Vi använder Cookies för att förbättra din shoppingupplevelse, analysera vår trafik samt rikta anpassad marknadsföring här på webplatsen samt utanför kappahl.com. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du våra Cookies villkor. Läs mer om vilka cookies KappAhl använder och hur du kan hantera dem.

Jag Godkänner

KappAhl rapport tredje kvartalet 2014/2015: Svag försäljning i maj

I arbetet med vår plan för KappAhl är vi nu i en fas där vi väljer att inte slå av på takten. Med fortsatt god kontroll på våra kostnader fortsätter vi att bygga om våra butiker och göra investeringar i viktiga utvecklingsprojekt

Johan Åberg, vd och koncernchef. Läs hela vd-ordet i rapporten.

Tredje kvartalet (mars-maj) Nio månader (september-maj)
2014/2015 2013/2014 Förändring 2013/2014 2013/2014 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 132 1 201 -69 3 439 3 558 -119
Rörelseresultat, MSEK 42 101 -59 146 203 -57
Bruttomarginal, % 61,7 62,7 -1,0 61,0 61,4 -0,4
Rörelsemarginal, % 3,7 8,4 -4,7 4,2 5,7 -1,5
Resultat efter skatt, MSEK 23 42 -19 81 97 -16
Resultat per aktie efter utspädning, SEK (Not 1) 0,30 0,56 -0,26 1,06 1,29 -0,23
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 194 271 -77 357 345 12
  • Försäljning i jämförbara butiker minskade med 5,9% under kvartalet och med 2,9% september-maj. Minskningen i kvartalet kommer främst från dålig försäljning i maj månad, på grund av kallt väder och kalendereffekter.
  • Rörelsemarginalen över rullande tolv månader är 5,2 (5,5)%.
  • Kassaflödet är fortsatt starkt och nettoskulden historiskt låg.
  • Totalt har 24 butiker byggts om till det nya butikskoncpetet.
  • Andra Newbie Store och första Hampton Republic 27- butiken kommer att öppna i november.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 junil 2015 klockan 07.30.

För ytterligare information kontakta
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Anders Düring, Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

Företagsinformation och bilder
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 24% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Ladda ner fil: KappAhl delårsrapport mars-maj: Svag försäljning i maj