KAPPAHL SUSTAINABLE DESIGN CONTEST 2017

Vi på KappAhl vill skapa prisvärt mode med kvalitet – producerat med respekt och omsorg för människor och miljö. Vi har kommit långt men vet också att det finns mycket kvar att göra. KappAhl Sustainable Design Contest är en tävling för studenter inom mode och textil som vill vara med och utveckla framtidens hållbara designlösningar.

Så här gör du

Bifoga:

 • Skisser eller foton där du presenterar din idé, max tre A4-sidor (pdf-format).
 • Max en A4-sida (pdf-format) där du förklarar din idé och tanke i text. Vad är det som är hållbart? Hur kan din idé bidra till en bättre och mer hållbar designprocess?
 • Ditt cv på en A4-sida (pdf-format).
 • All text behöver vara på engelska eller svenska.

Ladda upp ditt tävlingsbidrag »

Frågor? Kontakta designcontest@kappahl.com

Priset

En pristagare utses och ges möjlighet att arbeta med att realisera sin vinnande idé tillsammans med KappAhls designteam.

I priset ingår även en resa till något av KappAhls produktionsländer med temat hållbar produktion. Vinnarresan genomförs tillsammans med representanter från KappAhl och är värd ca 25 000 kronor. Alternativt: I priset ingår även en månads praktik på KappAhls huvudkontor. Under praktikperioden ingår ersättning motsvarande ingångslön för designassistent.

Frågor? Kontakta designcontest@kappahl.com

Läs mer om KappAhls hållbarhetsarbete »

Tävlingsvillkor

Tävlingen är avgiftsfri. Den pågår från den 23 januari till och med den 2 April 2017. För att tävla måste du vara över 18 år samt vara bosatt i Sverige, Norge, Finland eller Polen. Du är student inom mode och textil alternativt utexaminerad och har ännu inte börjat arbeta som designer. Det vinnande bidraget kommer att publiceras på www.kappahl.com senast den 25 April 2017.

Vinnaren:

 • behöver vara tillgänglig för två-tre besök på KappAhls huvudkontor med start i augusti samt vinnarresa under hösten 2017 alternativt vara tillgänglig för praktiken under 1 månad under 2017.
 • utses av en jury bestående av personer från KappAhls designavdelning samt externa experter. Juryns beslut kan inte överklagas. Juryn består av:
  • Maria Segergren, VP Assortment and Design
  • Eva Kindgren, Sustainability Manager Production
  • Lina Nyqvist, Sourcing and Sustainability Coordinating Manager
  • Karin Verdoes, Designer
  • Kate Goldsworthy, Senior Research Fellow, Centre University of the Arts, London. Part of Mistra Future Fashion
  • Emilia de Poret, Modejournalist
 • kommer att informeras personligen av KappAhl.
 • åtar sig att följa de bestämmelser som angetts i tävlingsvillkoren.
 • Vinnaren står för eventuell vinstskatt.
 • Den tävlande godkänner att KappAhl äger rätt att använda den tävlandes bidrag i kommersiella sammanhang på det sätt som KappAhl från tid till annan önskar, inkluderandes men inte begränsat till att KappAhl äger justera den tävlandes bidrag i den utsträckning som KappAhl anser nödvändigt.
 • För det fall att KappAhl beslutar sig för att använda den tävlandes bidrag, oavsett om den tävlandes bidrag utses till det vinnande bidraget eller ej, äger den tävlande rätt att få sitt namn angivet som skapare av det aktuella bidraget, i sådan utsträckning som kan anses lämpligt och praktiskt möjligt.
 • För det fall att KappAhl beslutar sig för att använda den tävlandes bidrag, oavsett om den tävlandes bidrag utses till det vinnande bidraget eller ej, genom att bidraget i sin helhet ingår i KappAhls kollektion, äger den tävlande rätt att få en ersättning för sådant utnyttjande om tre (3) procentenheter på nettoförsäljningspriset på sålda exemplar av den tävlandes bidrag.

KappAhl står för rese- och boendekostnader vid resa till och från KappAhl i samband med arbetet med det vinnande bidraget, samt för rese-, mat och boendekostnader under vinnarresan. KappAhl står ej för rese-, mat och boendekostnader under praktikperioden. Vinnarresan genomförs tillsammans med representanter från KappAhl och är värd ca 25 000 kronor.

Under den tidsperiod som samarbetet och resa med KappAhl pågår delar vinnaren med sig av sina upplevelser i KappAhls digitala kanaler i text och bild.

Tävlingsdeltagarna behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska eller engelska.

Vid frågor kontakta: designcontest@kappahl.com

Vinnare 2016 – Lovisa Sandrine Malmberg Gomis

Förra årets vinnare blev Lovisa från Sverige som vann med sin idé om att skapa flera plagg av ett. Juryn tyckte att ”Idén är lekfull men ändå kommersiell och lättillgänglig samtidigt som den bidrar till minskat överflöd då man får flera plagg i ett.”

Tillsammans med KappAhls designavdelning har Lovisa tagit fram två multifunktionella klänningar som kan varieras och ändra skepnad efter tillfälle. Klänningarna kommer landa i alla KappAhls butiker och online under våren.

Hållbar design!

Hållbarhet är viktigt för vår bransch och våra kunder. KappAhls ambition är att vara en aktör som bidrar till att utveckla arbetssätten för hållbar design och tillverkning.

Över 80 procent av en produkts miljöpåverkan avgörs vid ritbordet, vilket gör hållbar design till ett omfattande begrepp och möjligheterna till hållbara designprocesser och lösningar är oändliga. Det är bara idéerna som behöver utvecklas!

Läs mer om KappAhls hållbarhetsarbete »