Vi använder Cookies för att förbättra din shoppingupplevelse, analysera vår trafik samt rikta anpassad marknadsföring här på webplatsen samt utanför kappahl.com. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du våra Cookies villkor. Läs mer om vilka cookies KappAhl använder och hur du kan hantera dem.

Jag Godkänner

KappAhl bokslutskommuniké 2017/2018: Ett utmanande år

”… Effekter från färre besök i butik och en hård konkurrens bidrog till en försäljningsminskning på 3,2 procent (för verksamhetsåret). Samtidigt har en god kostnadskontroll och ett intensivt utveck-lingsarbete … medfört att vi har ett starkare utgångsläge än för ett år sedan…” 

Läs hela vd.s kommentar i rapporten.

  • Försäljningen under kvartalet minskade med 0,7 procent. Under perioden september 2017 -augusti 2018 har den minskat med 3,2 procent.
  • Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 59,2 (60,7) procent. Ackumulerat för hela verksamhetsåret blev den 61,8 (62,2) procent.
  • Rörelseresultatet minskade till 66 (139) MSEK för kvartalet och till 282 (448) MSEK för verksamhetsåret.
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2,00 kronor/aktie.
      Fjärde kvartalet (juni-augusti) Helåret (september-augusti)
      2017/2018 2016/2017 Förändring 2017/2018 2016/2017 Förändring
                 
Nettoomsättning, MSEK     1 239 1 248 -9 4 760 4 916 -156
Rörelseresultat, MSEK     66 139 -73 282 448 -166
Bruttomarginal, %     59,2 60,7 -1,5 61,8 62,2 -0,4
Rörelsemarginal, %     5,3 11,1 -5,9 5,9 9,1 -3,3
Resultat efter skatt, MSEK     49 141 -92 224 364 -140
Resultat per aktie, SEK      0,64 1,84 -1,19 2,92 4,74 -1,82
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK     -47 61 -108 294 572 -278

En presentation av rapporten, som även sänds via webben och som telefonkonferens, hålls för analytiker, media och investerare, idag klockan 09.00 på Helio GT 30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.För anmälan till eventet vänligen e-posta hearings@financialhearings.comFör att delta per telefon ring 08-566 426 97 cirka 5 minuter före start. Webbsändningen nås via  www.kappahl.se, under rubriken ”Finansiell information”, välj ”Rapporter & presentationer”.  

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom tf vd Göran Billes försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2018 kl. 07.30 CET.

För mer information:

Göran Bille, tf vd och koncernchef. Tel 0703-44 43 04.
Peter Andersson, finansdirektör. Tel. 0703-31 55 70.
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 181011 KappAhl bokslutskommuniké 2017/2018: Ett utmanande år