Vi använder Cookies för att förbättra vår sida och din shoppingupplevelse. Genom att fortsätta surfa på sidan accepterar du våra Cookies villkor. Läs mer om Cookies

Medlemsinformation

Medlemsvillkor och information om behandling av personuppgifter inom KappAhl

Välkommen till klubben som älskar mode och stil – med dig i fokus. Vi är glada att du vill vara en del av vår gemenskap. Det ger oss nämligen chansen att skämma bort dig lite extra och ge dig mer. Vi vill helt enkelt visa att du är viktig för oss och göra det lönsamt för dig att vara kund hos KappAhl. Som klubbmedlem har du många förmåner som till exempel bonus, events, inspiration och exklusiva erbjudanden. För att kunna ta hand om dig på bästa sätt behöver vi en del information om dig. Här nedan kan du läsa mer om våra villkor och hur vi behandlar dina personuppgifter. Ännu en gång, varmt välkommen till klubben.

1. MEDLEMSKAP, BONUS OCH FÖRMÅNER

1.1 Medlemskap
Det kostar dig ingenting att bli eller vara medlem i ”KappAhl Life & Style”. För att bli medlem måste du dock vara 18 år eller äldre samt folkbokförd i Sverige. För dig med skyddad identitet, vänd dig till vår kundservice så hjälper vi dig. Som medlem kan du identifiera dig genom medlemskort, personnummer, godkänd legitimation som t ex körkort, KappAhl app eller mobilnummer. Medlemskapet är personligt och nyckeln till att få bonus, erbjudanden och förmåner. Kom ihåg att alltid registrera ditt medlemskap i samband med köp för att samla bonus både i KappAhls fysiska butiker och i Shop Online.

1.2 Bonus
Samtliga inköp är bonusgrundande, dock inte köp av presentkort, samarbeten och tjänster som t ex sömnad och frakt. För att inköpet ska vara bonusgrundande krävs att köpet blir registrerat som medlemsköp på ett av de sätt som KappAhl erbjuder. 1 krona är lika med 1 bonuspoäng. Bonusen skickas ut i form av en digital bonuscheck till medlem som har registrerat bonusgrundande köp motsvarande minst 1000 kronor sedan förra utskicket av bonuscheck. Bonuschecken kan även hämtas i butik (kommer under 2018). De bonuspoäng som inte omvandlas till en bonuscheck sparas till nästa avräkningstillfälle. Bonuscheck kan användas som betalning i valfri fysisk KappAhl- butik i Sverige. Bonuscheck kan varken helt eller delvis lösas in mot kontanter. Bonuscheck har en viss giltighetstid och detta anges på varje bonuscheck. Intjänade bonuspoäng förfaller per automatik efter 12 månader, dvs de poäng som samlades in för mer än 12 månader sedan förfaller.

1.3 Förmåner, erbjudanden och kommunikation
Genom att bli medlem i ”KappAhl Life & Style” godkänner du till att KappAhl skickar dig generella samt personligt anpassade förmåner, erbjudanden, kommunikation och annan relevant direktreklam, med uppgift om din aktuella bonus och antal poäng, med t ex brev, app, e-post, SMS, hemsidan, och andra för dig aktuella kanaler (t ex sociala medier såsom Facebook eller digital annonsering). Du får av oss även anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, inbjudningar till events/ klubbdagar och olika förmåner.

För att kunna förbättra vår service till dig och andra kunder, genomför vi undersökningar via t ex e-post, hemsidan och appen. I dessa kan du ibland bli ombedd att fylla i personliga och/eller demografiska uppgifter. Det är alltid helt frivilligt att svara på dessa undersökningar.

Du kan när som helst logga in på Mina sidor på vår hemsida eller App och uppdatera dina kontaktuppgifter eller ändra inställningarna för vilken kommunikation du önskar. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med att begränsa eller ändra kommunikationen när det gäller sociala nätverk. I de fallen behöver du på egen hand ändra inställningarna på respektive konto.

2. AVTALSTID OCH VILLKORSÄNDRING

2.1 Avtalstid
Avtalet om medlemskap i KappAhl Life & Style gäller tillsvidare. Både medlem och KappAhl kan utan kostnad säga upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar. Lämna i sådant fall ett meddelande om detta till KappAhls kundservice: info@kappahl.com eller 010-138 87 11. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor. Eventuella bonuspoäng eller bonuscheckar som är intjänade men inte utnyttjade då avtalet upphör förfaller.

Om medlemskapet varit inaktivt och senaste registrerade köp ägde rum för mer än 36 månader sedan har KappAhl rätt att avsluta medlemskapet. KappAhl förbehåller sig också rätten att avsluta medlemskapet eller annullera poäng på grund av missbruk. Med missbruk avses till exempel att du inte följer de överenskomna villkoren eller låter andra personer registrera köp på ditt medlemskonto.

