VD & koncernledning

KappAhls koncernledning består av vd och ytterligare sju medlemmar, varav fem kvinnor och två män. Koncernledningen ansvarar för den dagliga ledningen av bolaget.

Elisabeth Peregi

VD och Koncernchef

Född 1971. Elisabeth Peregi är verkställande direktör och koncernchef från April 2019. Hon har en ekonomie magister från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Har under nitton år arbetat i ledande roller på Lindex, senast som chef för Sverige och Storbritannien.

 

Ladda ner bild  

Peter Andersson

Finansdirektör

Född 1964. Peter Andersson är finansdirektör sedan april 2018 och har varit TF VD mellan december 2018 tom april 2019. Utbildad civilekonom med en MBAexamen från Göteborgs Universitet. Han har tidigare arbetat för bland annat Lindex och ICA Handlarna AB.

 

Ladda ner bild

 

 

 

Malin Lundell

Tillförordnad Sortiment- och Designdirektör

Född 1986. Tillförordnad Sortiment- och designdirektör sedan mars 2019 och anställd sedan 2017. Malin är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

 

Ladda ner bild

   

Anna Karin Holck

Direktör Customer Experience

Född 1968. Direktör för Customer Experience sedan 2017 och anställd sedan 2013. Anna Karin har en examen i marknadsekonomi från IHM Business School. 

 

Ladda ner bild

   

Johanna Nordholm

IT-direktör /CIO

Född 1975. Johanna Nordholm är IT-direktör/CIO sedan augusti 2019 och CIO sedan 2013. Hon är utbildad civilingenjör i Datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Hon har tidigare arbetat för Accenture och ICA Gruppen.

 

Ladda ner bild

Anna Andihn

HR-, kommunikations- och hållbarhetsdirektör

Född 1976. HR-, kommunikations- och hållbarhetsdirektör sedan oktober 2017 och anställd sedan 2011. Anna har en kandidatexamen från programmet för personal och arbetslivsfrågor från Mittuniversitetet.

 

Ladda ner bild

Martin Barden

Landschef KappAhl Sverige

Född 1975. Landschef för KappAhl Sverige sedan 2018. Martin har en examen i marknadsekonomi från IHM Business School.

 

Ladda ner bild

Liv Berstad

Landschef KappAhl Norge

Född 1961. Landschef för KappAhl Norge sedan 1996 och anställd sedan 1989. Liv har en bedriftsøkonomiexamen från Bedriftsøkonomisk Institutt.

 

Ladda ner bild

 

 

Årsstämma 2019

15 oktober 2019: Med anledning av avnotering har styrelsen för KappAhl beslutat att senarelägga årsstämman som tidigare avsågs hållas den 6 december 2019. Styrelsen avser att återkomma med nytt datum för årsstämman 2019. Länk till pressmeddelande >>

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här