Kvinnor och barn i fokus

De allra flesta som arbetar inom textilproduktion världen över är kvinnor. Vi på Kappahl jobbar aktivt på olika sätt för att stärka kvinnors och barns rättigheter i de länder där vi tillverkar våra kläder.

Utbildningscenter för kvinnor i Bangladesh

Bangladesh är ett av världens fattigaste länder. Kvinnor lever ofta ett utsatt liv här – de har få rättigheter och saknar ofta utbildning. Många lever också i fattigdom och lider av undernäring. Men en väg ut ur fattigdomen är utbildning och arbete. Därför har vi startat ett utbildningscenter för kvinnor i utkanten av huvudstaden Dhaka som drivs av TCM Foundation. Här får kvinnorna bland annat lära sig att sy, läsa och skriva och får även undervisning i sina rättigheter på arbetsplatsen. De får ersättning under sina månader hos oss och efter utbildningen får alla kvinnor arbete.

Över 1000 kvinnor har gått vår utbildning hittills och när de kan börja försörja sig själva förändras inte bara deras eget liv – utan även livet för deras familjer. Ofta påverkas hela samhällen positivt då kvinnorna delar med sig av sin kunskap till andra i sin omgivning.

Vill du veta mer om vårt arbete i Bangladesh? Kolla in filmerna nedan.

 

Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Sy ett lapptäcke
Stain hero 1
Stain hero 2
Wash right

 

Barnarbete accepteras aldrig

Vi accepterar inte barnarbete och vill att barn i våra produktionsländer ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas och gå i skolan.

Vårt utbildningscenter för kvinnor i Bangladesh är ett av våra engagemang där vi sett att föräldrarnas möjlighet till utbildning och arbete har stor påverkan på deras barn. Ett annat exempel är vårt arbete med Better Cotton Initiative där frågan om barns rättigheter lyfts i utbildningarna för bomullsodlare. Genom metoder som leder till en mer hållbar och lönsam bomullsodling skapas bättre förutsättningar för barnen att få gå i skolan och slippa arbeta på familjens odlingar.

Som för så många andra industrier ökar risken för barnarbete ju längre ner i den textila värdekedjan man kommer. Därför är det viktigt att adressera barnarbete inom exempelvis bomullsodling. Även om risken för barnarbete i dag är låg hos dem vi samarbetar med är vi tydliga i vårt Sustainability Commitment (tidigare Uppförandekod) med att vi inte accepterar barnarbete. Våra leverantörer ska i sin tur ställa samma krav på sina underleverantörer. Vi har också en tydlig rutin för hur vi agerar om barnarbete skulle påträffas hos någon av våra leverantörer.

Vill du veta mer? Kolla in vårt Sustainability Commitment (tidigare Uppförandekod) där vi definierar barnarbete enligt ILO:s konvention nummer 138.

”En väg ut ur fattigdomen är utbildning och arbete. Därför har vi startat ett utbildningscenter för kvinnor.”

 

 

Livet förändras för de kvinnliga bomullsodlare vi utbildar

Hur odlar man bomull på ett mer hållbart sätt? Med mindre vatten, bekämpningsmedel och kemikalier? Som är bättre för miljön och bomullsodlarens hälsa, men som också ger mer bomull och bomull av bättre kvalitet?

1 546 kvinnliga bomullsodlare i Indien har lärt sig just detta genom ett tvåårigt utbildningsprojekt som vi och fyra branschkollegor drivit tillsammans med organisationen Cotton Connect under Better Cotton Initiatives paraply.

De kvinnliga bomullsodlarna har bland annat fått lära sig om växelbruk, hur man skyddar sin skörd och minskar sin vattenförbrukning och om fördelarna med biologiskt gödsel. Men också om ekonomi och sparande, jämställdhet, kost och hälsa, familjeplanering, vatten och sanitet och sociala rättigheter.

– De nya kunskaperna ger kvinnorna pondus i sina familjer och en stark röst i samhället. Det ger positiva bieffekter som spiller över på hela familjen, säger Eva Kindgren de Boer, projektledare hållbarhet på Kappahl.

– Det har varit ett väldigt lyckat projekt ur alla aspekter. Till exempel har bomullsodlarnas vinst stigit med hela 87 procent med hjälp av de nya kunskaperna, berättar Eva Kindgren de Boer.

Just det här projektet var tidsbegränsat mellan 2017 och 2019, men planen är att vi framåt ska driva liknande projekt regelbundet, i egen regi eller tillsammans med branschkollegor.