Ogólne warunki zakupu

 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU W KAPPAHL SHOP ONLINE

 

INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

Podczas zamawiania produktów w KappAhl Shop Online na stronie www.kappahl.com („Strona Internetowa”) obowiązują niniejsze ogólne warunki zakupu („Warunki Zakupu”).

Aby dokonać zakupu na Stronie Internetowej, należy zaakceptować niniejsze Warunki Zakupu. Akceptując niniejsze Warunki Zakupu, Klient zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Potwierdzenie zamówienia przez KappAhl jest równoznaczne z zawarciem wiążącej umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a KappAhl Polska sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000060653 („KappAhl”). O potwierdzeniu zamówienia przez KappAhl świadczy wysłana automatycznie wiadomość e-mail z informacjami na temat zamówienia. KappAhl zaleca sprawdzenie, czy treść otrzymanego potwierdzenia zamówienia jest zgodna ze złożonym przez Klienta zamówieniem. KappAhl zaleca zachowanie potwierdzenia zamówienia w celu wykorzystania podczas ewentualnego kontaktu z biurem obsługi Klienta.

Klientem dokonującym zakupu produktu za pośrednictwem Strony Internetowej może być wyłącznie konsument, tj. osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ani niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby trzeciej. Klientem nie może być osoba zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Informacje prezentowane na Stronie Internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez KappAhl do potencjalnych Klientów, a nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

WIEK I MIEJSCE ZAMIESZKANIA

KappAhl dostarcza produkty wyłącznie osobom powyżej 18. roku życia, zamieszkałym w Polsce. Jeśli Klient nie jest osobą pełnoletnią, zamówienie może złożyć jego opiekun.

 

ZAMÓWIENIE I CENY

Realizacja zamówienia zależy od dostępności produktu w magazynie. KappAhl zastrzega sobie prawo do niedostępności produktów widocznych na Stronie Internetowej, co może mieć miejsce w przypadku ewentualnej wyprzedaży końcowej lub błędów w stanach magazynowych.

W przypadku braku produktu w magazynie, KappAhl poinformuje Klienta o niedostępności produktu i zwróci Klientowi poniesione przez niego koszty związane z opłaceniem niezrealizowanego zamówienia. KappAhl dokłada należytej staranności, aby prezentowane produkty, w tym ich skład i kolory były zgodne z rzeczywistością. Jednocześnie KappAhl informuje, że kolor produktu wyświetlony na ekranie urządzenia Klienta może różnić się od koloru rzeczywistego w zależności od światła i używanego przez Klienta urządzenia. KappAhl zastrzega sobie prawo do ewentualnych omyłek na Stronie Internetowej.

 

CENY

Podczas składania zamówienia obowiązują ceny produktów podane na Stronie Internetowej. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera opłaty za przesyłkę, która podana jest osobno na Stronie Internetowej. Opłata za przesyłkę jest stała niezależnie od liczby produktów zakupionych za jednym razem. Ceny produktów mogą się różnić między Stroną Internetową a sklepami stacjonarnymi KappAhl.

 

CENY OBNIŻONE, W TYM WYPRZEDAŻOWE LUB PROMOCYJNE

Jeżeli na Stronie Internetowej widnieją ceny obniżone, w tym wyprzedażowe lub promocyjne, obowiązują one do wyczerpania zapasów magazynowych. Ewentualna zniżka obowiązuje jednorazowo i nie można jej przenieść na przyszłe zamówienie w przypadku zwrotu, wymiany czy reklamacji produktu.

 

DANE KLIENTA

Jeżeli Klient chce złożyć zamówienie na Stronie Internetowej, musi podać niektóre dane osobowe. Klient potwierdza, że podane dane są poprawne i kompletnie wypełnione. Klient ponosi odpowiedzialność za niepoprawnie lub niekompletnie wypełnione dane. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta zawarte są w Polityce Prywatności obowiązującej w KappAhl (patrz rozdział „Bezpieczeństwo i Dane Osobowe” poniżej).

