Warunki członkostwa w klubie modowym.

Witamy w Klubie miłośników mody i stylu, gdzie będziesz w centrum uwagi. Cieszymy się, że chcesz dołączyć do naszego Klubu. Będziemy mogli rozpieszczać Cię dodatkowymi ofertami i upominkami. Chcemy, aby każdy Klubowicz wiedział jak ważny dla nas jest i chcemy sprawić, aby każdy wiedział, że warto być Klubowiczem Kappahl. Członkostwo w klubie oznacza dostęp do wielu korzyści, takich jak punkty za zakupy, udział w wydarzeniach, inspiracje i oferty dostępne wyłącznie dla Klubowiczów. Aby dbać o Ciebie możliwie najlepiej, potrzebujemy pewnych informacji. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi Warunkami członkostwa w naszym Klubie. Raz jeszcze serdecznie Cię witamy.

1. CZŁONKOSTWO, PUNKTY, BONUSY I KORZYŚCI 

1.1 Członkostwo

Członkostwo w Klubie Kappahl jest bezpłatne. Członkami mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce oraz zawrą niniejszą umowę o uczestnictwo z Kappahl Polska sp. z o.o., adres: ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa, nr KRS 0000060653, numer telefonu 52 880 84 40. Członkowie Klubu mogą potwierdzać swoją tożsamość za pomocą karty członkowskiej, aplikacji Kappahl lub numeru telefonu komórkowego. Członkostwo w Klubie jest osobiste i jest podstawą uzyskania punktów klubowych, dostępu do ofert skierowanych wyłącznie dla Klubowiczów oraz innych korzyści. Pamiętaj o rejestracji, aby móc zbierać punkty klubowe naliczane przy każdym zakupie w sklepach stacjonarnych Kappahl i w sklepie online. 

Członkostwo w Klubie Kappahl ma dwa poziomy, Silver i Gold. Poziomy są oparte na punktach zgromadzonych w ciągu 12-miesięcznego okresu. 

1.2 Punkty i bonus

Punktami premiowane są wszystkie zakupy na prywatny użytek z wyjątkiem zakupu kart upominkowych, toreb foliowych oraz produktów i usług, które udostępniamy w ramach współpracy z innymi podmiotami, np. szycie, przesyłka i produkty objęte akcjami dobroczynnymi. Jedna złotówka (1 PLN) odpowiada 2 punktom. Punkty naliczane są od transakcji zakupu zarejestrowanych przez członka Klubu w sposób oferowany przez Kappahl. 

Punkty można również gromadzić poprzez inne działania, za które przyznawane są punkty. Liczbę punktów za aktywność/zaangażowanie i ich zasady reguluje Kappahl. 

Bonus jest wysyłany w formie cyfrowej do Klubowiczów, którzy dokonali zakupów/czynności generujących co najmniej 1000 punktów od ostatniego wygenerowania bonusu. Punkty, które nie zostaną zamienione na bonus, pozostają na koncie Klubowicza na kolejny okres rozliczeniowy.  

Bonus może być realizowany przy płatności w jakimkolwiek sklepie stacjonarnym w Polsce oraz w sklepie online. Bonus nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w jakiejkolwiek części. Bonus traci ważność w dacie wskazanej na danym bonusie. Naliczone punkty tracą ważność automatycznie po upływie 12 miesięcy, tj. punkty naliczone ponad 12 miesięcy temu przepadają. 

Jak można wykorzystać swój bonus? 

Możesz wykorzystać swój bonus zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i sklepie online. Zaloguj się do aplikacji Kappahl lub na kappahl.com, aby sprawdzić, czy posiadasz bonus, z którego możesz skorzystać. Swój bonus aktywujesz w kasie. Możesz aktywować kilka bonusów jednocześnie (jeśli posiadasz kilka), a także możesz zrezygnować z aktywacji bonusu, jeśli chciałbyś/abyś użyć go w późniejszym czasie. 

Pamiętaj! Bonus nie może być wykorzystany jako środek płatniczy za wysyłkę towaru. 

Czy dostanę zwrot punktów/bonusu, jeśli dokonam zwrotu? 

