Home delivery.

Zamów ze sklepu do domu.

Ogólne warunki zakupów

Informacje ogólne

Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady zakupów w sklepach stacjonarnych Kappahl i Newbie dostępnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z dostawą do domu realizowaną przez firmę kurierską DHL. Podczas zamawiania produktów z dostawą do domu obowiązują niniejsze uregulowania zwane dalej „Warunkami Zakupów Home Delivery”.
Aby dokonać zakupu w sklepie stacjonarnym z dostawą do domu, należy zaakceptować niniejsze Warunki Zakupu. Akceptując niniejsze Warunki Zakupu, Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Potwierdzenie zamówienia przez sklep Kappahl i Newbie jest równoznaczne z zawarciem wiążącej umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Kappahl Polska sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000060653 („Kappahl”). O potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Kappahl świadczy wysłane ze sklepu realizującego zlecenie potwierdzenie mailowe. Kappahl zaleca sprawdzenie czy treść otrzymanego potwierdzenia zamówienia jest zgodna ze złożonym przez Klienta zamówieniem. Kappahl zaleca zachowanie potwierdzenia zamówienia w celu wykorzystania podczas ewentualnego kontaktu ze sklepem stacjonarnym.

Usługę Home Delivery realizują wszystkie sklepy Kappahl i Newbie zlokalizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Usługa Home Delivery nie jest realizowana w sklepach otwieranych (w okresie obowiązywania oferty otwarciowej) i w sklepach zamykanych (w okresie obowiązywania oferty zamknięciowej). Wykaz sklepów wraz z danymi kontaktowymi znajduje się na https://www.kappahl.com/pl-PL/obsluga-klienta/obsluga-klienta/znajdz-sklep/

Wiek i miejsce zamieszkania

Kappahl dostarcza produkty wyłącznie osobom powyżej 18. roku życia, zamieszkałym w Polsce. Jeśli Klient nie jest osobą pełnoletnią, zamówienie może złożyć jego opiekun.

 

Zamówienie i ceny

Realizacja zamówienia musi być poprzedzona jego bezpośrednim złożeniem przez Klienta w wybranym przez niego sklepie stacjonarnym Kappahl lub Newbie za pośrednictwem telefonu lub maila. Realizacja zamówienia zależy od dostępności produktu w danym sklepie stacjonarnym. Kappahl zastrzega sobie prawo do niedostępności produktów widocznych na Stronie Internetowej, co może mieć miejsce w przypadku ewentualnej wyprzedaży końcowej lub błędów w stanach magazynowych.


W przypadku braku produktu w sklepie, Kappahl poinformuje Klienta o dostępności produktu w innym punkcie sprzedaży. Kappahl dokłada należytej staranności, aby prezentowane produkty, w tym ich skład i kolory były zgodne z rzeczywistością. Jednocześnie Kappahl informuje, że kolor produktu wyświetlony na ekranie urządzenia Klienta może różnić się od koloru rzeczywistego w zależności od światła i używanego przez Klienta urządzenia. Kappahl zastrzega sobie prawo do ewentualnych pomyłek na Stronie Internetowej.

 

Sposób składania zamówienia

Klient składa Zamówienie w wybranym przez siebie sklepie za pośrednictwem adresu e-mail poprzez przesłanie wypełnionego druku zamówienia lub telefonicznie.
Wszelkie informacji dotyczące zamówień dostępne są pod właściwym dla danej lokalizacji numerem telefonu w godzinach otwarcia sklepu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy."

Klient zamawia artykuły dostępne w sklepie stacjonarnym Kappahl mieszczącym się w wybranej przez Klienta lokalizacji, zgodnie z stanem magazynowym tego sklepu dostępnym na Stronie internetowej www.kappahl.com, poprzez podanie np. na druku zamówienia sześciocyfrowego, indywidualnego kodu artykułu i jego rozmiaru, imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu.


