Årsstämma 2018

KappAhls årsstämma 2018 hålls torsdagen den 6 december 2018 på KappAhls huvudkontor i Mölndal, Idrottsvägen 14.

En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skicka en skriftlig begäran till:

KappAhl AB
Att: Styrelsens ordförande
Box 303
431 24 Mölndal

Begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Välkommen!

Kallelse till årsstämman (PDF)

Fullmakt (PDF)

Valberedningens arbete inför årsstämman (PDF)

Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning (PDF)

Styrelsens yttrande över rörliga ersättningar (PDF)

Förslag till ersättningspolicy (PDF)

Förslag till arbetsordning och instruktion för valberedningen (PDF)

Revisorsyttrande enligt 8_54 ABL (PDF)

Presentation från årsstämman (PDF)

Kommuniké

Protokoll

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här