Styrelse

Årsstämman 2017 valde sju ordinarie ledamöter till styrelsen, fyra kvinnor och tre män. I styrelsen ingår också en fackligt utsedd ledamot med en personlig suppleant.

Styrelsen ansvarar för KappAhls organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för perioden fram till nästa årsstämma.

 

Anders Bülow, styrelseordförande

Anders Bülow

Styrelseordförande

Född 1953. Anders Bülow är styrelseordförande i KappAhl sedan 2012. Styrelseledamot i Mellby Gård AB samt styrelseordförande respektive styrelseledamot i av Mellby Gård hel- och delägda företag. Styrelseledamot i Academedia AB. Anders Bülow har en fil. kand. i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

Anders Bülow är beroende i förhållande till större aktieägare i KappAhl enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
35 000 aktier via bolag

Pia Rudengren, styrelseledamot

Pia Rudengren

Styrelseledamot

Född 1965. Pia Rudengren är styrelseledamot i KappAhl sedan 2013. Hon är även styrelseledamot och ordförande i Social Initiative AB och styrelseledamot i Duni AB, Swedbank AB och Tikkurila Oyj. Pia Rudengren har tidigare haft ledande befattningar i bland annat Investor AB och W Capital Management AB. Pia Rudengren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Pia Rudengren är oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
4 000 aktier

Susanne Holmberg, styrelseledamot

Susanne Holmberg

Styrelseledamot

Född 1961. Susanne Holmberg är styrelseledamot i KappAhl sedan 2014. Styrelseledamot i Linum AB. Susanne är konsult och tidigare affärsområdeschef inom Coop Sverige AB. Hon har även arbetat inom Axstores AB som bl.a. inköpsdirektör och affärsområdeschef. Susanne Holmberg har även erfarenhet av styrelseuppdrag i Åhléns AB, Kicks Kosmetikkedjan AB, Lagerhaus AB och Designtorget AB. Susanne Holmberg har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Susanne Holmberg är oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl, enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
1 600 aktier

Kicki Olivensjö, styrelseledamot

Kicki Olivensjö

Styrelseledamot

Född 1958. Kicki Olivensjö är styrelseledamot i KappAhl sedan 2015. Hon är sortiments- och inköpschef för Venue Retail Group. Kicki Olivensjö har tidigare arbetat som affärsområdeschef samt design- och inköpschef på Åhléns, design- och inköpschef på Lindex samt design- och produktionschef på Peak Performance. Vidare har Kicki Olivensjö arbetat på H&M i olika positioner i Sverige och Hong Kong.

Kicki Olivensjö är oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
0 aktier

Göran Bille, styrelseledamot

Göran Bille

Styrelseledamot

Född 1955. Göran Bille är styrelseledamot i KappAhl sedan december 2016. Göran är bland annat tidigare vd och koncernchef för Gina Tricot respektive Lindex, samt tidigare ledande befattningshavare inom H&M. Göran är styrelseledamot i Gunnebo samt utbildad civilekonom.

Göran Bille är oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl, enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
6 000 aktier

Cecilia Kocken, styrelseledamot

Cecilia Kocken

Styrelseledamot

Född 1979. Cecilia Kocken är styrelseledamot i KappAhl sedan december 2016. Cecilia är Category Director vid Arla Sverige. Hon har tidigare arbetat som Marketing Director samt haft flera andra ledande befattningar inom Procter & Gamble i Norden och globalt. Cecilia är utbildad civilekonom.

Cecilia Kocken är oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl, enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
0 aktier

Thomas Gustafsson, styrelseledamot

Thomas Gustafsson

Styrelseledamot

Född 1965. Thomas Gustafsson är styrelseledamot i KappAhl sedan december 2017. Thomas är verksam inom Mellby Gård AB-koncernen och tidigare verkställande direktör och koncernchef i Duni samt 2E Group AB.

Han har tidigare haft ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH. Thomas är styrelseledamot i bland annat Smart Eyes International AB samt utbildad marknadsekonom.

Thomas Gustafsson är beroende i förhållande till större aktieägare i KappAhl, enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieinnehav*
0 aktier

 

Marie-Louise Jansson Bring, suppleant och arbetstagarrepresentant

Marie-Louise Jansson Bring

Ledamot och arbetstagarrepresentant

Född 1957. Marie-Louise Jansson Bring är ledamot och arbetstagarrepresentant i KappAhls styrelse sedan 2014. Hon arbetar som butikschef inom KappAhl. Marie-Louise Jansson Bring har deltagit i utbildning för styrelseledamöter som hålls av Nasdaq Stockholm.

Aktieinnehav*
5 000 aktier

 

Johanna Bergqvist

Ledamot och arbetstagarrepresentant

Född 1977. Johanna Bergqvist är ledamot och arbetstagarrepresentant i KappAhls styrelse sedan november 2017. Hon arbetar som butikssäljare inom KappAhl. Johanna Bergqvist har deltagit i utbildning för styrelseledamöter som hålls av Nasdaq Stockholm.

Aktieinnehav *
0 aktier

Håkan Jirlow

Suppleant och arbetstagarrepresentant

Född 1964. Håkan Jirlow är arbetstagarrepresentant i KappAhls styrelse sedan 2018. Han arbetar som butikschef inom KappAhl. Håkan Jirlow har deltagit i utbildning för styrelseledamöter som hålls av Nasdaq Stockholm.

Aktieinnehav*
0 aktier

Carita Lundqvist

Suppleant och arbetstagarrepresentant

Född 1960. Carita Lundqvist är arbetstagarrepresentant i KappAhls styrelse sedan 2018. Hon arbetar som butikssäljare inom KappAhl. Carita Lundqvist har deltagit i utbildning för styrelseledamöter som hålls av Nasdaq Stockholm.

Aktieinnehav*
0 aktier

 

*Aktieinnehav uppdateras minst en gång per år, i samband med att KappAhls årsredovisning publiceras i november.

Årsstämma 2018

KappAhls årsstämma 2018 hålls torsdagen den 6 december 2018 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här