Stany magazynowe wybranego sklepu stacjonarnego, w związku z zamówieniami w trakcie realizacji, nie muszą być aktualne. Zamówienia będą realizowane przez sklep tylko i wyłącznie po wysłaniu maila przez Klienta z potwierdzeniem jego prawidłowości. Zamówienia mogą być realizowane w dniach i godzinach otwarcia danego sklepu według kolejności zgłoszeń. W przypadku dużego ruchu w sklepie, akcji promocyjnych czy też sprzedażowych, pierwszeństwo w obsłudze zawsze mają klienci przebywający na terenie sklepu. Zamówienia złożone mailowo i telefonicznie będą kompletowane i realizowane w kolejności tak szybko jak będzie to możliwe.

 

Ceny

Podczas składania zamówienia obowiązują ceny produktów i oferty ważne w dniu złożenia zamówienia w sklepie stacjonarnym. Ceny produktów mogą się różnić między Stroną Internetową a sklepami stacjonarnymi oraz samymi sklepami stacjonarnymi (oferty lokalne) Kappahl i Newbie. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera opłaty za przesyłkę, która wynosi 19.90 zł. Opłata za przesyłkę jest stała niezależnie od liczby zakupionych produktów podczas jednego zamówienia.

 

Ceny obniżone, w tym wyprzedażowe lub promocyjne

Ewentualne zniżki/promocje terminowe obowiązują jednorazowo i nie można ich przenieść na przyszłe zamówienie w przypadku zwrotu, wymiany czy reklamacji produktu.

 

Dane klienta

Jeżeli Klient chce złożyć zamówienie w sklepie, musi podać niektóre dane osobowe niezbędne do dostarczenia przesyłki. Klient potwierdza, że podane dane są poprawne i kompletnie wypełnione. Klient ponosi odpowiedzialność za niepoprawnie lub niekompletnie wypełnione dane. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta zawarte są w Polityce Prywatności obowiązującej w Kappahl (patrz rozdział „Bezpieczeństwo i Dane Osobowe” poniżej).

 

Płatność

Płatności przy usłudze sprzedaży z dostawą do domu obsługiwane są przez partnera Kappahl – kuriera DHL. Dostępnymi formami płatności przy odbiorze zamówienia jest zapłata gotówką lub kartą płatniczą. Przy usłudze sprzedaży z dostawą do domu nie można płacić za pomocą kart podarunkowych Kappahl. W celu realizacji bonusu za zgromadzone punkty Klubu modowego, podczas składania zamówienia należy podać 12-cyfrowy numer bonusu. W przypadku płatności za pośrednictwem DHL nie pobierane są żadne dodatkowe opłaty z tytułu dokonania płatności. Potwierdzenie zakupu w postaci paragonu fiskalnego jest dostarczone wraz z towarem po dokonaniu płatności u kuriera DHL. Do każdego zamówienia za każdym razem zostaje doliczona opłata za przesyłkę w wysokości 19,90zł. Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wysłany towar.

 

Dostawa i odbiór produktów

Sklep Kappahl i Newbie wysyła produkty za pośrednictwem przewoźnika DHL, zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sposobu dostawy. Kappahl ponosi odpowiedzialność za dostawę produktów do Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość adresów podanych podczas składania zamówienia.

 

Czas realizacji dostawy

Kappahl dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć zamówione produkty jak najszybciej. Jeżeli produkty znajdują się w sklepie, możliwa jest ich natychmiastowa wysyłka. Informacja na temat szacunkowego czasu realizacji dostawy jest ustalana z Klientem w trakcie potwierdzenia zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy Kappahl będzie monitorować zamówienie.

 

Dostawa częściowa

Jeżeli Klient zamówi produkt, który okaże się niedostępny w sklepie, taki produkt zostanie usunięty z zamówienia i jego cena zostanie odliczona od ceny zamówienia, a zamówienie po wcześniejszym ustaleniu z Klientem zostanie zrealizowane w zakresie produktów, które są dostępne w sklepie.