2.2 Villkorsändring
KappAhl kan göra ändringar i medlemsvillkoren. Om ändringarna är väsentliga kommer du få ett meddelande om detta 30 dagar i förväg via e-post, SMS eller någon annan av de kontaktkanaler som uppgivits av medlemmen. Du kan i sådant fall välja att avsluta ditt medlemskap. De senaste medlemsvillkoren finns alltid tillgängliga på KappAhls webbplats. Svensk rätt tillämpas på dessa villkor och prövas av svensk domstol. Du som kund kan för att lösa tvisten utanför domstol vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

3. INTEGRITET, ÄNDAMÅL, PERSONUPPGIFTER OCH DINA RÄTTIGHETER

Nedan finner du information om hur KappAhl med stöd av ditt godkännande behandlar personuppgifter inom ramen för medlemsklubbens syfte och ändamål.

3.1 Integritet – vi skyddar dina personuppgifter
KappAhl värnar om din integritet och är noga med att följa den nya dataskyddsförordningen, i det följande, GDPR, 2016/679/EU, som har till syfte att stärka skyddet för personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen.

3.2 Ändamål – varför samlar vi in dina personuppgifter?
KappAhl behandlar dina personuppgifter, efter ditt godkännande, med ändamålet att kunna tex administrera din beställning och användarkonto, identifiera att rätt person får värdehandlingar, erbjuda dig som medlem förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, genomföra analyser av de uppgifter KappAhl samlat in för ovanstående ändamål för att ge en personligare upplevelse.

3.3 Personuppgifter – vilka personuppgifter kommer vi behöva?
Exempel på personuppgifter som samlas in för ovanstående ändamål är namn, kundklubbsnummer, personnummer, kontaktuppgifter och uppgift om genomförda köp.

KappAhl behandlar dels uppgifter som du själv lämnar till KappAhl i samband med medlemsansökan eller vid ett senare tillfälle samt uppgifter som KappAhl eller dess samarbetspartners samlar in från annat håll, t ex adressuppgifter och uppdaterad kontaktinformation.

Det är frivilligt att lämna ditt godkännande till behandling av dina personuppgifter. Tyvärr kan vi inte hantera bonus och mottagande av erbjudande utan ditt godkännande varför du då inte heller kan bli medlem i KappAhl Life & Style. I och med att du som kund lämnar dina uppgifter till KappAhl godkänner du att KappAhl registrerar och lagrar köp och disponerar över den samlade köpinformationen 36 månader efter ditt senaste köp samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovan nämnda ändamål tills vidare.

Vill du ha mer detaljerad information om hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information så hittar du vår uppdaterade integritetspolicy på KappAhls hemsida. Policyn beskriver också mer utförligt vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

3.4 Rättigheter – hur länge sparas mina personuppgifter?
I och med den nya dataskyddsförordningen har dina rättigheter utökats vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter sparas av KappAhl under den tid som du är medlem i KappAhl Life & Style och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ovan nämnda ändamål med vår behandling.

3.4.1 Tillgång, rättelse och radering till/av dina personuppgifter
Du har rätt att, utan kostnad, en gång per år få ut ett registerutdrag för att få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vidare har du rätt att begära rättelse om någon uppgift är felaktig. Under vissa omständigheter kan du få personuppgifter raderade, till exempel om du inte givit samtycke eller återkallat ditt samtycke.

3.4.2 Återkalla samtycke
I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt att med omedelbar verkan återkalla ditt samtycke.

3.4.3 Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Vill du inte att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål så kan du anmäla det till oss. Enklast gör du det via Mina Sidor på vår hemsida eller i appen.

3.4.4 Motsätta dig behandling pga. intresseavvägning
Av personliga skäl kan du motsätta dig behandling av dina personuppgifter om behandlingen i sig stödjer sig på en intresseavvägning, en avvägning mellan nyttan av behandlingen och risken för enskildas personliga integritet. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa att vi har skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

3.4.5 Rätten till dataportabilitet
Du har rätt att i ett strukturerat format få en kopia på de personuppgifter du har tillhandahållit oss. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

4. KONTAKT – VEM KONTAKTAR JAG VID FRÅGOR?

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, återkalla samtycke, motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål m.m. är du välkommen att kontakta oss.

KappAhl Sverige AB, Idrottsvägen 14, Box 303, 431 24 MÖLNDAL, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du når oss på KappAhls kundservice: info@kappahl.com eller 010-138 87 11. För att avregistrera SMS utskick, skicka stopp till 71450.

Är du inte nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, och/eller de svar du fått av oss, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.