Vi använder Cookies för att förbättra din shoppingupplevelse, analysera vår trafik samt rikta anpassad marknadsföring här på webplatsen samt utanför kappahl.com. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du våra Cookies villkor. Läs mer om vilka cookies KappAhl använder och hur du kan hantera dem.

Jag Godkänner

VD om året som gått

Elisabeth Peregi, vd och koncernchef för KappAhl, om det gångna räkenskapsåret 2018/2019.

UTMANINGAR MEN OCKSÅ MÖJLIGHETER

KappAhls verksamhetsår 2018/2019 präglades av tuff konkurrens på alla marknader och av vikande besökssiffror i våra butiker. Vi genomför nu ett intensivt internt utvecklingsarbete för att på både kort och lång sikt anpassa oss till branschens transformation. Arbetet bygger vidare på våra styrkor – vår egen design och våra egna försäljningskanaler.

Sedan jag började på KappAhl i april har vi i ledningsgruppen arbetat fram en strategi som bygger på fem målbilder om var KappAhl behöver vara 2022 för att bli framgångsrikt. Vi kommer att genomföra många aktiviteter för att uppnå målen och de kommer att medföra stora förändringar i hur vi organiserar oss internt. För samtidigt som modeindustrin utvecklas och blir mer hållbar, pågår en annan stor förändring i hur konsumenter handlar sina kläder i och med näthandelns framväxt. För oss innebär det konkret att butiksbesöken minskar och att konkurrensen hårdnar. Våra kundgrupper har idag tillgång till ett större utbud än någonsin och ett annat erbjudande är aldrig mer än ett klick bort. Det betyder att vi måste jobba hårdare med kundlöftet och säkra att vi är relevanta och tillgängliga för våra kundgrupper. I en allt hårdare konkurrens bara ökar det i betydelse. Samtidigt måste vi se till att det är enkelt och lustfyllt att handla hos oss. Båda delarna behövs för att vi ska lyckas.

RESULTATFÖRSTÄRKNINGSPROGRAM

För att möta utmaningarna på kort sikt och för att skapa resurser för de förändringar vi behöver göra på längre sikt, initierade vi under året ett program för att stärka resultatet med 150 MSEK. I programmet ligger stort fokus på att anpassa våra butikshyror och butiksytor till dagens besöksnivåer, tillsammans med en fortsatt översyn av övriga omkostnader och organisationen.

STORT FOKUS PÅ HÅLLBARHET

Hållbarhet är viktigt för oss. Under året har vi fortsatt att utveckla vårt ambitiösa hållbarhetsarbete inom ramen för vår hållbarhetsstrategi Responsible Fashion. Vissa mål har vi nått: som att samla in 250 ton textil i våra butiker och att all vår denim från och med i höst tillverkas i mer hållbara material och med produktionsprocesser som kräver väsentligt mindre åtgång av vatten, energi och kemikalier. Vi har även lagt till nya mål inom klimat, förpackningar och leverantörer och tillsammans med andra svenska modeföretag i Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA) åtagit oss minska vår klimatpåverkan i linje med Parisavtalet och 1,5 graders-målet. Vår ambition är att skapa ett varumärke och en affärsmodell som är hållbar och som inte skadar människor och miljö. Det är i sig en tillräcklig drivkraft, men vi ser även att det ger oss fördelar i vår affär, inte minst eftersom modeindustrins resursutnyttjande mer och mer är i centrum av den oro som många människor känner kring sin konsumtion. Våra kunder kan lita på att vi har gjort jobbet åt dem och känna sig trygga i att vi tar fullt ansvar för vår verksamhet och våra produkter. På så vis blir det tryggare att handla på KappAhl.

BYGGER VIDARE PÅ VÅRA STYRKOR

En stor styrka för KappAhl är att vi designar och skapar våra egna produkter. För vår position på marknaden och inte minst rent finansiellt är det en stor tillgång. I vår nya strategi, som finns beskriven i våra fem målbilder (sid 6–9), gör vi förändringar som syftar till att vi ska få ut det mesta av den stora designkompetens som vi har inom bolaget. Eftersom vi vet från kundundersökningar att vi lyckas bäst om vi designar för en mer avgränsad kundgrupp, kommer vi låta flera självständiga varumärken växa fram inom KappAhl. Med mer avgränsade kundgrupper blir det också lättare att omvandla insikter om våra kunder till åtgärder som gör oss mer relevanta. Och med kortare ledtid från idé till att plagget hänger i butik, förbättrar vi våra förutsättningar att lyckas ytterligare. En annan stor styrka är att vi äger våra kanaler och därmed kundmötet. Det gör att allt ligger i våra egna händer när vi ska göra det enklare och mer lustfyllt för kunderna att handla av oss. I vår nya strategi kommer vi att jobba med att optimera kundmötet i alla våra kanaler och att låta våra kunders beteende och önskemål diktera hur och var vi möter dem.

Ett bra exempel på hur vi redan har börjat optimera är KappAhl Kidsbutiken som vi öppnade i Stockholm i februari. Med en större flexibilitet i vår butiksportfölj kan vi, när vi hittar rätt butiksläge, enkelt välja det koncept som är mest relevant just där.

”Vår förmåga att förstå våra kunder är nyckeln till vår framgång.” Elisabeth Peregi, vd och koncernchef

STORA MÖJLIGHETER

Målbilderna som vi har satt upp sträcker sig till 2022, men principerna som ligger bakom dem är tidlösa och kommer att förbli nyckeln till framgång även längre fram. Det handlar om att visa genuint intresse för våra kunder så att vi kan skapa ett erbjudande som är relevant, om att vara tillgängliga och om att vara effektiva i våra interna processer. Nu under hösten blir KappAhl ett helägt bolag inom Mellby Gård och jag ser fram emot att utveckla KappAhl vidare i denna konstellation. Vi har utmaningar framför oss men även stora möjligheter. Fokuserar vi på rätt saker kommer vi att få jobbet gjort och lyckas i vår ambition att bli våra kunders förstahandsval.

 

Elisabeth Peregi, vd och koncernchef

 

Kontakta oss

Charlotte Högberg, kommunikationschef
Telefon: +46 (0)31 771 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här