 

Anulowanie i zmiana zamówienia

Jeżeli Klient chce anulować zamówienie, Kappahl zaleca natychmiastowy kontakt ze sklepem realizującym usługę. Dane kontaktowe i godziny otwarcia sklepów Kappahl i Newbie znajdują się na Stronie Internetowej. Kappahl pakuje i wysyła produkty zaraz po otrzymaniu zamówienia. Oznacza to, że nie zawsze można anulować złożone zamówienie.
Jeżeli Klient chce anulować zamówienie, a proces dostawy został już rozpoczęty, Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy oznacza obowiązek poniesienia przez Klienta bezpośrednich kosztów zwrotu produktów zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Zwrot może być dokonany drogą przesyłki lub bezpośrednio w sklepie jednak warunkiem koniecznym do prawidłowego dokonania zwrotu jest to, żeby towar został wysłany do sklepu realizującego zamówienie.
Zmiana zamówienia jest możliwa tylko i wyłącznie przed nadaniem paczki do Klienta.

 

Uszkodzenia i ubytki w trakcie przewozu przesyłki

Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę i jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu przesyłki nastąpił jej ubytek lub uszkodzenie, w szczególności nie zgadza się stan lub liczba produktów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, tj.:
(i) jeżeli ubytek lub uszkodzenie przesyłki daje się z zewnątrz zauważyć przy jej odbiorze, np. przesyłka nosi ślad naruszenia, przy przyjęciu przesyłki. Klient obowiązany jest zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania jej ubytku lub uszkodzenia; Klient winien przesłać powyższy protokół do sklepu Kappahl w którym dokonał zamówienia;
(ii) jeżeli ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dało się z zewnątrz zauważyć przy jej odbiorze i została ona przyjęta przez Klienta bez zastrzeżeń, Klient obowiązany jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki niezwłocznie po ujawnieniu jej ubytku lub uszkodzenia, nie później jednak niż w ciągu 7. dni od dnia odbioru przesyłki (art. 74 ust. 3 i art. 76 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe); Klient winien przesłać powyższy protokół do sklepu Kappahl który zrealizował zamówienie.

 

Prawo do odstąpienia od umowy / zwrot / wymiana
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Kappahl ma nadzieję, że Klienci będą zawsze zadowoleni z zamówionych produktów. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu Klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, ma na to 14 dni od otrzymania produktu, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Oznacza to, że Klient ma prawo do zwrotu zamówionego produktu przez zawiadomienie o tym Kappahl w ciągu 14 dni od odebrania produktu przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną. Dotyczy to również produktów w obniżonych cenach oraz produktów z wyprzedaży. Klient może oczywiście przymierzyć zamówiony produkt (z wyjątkiem osobno zabezpieczonych elementów ubioru, takich jak stroje kąpielowe i bielizna), aby sprawdzić, czy mu odpowiada.


