en viktig del i den nya hållbarhetsstrategin Responsible Fashion, kan du berätta mer om den?

Strategin tar avstamp i våra dialoger med intressenterna, i FN:s globala mål för hållbar utveckling och Stockholm Resilience Centres forskning och den innefattar allt från sortiment, produktion och butiker till att inspirera vår kund till mer hållbara modeval.

På så sätt bidrar vi till omställningen mot en mer hållbar och cirkulär modeindustri, men också vår resa för att bli ett ännu mer hållbart bolag. Hållbarhet handlar om att agera ansvarsfullt, något som varit en viktig del av KappAhls DNA under alla år.

Vad är du mest stolt över under året som gått? 

Jag är väldigt stolt över engagemanget och energin som präglar de många förändringar som vi gör, både när det gäller vårt erbjudande och vår organisation.

Det finns ett starkt ”vi” på KappAhl som ger mig en trygghet att vi tillsammans ska gå i mål med vårt förändringsprogram och därmed också nå målet om en tioprocentig rörelsemarginal.

Helt klart är dock att det är ett ambitiöst mål som kommer att ställa stora krav på oss och vi kommer säkert att stöta på utmaningar på vägen.

Vart är KappAhl på väg nu?

Vi har fått ett kvitto på att våra insatser ger effekt och arbetet med att utveckla verksamheten fortsätter nu i oförminskat tempo. Investeringstakten framöver kommer sannolikt att vara fortsatt hög i arbetet med att anpassa butiksnätet och utveckla våra omnitjänster.

Dessutom fortsätter Newbie Stores spännande expansion både på befintliga marknader och till Storbritannien. En ledstjärna i det fortsatta arbetet är rätt mode för vår kund, när och hur kunden själv väljer. KappAhl ska vara vår kunds förstahandsval!

Kontakta oss

Charlotte Högberg, kommunikationschef
Telefon: +46 (0)31 771 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com

Fler IR-kontakter

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här