Vi använder Cookies för att förbättra din shoppingupplevelse, analysera vår trafik samt rikta anpassad marknadsföring här på webplatsen samt utanför kappahl.com. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du våra Cookies villkor. Läs mer om vilka cookies KappAhl använder och hur du kan hantera dem.

Jag Godkänner

KappAhl halvårsrapport 2014/2015: Fortsatt stabil utveckling

Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret (sep-feb)
2014/2015 2013/2014 Förändring 2014/2015 2013/2014 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 133 1 114 19 2 307 2 357 -50
Rörelseresultat, MSEK 9 3 6 104 102 2
Bruttomarginal, % 57,8 57,7 0,1 60,6 60,7 -0,1
Rörelsemarginal, % 0,8 0,3 0,5 4,5 4,3 0,2
Resultat efter skatt, MSEK -3 -7 4 58 55 3
Resultat per aktie efter utspädning, SEK (Not 1) -0,04 -0,09 0,05 0,77 0,73 0,04
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 95 -51 146 163 74 89
  • En bra julförsäljning och en väl genomförd reastrategi medförde att nettoomsättningen ökade med 1,7% i kvartalet.
  • Det operativa kassaflödet fortsätter sin positiva trend.
  • Satsningen på den snabba utrullningen av det nya butikskonceptet fördubblade investeringstakten.
  • Vid 2014 års utgång hade KappAhl, enligt GfK Fashion Scope, en marknadsandel i Sverige om 7,0 (6,9)%, en andraplats bland de stora kedjorna.
  • Rörelsemarginalen över rullande 12 månader var 6,3 (5,0)%.

”Försäljningen under andra kvartalet ökade med 1,7% mot föregående år och brutto-marginalen var stabil, 57,8 (57,7)%. Med en bra julförsäljning och en väl genomförd reastrategi ligger lagret på tillfredsställande nivåer och det operativa kassaflödet fortsätter sin positiva trend...”

Johan Åberg, vd och koncernchef.
Läs hela vd-ordet i bifogad rapport eller på KappAhl hemsida.

En presentation och telefonkonferens för analytiker, media och investerare hålls i dag kl. 9.30 på Operaterrassen i Stockholm. För anmälan till Operaterrassen gå till www.kappahl.com/presentations, där även webbsändningen visas direkt och sparas för senare visning. För att delta per telefon ring
08-5664 266 cirka 5 min före start.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015 klockan 07.30.

För ytterligare information
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Anders Düring, Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

Företagsinformation och bilder
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 24% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Ladda ner fil: KappAhl halvarsrapport 2014-2015 (pdf).pdf