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów zaplombowanych, których po zdjęciu plomby nie można zwrócić z powodów zdrowotnych lub higienicznych (na przykład bielizny, kosmetyków, strojów kąpielowych itp.), jeżeli plomba została zdjęta po odebraniu produktu przez Klienta. Jeżeli Klient zamawia produkt, co do którego nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, Kappahl wyraźnie o tym poinformuje. Jeżeli produkt jest zaplombowany, Klient nie może zdjąć plomby, jeżeli chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy przestaje przysługiwać w momencie zdjęcia plomby. Aby dokonać zwrotu zaplombowanego produktu (na przykład stroju kąpielowego lub bielizny), plomba takiego produktu musi pozostać nienaruszona.
Jeżeli Klient chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, winien zawiadomić mailem lub telefonicznie sklep Kappahl lub Newbie, w którym dokonał zakupu o skorzystaniu z tego prawa. W wiadomości Klient winien podać imię i nazwisko, adres oraz inne potrzebne informacje, np. numer zamówienia, produktu oraz nazwę produktu. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wysyłając stosowany przez Kappahl formularz odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy jest dołączony do zamówienia. Do formularza zwrotu należy dołączyć oryginalny paragon fiskalny. Bez paragonu fiskalnego rozliczenie zwrotu nie będzie możliwe
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu produktu i odpowiedzialność za stan zwracanego produktu od momentu odbioru go przez Klienta do momentu odbioru go przez sklep Kappahl lub Newbie. Dlatego w przypadku odsyłania produktu, Kappahl zaleca jego staranne zapakowanie, najlepiej w oryginalne opakowanie. Produkt powinien zostać zwrócony w ciągu 14 dni licząc od daty przekazania Kappahl wiadomości o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, przy czym powyższy termin jest zachowany, jeżeli produkt zostanie odesłany do Kappahl przed jego upływem.
Zwrotu produktu można dokonać na dwa sposoby: bezpośrednio w dowolnym, stacjonarnym sklepie Kappahl lub odsyłając produkt/produkty do sklepu, który realizował zamówienie.
W przypadku zwrotu całego zamówienia Kappahl zwraca Klientowi kwotę zapłaconą za zamówienie wraz z kosztami wysyłki poniesionymi przy zakupie. W przypadku zwrotu części zamówienia w ramach odstąpienia od umowy, Kappahl zwraca Klientowi należną kwotę za zakupione rzeczy, przy czym zwrot nie obejmuje kosztów wysyłki. Przy zwrocie w sklepie stacjonarnym pieniądze są zwracane w sposób w jaki została dokonana płatność, w przypadku odesłania przesyłki, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na formularzu zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
Kappahl zwraca pieniądze niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Kappahl wiadomości Klienta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Kappahl ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności aż do momentu otrzymania zwracanego produktu.

 

Prawo wymiany

Aby wymienić produkt zamówiony w sklepie w ramach Zakupów Home Delivery, Klient musi skorzystać z prawa odstąpienia od umowy (patrz wyżej). Wymiana produktu jest równoważna z odstąpieniem od umowy i złożeniem nowego zamówienia/dokonania zakupu w sklepie stacjonarnym.

 

Reklamacje

Kappahl i Newbie rozpatruje reklamacje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. (Reklamacje produktów zakupionych przed 01.01.2023 r. rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi). Kappahl zapewnia, że każdy produkt został dokładnie sprawdzony przed wysłaniem do Klienta. Jeżeli mimo to produkt okaże się uszkodzony, wybrakowany lub dotknięty jakąkolwiek inną wadą, Klient ma prawo skorzystać z uprawnień z rękojmi i:

(i) żądać wymiany produktu na wolny od wad, lub
(ii) odstąpić od umowy i wówczas Kappahl zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za produkt. Jeśli klient złożył reklamacje w sklepie stacjonarnym zwrot zostanie dokonany w taki sposób jak miała miejsce płatność. Jeżeli reklamacja była odesłana kurierem bądź pocztą zwrot zostanie dokonany na wskazany przez klienta rachunek bankowy
(ii) żądać usunięcia wady produktu, lub
(iv) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o jaką cena ma być obniżona, przy czym obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny, za którą Klient kupił produkt, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady
– z zastrzeżeniem, że powyższe pozostaje bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień Klienta i uprawnień Kappahl wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.


Kappahl dokłada wszelkich starań, aby zwrot pieniędzy nastąpił niezwłocznie po uznaniu reklamacji za zasadną.


Klient może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty zakupu.


Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia zakupu produktu. W terminie roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia zakupu produktu przez Klienta. Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady, jednakże, jeżeli wcześniej Klient żądał już wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg powyższego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W przypadku wykrycia wady Kappahl prosi o kontakt: w każdym stacjonarnym sklepie Kappahl, których adresy znajdują się na Stronie Internetowej.