 

PŁATNOŚĆ

Wszystkie płatności obsługiwane są przez partnera KappAhl, system Przelewy24, który akceptuje zakupy. KappAhl umożliwia trzy metody płatności za zakupy na Stronie Internetowej, obsługiwane przez system Przelewy24: przelew internetowy, płatność kartą i odroczona płatność (PayPo). Obecnie w Sklepie Internetowym nie można płacić za pomocą kart podarunkowych KappAhl.

 

PŁATNOŚĆ KARTĄ I PRZELEWEM INTERNETOWYM

W przypadku płatności kartą przyjmowane są wszystkie karty VISA i Mastercard. W przypadku płatności przelewem internetowym płatność dokonywana jest za pośrednictwem banku Klienta dostępnego w serwisie Przelewy24. KappAhl nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu płatności kartą lub przelewem internetowym.

Podczas zamówienia należna kwota zostaje pobrana z konta lub karty. Wszystkie dane dotyczące konta, karty oraz dane osobowe są zaszyfrowane. Oznacza to, że nikt nieupoważniony nie może uzyskać do nich dostępu. Potwierdzenie płatności zostanie wysłane przez system Przelewy24, natomiast potwierdzenie zakupu zostanie wysłane przez KappAhl drogą elektroniczną po wysłaniu zakupionych produktów. Do każdego zamówienia za każdym razem zostaje doliczona opłata za przesyłkę zgodnie z informacjami podanymi na Stronie Internetowej.

 

DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW

KappAhl wysyła produkty za pośrednictwem przewoźnika DHL Parcel, zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi sposobu dostawy. KappAhl ponosi odpowiedzialność za dostawę produktów do Klienta, jednakże w przypadku, gdyby KappAhl nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta, za wydanie rzeczy Klientowi uważa się jej powierzenie przez KappAhl przewoźnikowi. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość adresów podanych podczas składania zamówienia.

 

CZAS REALIZACJI DOSTAWY

KappAhl dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć zamówione produkty jak najszybciej. Jeżeli produkty znajdują się w magazynie, możliwa jest ich natychmiastowa wysyłka. Informacja na temat szacunkowego czasu realizacji dostawy znajduje się na Stronie Internetowej. W przypadku opóźnienia dostawy KappAhl wyśle Klientowi powiadomienie i będzie monitorować zamówienie.

 

DOSTAWA CZĘŚCIOWA

Jeżeli Klient zamówi produkt, który okaże się niedostępny w magazynie, taki produkt zostanie usunięty z zamówienia i jego cena zostanie odliczona od ceny zamówienia, a zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie produktów, które są dostępne w magazynie. Jeżeli Klient dokonał już opłaty za niedostępny produkt, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot poniesionej opłaty, tą samą drogą, jaką Klient opłacił zamówienie.

 

ANULOWANIE I ZMIANA ZAMÓWIENIA

Jeżeli Klient chce anulować zamówienie, KappAhl zaleca natychmiastowy kontakt z działem obsługi Klienta. Dane kontaktowe i godziny otwarcia działu obsługi Klienta znajdują się na Stronie Internetowej. KappAhl pakuje i wysyła produkty zaraz po otrzymaniu zamówienia. Oznacza to, że nie zawsze można anulować złożone zamówienie.

Jeżeli Klient chce anulować zamówienie, a proces dostawy został już rozpoczęty, Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy oznacza obowiązek poniesienia przez Klienta bezpośrednich kosztów zwrotu produktów zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

W KappAhl nie istnieje możliwość dokonywania zmian w złożonym zamówieniu.

 

AWIZOWANIE I ODBIÓR OSOBISTY

Jeżeli Klient wybierze opcję dostawy przesyłki do domu, przewoźnik skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu dostawy. Jeżeli Klient wybierze opcję odbioru przesyłki w punkcie odbioru, Klient wybiera miejsce odbioru przesyłki spośród dostępnych miejsc odbioru. Klient winien mieć ze sobą ważny dowód tożsamości i znać numer podany na awizo (wysłany w formie wiadomości e-mail lub sms). Brak ważnego dokumentu tożsamości uniemożliwia odbiór przesyłki.

