Vi använder Cookies för att förbättra din shoppingupplevelse, analysera vår trafik samt rikta anpassad marknadsföring här på webplatsen samt utanför kappahl.com. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du våra Cookies villkor. Läs mer om vilka cookies KappAhl använder och hur du kan hantera dem.

Jag Godkänner

KappAhl bokslutskommuniké 2014/2015: Utmanande år med stort fokus på utveckling

”Året som gått har för KappAhl varit ett mellanår i den försäljnings- och resultatmässiga utvecklingen. Inte desto mindre har det varit ett viktigt år med stort fokus på satsningar för framtiden.”

Anders Düring, tf vd och koncernchef.
Läs vd-ordet i den bifogade rapporten

Fjärde kvartalet (juni-aug) Helåret (sept-aug)
2014/2015 2013/2014 Förändring 2014/2015 2013/2014 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 149 1 185 -36 4 588 4 743 -155
Rörelseresultat exklusive engångsposter, MSEK 62 92 -30 208 295 -87
Rörelseresultat, MSEK 52 69 -17 198 272 -74
Bruttomarginal, % 57,4 59,3 -1,9 60,1 60,8 -0,7
Rörelsemarginal exkl engångsposter, % 5,4 7,8 -2,4 4,5 6,2 -1,7
Resultat efter skatt, MSEK 30 32 -2 111 129 -18
Resultat per aktie efter utspädning, SEK (Not 1) 0,39 0,42 -0,03 1,45 1,71 -0,26
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 8 0 8 365 345 20
  • Nettoomsättning för kvartalet minskade med 3,0% och 3,3% för helåret. Omsättningen i jämförbara butiker är oförändrad i kvartalet och -2,2% för helåret.
  • Rörelseresultatet exklusive engångsposter, för kvartalet är 62 (92) MSEK och för helåret 208 (295) MSEK
  • Det operativa kassaflödet är starkt och i linje med föregående år.
  • Investeringstakten har under året fördubblats jämfört med föregående år.
  • Omkostnaderna har under året minskat med 1,7%.
  • Skuldsättningsgraden är vid årets slut 0,8 (1,0).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 75 öre/aktie.

En presentation och telefonkonferens för analytiker, media och investerare hålls i dag kl. 9.00 i KappAhls butik på Drottninggatan 53 i Stockholm. För anmälan till eventet e-posta hearings@financialhearings.com. Webbsändningen hittas via www.kappahl.com/presentations. För att delta per telefon ring 08-566 426 61 cirka 5 minuter före start.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 oktober 2015 klockan 07.30.

För ytterligare information
Anders Düring, tf vd och koncernchef / CFO. Tel. 0708-88 77 33

För bilder och övrig information
Charlotte Högberg, kommunikationschef Tel. 0704-71 56 31

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Runt en fjärdedel av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2014/2015 var omsättningen 4,6 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se

Ladda ner fil: KappAhl bokslutskommuniké 2014/2015: Utmanande år med stort fokus på utveckling