Vi använder Cookies för att förbättra din shoppingupplevelse, analysera vår trafik samt rikta anpassad marknadsföring här på webplatsen samt utanför kappahl.com. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du våra Cookies villkor. Läs mer om vilka cookies KappAhl använder och hur du kan hantera dem.

Jag Godkänner

Bolagsstämma

Bolagsstämman är KappAhls högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva sitt inflytande genom att rösta i betydande frågor.

Kallelse till årsstämma, liksom kallelse till extra bolagsstämma där fråga är om ändring av bolagsordningen, sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Årsstämma hålls inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Samtliga aktieägare som är upptagna i utskrift av aktieboken och som anmält deltagande i tid, har rätt att delta på stämman och rösta. Det finns inga begränsningar i hur många röster varje aktieägare får avge. De aktieägare som inte kan närvara själva kan företrädas av ombud.

En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skicka en skriftlig begäran till:

KappAhl AB (publ)
Att: Styrelsens ordförande
Box 303
431 24 Mölndal

Begäran måste vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här