VD & koncernledning

KappAhls koncernledning består av vd och ytterligare sju medlemmar, varav fem kvinnor och två män. Koncernledningen ansvarar för den dagliga ledningen av bolaget.

Göran Bille

Tillförordnad vd och styrelseledamot

Född 1955. Göran Bille är tillförordnad vd och koncernchef sedan juni 2018 och styrelseledamot i KappAhl sedan december 2016. Göran är bl.a. tidigare vd och koncernchef för Gina Tricot respektive Lindex, samt tidigare ledande befattningshavare inom H&M. Göran är styrelseledamot i Gunnebo samt utbildad civilekonom.

Aktieinnehav*
6 000 aktier

Ladda ner bild 

Peter Andersson

Finansdirektör

Född 1964. Finansdirektör sedan april 2018. Peter är utbildad civilekonom med en MBAexamen från Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav*
0 aktier. 75 000 optioner i KappAhl via Mellby Gård.

Ladda ner bild

 

Camilla Wernlund

Direktör New Business

Född 1971. Direktör New Business. Anställd sedan 2011. Camilla har en högskoleexamen i ekonomi och marknadsföring. 

Aktieinnehav*
0 aktier. 25 000 optioner i KappAhl via Mellby Gård.

Ladda ner bild

Maria Segergren

Sortiment-, design- och produktionsdirektör

Född 1972. Sortiment-, design- och produktionsdirektör. Anställd sedan september 2016. Maria har en kandidatexamen i företagsekonomi med textil inriktning vid Borås högskola. 

Aktieinnehav*
0 aktier. 25 000 optioner i KappAhl via Mellby Gård

Ladda ner bild

Anna Karin Holck

Direktör Customer Experience

Född 1968. Direktör för Customer Experience sedan 2017 och anställd sedan 2013. Anna Karin examen i marknadsekonomi från IHM Business School. 

Aktieinnehav*
1 976 aktier. 

Ladda ner bild

Anna Andihn

HR-, kommunikations- och hållbarhetsdirektör

Född 1976. HR-, kommunikations- och hållbarhetsdirektör sedan oktober 2017 och anställd sedan 2011. Anna har en kandidatexamen från programmet för personal och arbetslivsfrågor från Mittuniversitetet.

Aktieinnehav*
0 aktier

Ladda ner bild

 

 

  

Martin Barden

Landschef KappAhl Sverige

Född 1975. Landschef för KappAhl Sverige sedan 2018. Martin har en examen i mark - nadsekonomi från IHM Business School.

Aktieinnehav*
0 aktier

Ladda ner bild

 

 

 

Liv Berstad

Landschef KappAhl Norge

Född 1961. Landschef för KappAhl Norge sedan 1996 och anställd sedan 1989. Liv har en bedriftsøkonomi-examen från Bedrifts - økonomisk Institutt.

Aktieinnehav*
0 aktier

Ladda ner bild

 

 

 

*Aktieinnehav uppdateras minst en gång per år, i samband med att KappAhls årsredovisning publiceras i november.

Årsstämma 2018

KappAhls årsstämma 2018 hålls torsdagen den 6 december 2018 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här