Najprostszym sposobem jest reklamacja złożona osobiście w sklepie stacjonarnym Kappahl. Klient winien mieć dowód zakupu dla zagwarantowania zwrotu tej samej kwoty.
Jeżeli Klient zdecyduje się na odesłanie produktu, może go odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub też przesyłką pocztową. Klient winien wypełnić formularz reklamacji oraz podać przyczynę reklamacji. W przypadku braku formularza reklamacji, Kappahl prosi o kontakt ze sklepem który realizował zamówienie.
Kappahl nie akceptuje reklamacji ani zwrotu produktów w postaci przesyłki za pobraniem. Kappahl przypomina o starannym zapakowaniu produktu, ponieważ Klient ponosi odpowiedzialność za dostarczenie go do Kappahl. Kappahl nie odpowiada za przesyłkę zwrotną produktu do czasu dostarczenia go do Kappahl.


Zwrot płatności w przypadku reklamacji

Jeżeli Kappahl nie dysponuje produktem, na który mógłby wymienić produkt wadliwy, Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za produkt wraz z kosztami jego przesyłki. Kappahl zwraca pieniądze niezwłocznie po uznaniu reklamacji za zasadną. Szczegółowe informacje na temat zwrotu płatności przy reklamacji znajdują się na Stronie Internetowej.
W razie uznania reklamacji za zasadną, to Kappahl ponosi koszty przesyłki zwrotnej, z zastrzeżeniem, że jeżeli Klient wybrał sposób przesyłki produktu inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki oferowany przez Kappahl, Kappahl nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Regulamin ofert 2za1, 3za2 lub 2za

Organizator i warunki ofert 

Organizatorem ofert promocyjnych „2za1”, „3za2” i „2 za” jest Kappahl. Treść niniejszych Warunków Zakupu dostępna jest na Stronie Internetowej. Skorzystanie z oferty promocyjnej jest dobrowolne.

 

Moment skorzystania z oferty

Oferty promocyjne dotyczą wybranych produktów Kappahl i Newbie dostępnych w sklepach stacjonarnych Kappahl/Newbie
Momentem decydującym o skorzystaniu z oferty promocyjnej jest moment dokonania transakcji na kasie fiskalnej sklepu stacjonarnego Kappahl/Newbie.

 

Zasady ofert

„3za2”: Podczas obowiązywania oferty promocyjnej udzielany jest rabat na 3 produkty z danego działu objęte taką ofertą.
„2za1”: Podczas obowiązywania oferty promocyjnej udzielany jest rabat na 2 produkty z danego działu objęte taką ofertą.
„2za”: Podczas obowiązywania oferty promocyjnej udzielany jest rabat na 2 produkty z danego działu objęte taką ofertą.
Rabat naliczany jest na każdy produkt w proporcji, która wynika z procentowego udziału łącznej kwoty rabatu na wszystkie produkty w pakiecie w łącznej cenie bez rabatu wszystkich produktów w pakiecie. Rabat naliczany jest od cen wyjściowych, zamieszczonych na metkach poszczególnych produktów. Powyższy rabat nie łączy się z innymi rabatami, ofertami, zniżkami, bonifikatami, upustami itp. (wyjątkiem mogą być akcje specjalne dotyczące artykułów przecenionych). Ceny wszystkich produktów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Klient ma możliwość zwrotu produktów objętych ofertą promocyjną, z zachowaniem poniższych zasad dotyczących rozliczania zwrotów takich produktów.

 

Zasady rozliczania zwrotów produktów zakupionych w ofercie "2za"


Zwracając oba produkty, Klient otrzymuje zwrot ceny zapłaconej za pakiet.
Zwracając jeden produkt, Klient traci rabat i otrzymuje różnicę pomiędzy ceną pakietu a ceną jednostkową zachowanego produktu bez rabatu.

 

Zasady rozliczania zwrotów produktów zakupionych w ofercie "3za2" i "2za1"


Zwracając trzy produkty (lub 2 produkty z oferty 2za1), Klient otrzymuje zwrot ceny zapłaconej za pakiet.
Jeżeli produkty w pakiecie mają tę samą cenę: a) zwracając dwa produkty (lub1 z oferty 2za1), Klient traci rabat i otrzymuje zwrot ceny wyjściowej jednego produktu; b) zwracając jeden produkt, Klient traci rabat i nie otrzymuje zwrotu.