Bonus jest rozdzielany na wszystkie zakupione produkty. Oznacza to, że w przypadku ewentualnego zwrotu, odzyskasz część bonusu w punktach, które zostały wykorzystane na produkt, który zdecydujesz się zwrócić. Jeśli zwrócisz cały zakup, odzyskasz wszystkie punkty. Punkty są zwracane na Twoje konto członkowskie i zachowują ważność przez kolejne 12 miesięcy. Punkty są uwzględniane przy kolejnym wygenerowaniu bonusu. 

1.3 Korzyści, oferty i wiadomości 

Członkostwo w klubie Kappahl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Kappahl ogólnych i spersonalizowanych korzyści, ofert, wiadomości oraz innego rodzaju marketingu bezpośredniego, informacji o obecnym stanie bonusu, aktualnie obowiązującym poziomie w Klubie i liczbie punktów, drogą pocztową, za pośrednictwem aplikacji, wiadomości elektronicznych, SMS-ów, strony internetowej oraz innych sposobów komunikacji, jakie mają zastosowanie w Twoim przypadku (np. Facebook i inne media społecznościowe, reklama cyfrowa). Będziesz również otrzymywać od nas spersonalizowane informacje, rekomendacje produktów, inspiracje, zaproszenia na wydarzenia/dni klubowe oraz inne korzyści. 

Aby ulepszyć nasze usługi dla Ciebie i innych Klientów, przeprowadzamy ankiety za pośrednictwem np. poczty elektronicznej, strony internetowej i aplikacji. Czasami możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych i/lub demograficznych. Wypełnianie tych ankiet jest zawsze całkowicie dobrowolne. 

W każdej chwili możesz zalogować się na swoje konto na naszej stronie lub w aplikacji i zaktualizować swoje dane kontaktowe lub zmienić ustawienia dotyczące preferowanego sposobu komunikacji. Niestety nie jesteśmy w stanie zmienić ani ograniczyć komunikacji za pośrednictwem portali społecznościowych. Stosowne modyfikacje należy wprowadzić bezpośrednio w ustawieniach własnego konta.

2. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I ZMIANA WARUNKÓW

2.1 Okres obowiązywania umowy

Umowa o członkostwo w Klubie Kappahl obowiązuje do odwołania. Zarówno członek Klubu, jak i Kappahl mogą bezpłatnie wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Aby wypowiedzieć umowę, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres info@kappahl.com lub dzwoniąc pod numer 52 880 84 40. Wszelkie dane osobowe gromadzone i przetwarzane w celu spełnienia niniejszych warunków zostaną usunięte z chwilą rezygnacji z członkostwa. Wszelkie zgromadzone punkty czy bonusy, które nie zostały wykorzystane, tracą ważność z chwilą rezygnacji z członkostwa. 

W przypadku biernego członkostwa, gdy od ostatnich zarejestrowanych zakupów minęło więcej niż 36 miesięcy, Kappahl może zakończyć członkostwo. Kappahl zastrzega sobie prawo do zakończenia członkostwa lub anulowania punktów w przypadku niewłaściwego korzystania. Przez niewłaściwe korzystanie rozumie się m.in. nieprzestrzeganie uzgodnionych warunków, pozwalanie osobom trzecim na rejestrowanie zakupów na koncie danego członka lub korzystanie z więcej niż jednego konta klubowego.

2.2 Zmiana warunków

Kappahl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do warunków członkostwa. O wszelkich nieistotnych zmianach członkowie zostaną poinformowani za pośrednictwem naszej strony internetowej. O wszelkich istotnych zmianach członkowie zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po otrzymaniu wiadomości o istotnych zmianach, użytkownik może zrezygnować z członkostwa. Aktualne warunki członkostwa są zawsze dostępne na stronie Kappahl. Warunki te podlegają polskiemu prawu, a wszelkie spory powstałe na gruncie lub w związku z warunkami członkostwa zostaną poddane pod rozstrzygniecie sądu w Polsce. 

3. DANE OSOBOWE

Informacje o tym, jak gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe, można znaleźć w naszej polityce prywatności na stronie internetowej Kappahl. Polityka prywatności opisuje również, jakie masz prawa i jak możesz z nich korzystać. 

4. KONTAKT – Z KIM SKONTAKTOWAĆ SIĘ W PRZYPADKU PYTAŃ?

Kappahl sp. z o.o., adres: ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa, nr KRS 0000060653. Możesz skontaktować się z nami przez Biuro Obsługi Klienta pisząc na adres: info@kappahl.com lub dzwoniąc pod numer 52 880 84 40.

 

Opublikowano 2023-04-27