Bonusinformation

  • Samtliga inköp är bonusgrundande, dock inte köp av presentkort, samarbeten och tjänster som t ex sömnad och frakt. För att inköpet ska vara bonusgrundande krävs att köpet blir registrerat som medlemsköp på ett av de sätt som Kappahl erbjuder. 1 krona är lika med 1 bonuspoäng.
  • Bonusen skickas ut i form av bonuscheckar till de medlemmar som har registrerat bonusgrundande köp motsvarande minst 1000 kronor sedan förra utskicket av bonuscheckar. De bonuspoäng som inte omvandlas till en bonuscheck sparas till nästa avräkningstillfälle. Bonuscheckar kan användas som betalning i valfri fysisk Kappahl-butik i Sverige eller på Kappahls Shop Online. Bonuscheckar kan inte varken helt eller delvis lösas in mot kontanter. Bonuscheckar har en viss giltighetstid och detta anges på varje bonuscheck.
  • Intjänade bonuspoäng förfaller per automatik efter 12 månader, dvs de poäng som samlades in för mer än 12 månader sedan förfaller.