Vi använder Cookies för att förbättra din shoppingupplevelse, analysera vår trafik samt rikta anpassad marknadsföring här på webplatsen samt utanför kappahl.com. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du våra Cookies villkor. Läs mer om vilka cookies KappAhl använder och hur du kan hantera dem.

Jag Godkänner

KappAhl halvårsrapport 18/19: Bra försäljningstillväxt och resultat i nivå med föregående år

Kvartalets försäljning har präglats av ett mer välbalanserat erbjudande där både julförsäljningen och den efterföljande rean hade en bra sammansättning... Även fullprisförsäljningen i säsongsstarten var tillfredsställande, mycket tack vare välfyllda butiker och ett bredare utbud…”

Läs hela vd-ordet i bifogad rapport.

  • Försäljningen ökade under kvartalet  med 6,3 procent. Första halvåret ökade försäljningen med 4,3 procent.
  • Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 57,5 (58,8) procent. För första halvåret var den 60,4 (61,8) procent.
  • Rörelseresultatet minskade till 2 (5) MSEK för kvartalet. Under första halvåret uppgick det till 55 (95) MSEK.
  • Ett program med syfte att förstärka resultatet med mer än 100 MSEK har initierats.
  • Elisabeth Peregi, ny vd och koncernchef för KappAhl, tillträder sin tjänst den 7 april 2019.
      Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret (sep - feb)
      2018/2019 2017/2018 Förändring 2018/2019 2017/2018 Förändring
                 
Nettoomsättning, MSEK     1 185 1 115 70 2 379 2 280 99
Bruttomarginal, %     57,5 58,8 -1,3 60,4 61,8 -1,4
Rörelseresultat, MSEK     2 5 -3 55 95 -40
                 
Rörelsemarginal, %     0,2 0,4 -0,2 2,3 4,2 -1,9
Resultat efter skatt, MSEK     -1 5 -6 40 81 -41
Resultat per aktie, SEK      -0,02 0,07 -0,09 0,51 1,05 -0,54
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK     -73 -87 14 -19 51 -70

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom finansdirektör och tf vd/koncernchef  Peter Anderssons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019 kl. 07.30 CET. 

För mer information:
Peter Andersson, finansdirektör och tf vd/koncernchef. Tel. 0703-31 55 70.
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 190320 KappAhl halvårsrapport: Bra försäljningstillväxt och resultat i nivå med föregående år