Jeżeli produkty w pakiecie mają różne ceny: a) zwracając dwa produkty (lub1 z oferty 2za1), które mają najwyższe ceny wyjściowe, Klient traci rabat i otrzymuje zwrot ceny wyjściowej najdroższego produktu + ewentualną różnicę pomiędzy ceną wyjściową droższego produktu a ceną wyjściową najtańszego produktu w pakiecie; b) zwracając jeden produkt, który ma najniższą cenę wyjściową, Klient traci rabat i nie otrzymuje zwrotu; c) zwracając jeden produkt, który nie jest najtańszy, Klient traci rabat i otrzymuje zwrot kwoty będącej różnicą pomiędzy ceną wyjściową zwracanego produktu a ceną wyjściową najtańszego produktu.

 

Nieodebrane przesyłki

Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana od przewoźnika w terminie obowiązującym u przewoźnika, zostanie ona odesłana do Kappahl.

 

Faktury

Chęć otrzymania Faktury VAT należy zgłosić przy składaniu zamówienia podając przy tym dane, na jakie Faktura VAT ma zostać wystawiona. W przypadku wystawienia Faktury VAT dokumentem dołączonym do przesyłki dokumentującym sprzedaż będzie Faktura VAT.

 

Bezpieczeństwo i dane osobowe

Kappahl zależy na tym, aby chronić bezpieczeństwo Klienta i aby czuł się on bezpiecznie dokonując zakupów w sklepach stacjonarnych.
Kappahl zależy na tym, aby chronić prywatność Klienta, i dąży do tego, aby wykorzystywać najskuteczniejsze dostępne rozwiązania do zabezpieczenia jego danych osobowych.
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym Klienta będącego członkiem Klubu modowego Kappahl”, w szczególności informacje na temat celów, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także uprawnień przysługujących Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, zawarte są w Polityce Prywatności obowiązującej w Kappahl, która dostępna jest pod adresem: https://www.kappahl.com/pl-PL/o-kappahl/o-nas/o-nas/privacy-policy-gdpr/ („Polityka Prywatności”).


Składając zamówienie, Klient potwierdza, że zapoznał się Polityką Prywatności, i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.


Administratorem danych osobowych Klienta jest Kappahl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może skontaktować się z biurem obsługi Klienta wysyłając e-mail na adres: info@kappahl.com, lub dzwoniąc pod numer: 52 880 84 40.

 

Prawa na dobrach niematerialnych

Treści dostępne na Stronie Internetowej, a także wszelkie prawa na dobrach niematerialnych związane ze sprzedawanymi na niej produktami, są własnością Kappahl lub jej partnerów i są chronione prawnie w zakresie praw autorskich i praw własności przemysłowej, w tym praw do znaków towarowych i know-how. Oznacza to, że wszelkie znaki towarowe, nazwy firm, produktów, zdjęcia, grafika, wzory produktów, wzory i grafiki na produktach, layout, informacje o produktach oraz inne treści nie mogą być w jakikolwiek sposób kopiowane ani używane bez uprzedniej pisemnej i wyraźnej zgody Kappahl.

 

Zmiany

Kappahl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszych Warunków Zakupów Home Delivery, a także cen i zasad promocji produktów dostępnych w sklepach stacjonarnych Kappahl/Newbie. W odniesieniu do konkretnego zakupu, Klienta obowiązuje wersja Warunków Zakupu z dostawą do domu zaakceptowana podczas składania zamówienia.
Jeżeli przepisy prawa są dla Klienta będącego konsumentem korzystniejsze od niniejszych Warunków Zakupu, wówczas stosuje się przepisy prawa w zakresie, w jakim są one korzystniejsze od niniejszych Warunków Zakupu.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Zakupów Home Delivery zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.