Vi använder Cookies för att förbättra din shoppingupplevelse, analysera vår trafik samt rikta anpassad marknadsföring här på webplatsen samt utanför kappahl.com. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du våra Cookies villkor. Läs mer om vilka cookies KappAhl använder och hur du kan hantera dem.

Jag Godkänner

KappAhl första kvartalet 2017/2018: Lägre försäljning i hårdnande konkurrens

”… Försäljningen under kvartalet har inte levt upp till våra förväntningar ... Strategin kring förändrad pris- och kampanjstruktur har inte levt upp till våra förhoppningar på motsvarande sätt som under föregående år, till del beroende på ett hårdare marknadsklimat…”
Läs vd.s kommentar i bifogad rapport.

  • Försäljningen minskade med 7,5 procent till 1 166 (1 261) MSEK under kvartalet och bruttomarginalen minskade med 0,7 procentenheter till 64,6 (65,3) procent.
  • I syfte att främja sömlös handel har tjänsterna Click&Collect, Shop Online in Store och betaltjänsten Klarna In-Store lanserats.
  • Tolv KappAhl-butiker har uppgraderats och tre nya öppnat. Sex nya Newbie Store har öppnat, varav
    e-handel och en första Newbie Store i Storbritannien.
     
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,8 (11,4) procent.
Första kvartalet (sep-nov)
  2017/2018 2016/2017 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 166 1 261 -95
Rörelseresultat, MSEK 90 144 -54
Bruttomarginal, % 64,6 65,3 -0,7
Rörelsemarginal, % 7,8 11,4 -3,6
Resultat efter skatt, MSEK 77 107 -30
Resultat per aktie, SEK  1,00 1,39 -0,39
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 138 162 -24

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Danny Feltmanns försorg, för offentliggörande den 20 december 2017 kl. 07.30 CET.

För mer information:

Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
Torbjörn Gustafsson, tf finansdirektör Q1. Tel. 0704-715 713.

Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 171220 KappAhl första kvartalet 2017/2018: Lägre försäljning i hårdnande konkurrens