Kvinnor och barn i fokus

De allra flesta som arbetar inom textilproduktion världen över är kvinnor. Vi på Kappahl jobbar aktivt på olika sätt för att stärka kvinnors och barns rättigheter i de länder där vi tillverkar våra kläder.

Träningscenter för kvinnor i Bangladesh 

”Det var tufft i början. Kostnadsfri utbildning för kvinnor, med gratis lunch och en liten lön? Det lät för bra för att vara sant. Lokalsamhället var skeptiskt”, säger Shahanaz Begum, chef för Kappahls träningscenter i Bangladesh. ”Men något hände. Kvinnorna i de första klasserna började arbeta och tjäna pengar. De blev bevis för de positiva förändringar centret kunde bidra med. Idag ansöker långt fler kvinnor än vi har platser.”

Kappahls träningscenter i Dhaka, Bangladesh, har utbildat mer än 1 000 kvinnor sedan det öppnade 2009. Kvinnorna lär sig att sy, läsa och skriva och undervisas också i sina rättigheter på arbetsplatsen. De får ersättning under sina månader hos oss och efter utbildningen erbjuds alla kvinnor arbete. Centret drivs av TCM Foundation och är till 100 procent finansierat av Kappahl.

 

Barnarbete accepteras aldrig

Vi accepterar inte barnarbete och vill att barn i våra produktionsländer ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas och gå i skolan.

Vårt utbildningscenter för kvinnor i Bangladesh är ett av våra engagemang där vi sett att föräldrarnas möjlighet till utbildning och arbete har stor påverkan på deras barn. Ett annat exempel är vårt arbete med Better Cotton Initiative där frågan om barns rättigheter lyfts i utbildningarna för bomullsodlare. Genom metoder som leder till en mer hållbar och lönsam bomullsodling skapas bättre förutsättningar för barnen att få gå i skolan och slippa arbeta på familjens odlingar.

Som för så många andra industrier ökar risken för barnarbete ju längre ner i den textila värdekedjan man kommer. Därför är det viktigt att adressera barnarbete inom exempelvis bomullsodling. Även om risken för barnarbete i dag är låg hos dem vi samarbetar med är vi tydliga i vårt Sustainability Commitment (tidigare Uppförandekod) med att vi inte accepterar barnarbete. Våra leverantörer ska i sin tur ställa samma krav på sina underleverantörer. Vi har också en tydlig rutin för hur vi agerar om barnarbete skulle påträffas hos någon av våra leverantörer.

Vill du veta mer? Kolla in vårt Sustainability Commitment (tidigare Uppförandekod) där vi definierar barnarbete enligt ILO:s konvention nummer 138.

”En väg ut ur fattigdomen är utbildning och arbete. Därför har vi startat ett utbildningscenter för kvinnor.”

 

 

Livet förändras för de kvinnliga bomullsodlare vi utbildar

Hur odlar man bomull på ett mer hållbart sätt? Med mindre vatten, bekämpningsmedel och kemikalier? Som är bättre för miljön och bomullsodlarens hälsa, men som också ger mer bomull och bomull av bättre kvalitet?

1 546 kvinnliga bomullsodlare i Indien har lärt sig just detta genom ett tvåårigt utbildningsprojekt som vi och fyra branschkollegor drivit tillsammans med organisationen Cotton Connect under Better Cotton Initiatives paraply.

De kvinnliga bomullsodlarna har bland annat fått lära sig om växelbruk, hur man skyddar sin skörd och minskar sin vattenförbrukning och om fördelarna med biologiskt gödsel. Men också om ekonomi och sparande, jämställdhet, kost och hälsa, familjeplanering, vatten och sanitet och sociala rättigheter.

– De nya kunskaperna ger kvinnorna pondus i sina familjer och en stark röst i samhället. Det ger positiva bieffekter som spiller över på hela familjen, säger Eva Kindgren de Boer, projektledare hållbarhet på Kappahl.

– Det har varit ett väldigt lyckat projekt ur alla aspekter. Till exempel har bomullsodlarnas vinst stigit med hela 87 procent med hjälp av de nya kunskaperna, berättar Eva Kindgren de Boer.

Just det här projektet var tidsbegränsat mellan 2017 och 2019, men planen är att vi framåt ska driva liknande projekt regelbundet, i egen regi eller tillsammans med branschkollegor.