 

USZKODZENIA I UBYTKI W CZASIE PRZEWOZU PRZESYŁKI

Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę i jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu przesyłki nastąpił jej ubytek lub uszkodzenie, w szczególności nie zgadza się stan lub liczba produktów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, tj.:

(i) jeżeli ubytek lub uszkodzenie przesyłki daje się z zewnątrz zauważyć przy jej odbiorze, np. przesyłka nosi ślad naruszenia, przy przyjęciu przesyłki (zarówno w przypadku dostawy przesyłki do domu, jak i odbioru przesyłki w punkcie odbioru) Klient obowiązany jest zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania jej ubytku lub uszkodzenia; Klient winien przesłać powyższy protokół do KappAhl;

(ii) jeżeli ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dało się z zewnątrz zauważyć przy jej odbiorze i została ona przyjęta przez Klienta bez zastrzeżeń, Klient obowiązany jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki niezwłocznie po ujawnieniu jej ubytku lub uszkodzenia, nie później jednak niż w ciągu 7. dni od dnia odbioru przesyłki (art. 74 ust. 3 i art. 76 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe); Klient winien przesłać powyższy protokół do KappAhl.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT / WYMIANA

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

KappAhl ma nadzieję, że Klienci będą zawsze zadowoleni z zamówionych produktów. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu Klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, ma na to 14 dni od otrzymania produktu, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Oznacza to, że Klient ma prawo do zwrotu zamówionego produktu przez zawiadomienie o tym KappAhl w ciągu 14 dni od odebrania produktu przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną. Dotyczy to również produktów w obniżonych cenach oraz produktów z wyprzedaży. Klient może oczywiście przymierzyć zamówiony produkt (z wyjątkiem osobno zabezpieczonych elementów ubioru, takich jak stroje kąpielowe i bielizna), aby sprawdzić, czy mu odpowiada.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów zaplombowanych, których po zdjęciu plomby nie można zwrócić z powodów zdrowotnych lub higienicznych (na przykład bielizny, kosmetyków, strojów kąpielowych itp.), jeżeli plomba została zdjęta po odebraniu produktu przez Klienta. Jeżeli Klient zamawia produkt, co do którego nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, KappAhl wyraźnie o tym poinformuje. Jeżeli produkt jest zaplombowany, Klient nie może zdjąć plomby, jeżeli chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy przestaje przysługiwać w momencie zdjęcia plomby. Aby dokonać zwrotu zaplombowanego produktu (na przykład stroju kąpielowego lub bielizny), plomba takiego produktu musi pozostać nienaruszona.

Jeżeli Klient chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, winien zawiadomić KappAhl o skorzystaniu z tego prawa (np. listem wysłanym na adres: KappAhl CH Wola Park, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, czy e-mailem wysłanym na adres: info@kappahl.com). W wiadomości Klient winien podać imię i nazwisko, adres oraz inne potrzebne informacje, np. numer zamówienia, numer faktury oraz nazwę produktu. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wysyłając stosowany przez KappAhl formularz odstąpienia od umowy, lub formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, lub jakiekolwiek inne oświadczenie, z którego wynika wola odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu produktu i odpowiedzialność za stan zwracanego produktu od momentu odbioru go przez Klienta do momentu odbioru go przez KappAhl. Dlatego w przypadku odsyłania produktu, KappAhl zaleca jego staranne zapakowanie, najlepiej w oryginalne opakowanie. Produkt powinien zostać zwrócony w ciągu 14 dni licząc od daty przekazania KappAhl wiadomości o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, przy czym powyższy termin jest zachowany, jeżeli produkt zostanie odesłany do KappAhl przed jego upływem.

Zwrotu produktu można dokonać na dwa sposoby: w dowolnym sklepie stacjonarnym KappAhl lub odsyłając produkt na adres: KappAhl Sklep Online, KappAhl CH Wola Park, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa. Szczegółowe instrukcje tego procesu znajdują się na Stronie Internetowej.

W przypadku zwrotu całego zamówienia w ramach odstąpienia od umowy, KappAhl zwraca Klientowi kwotę zapłaconą za zamówienie wraz z poniesionymi kosztami dostawy przy zakupie. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W przypadku zwrotu w ramach odstąpienia od umowy tylko niektórych produktów objętych danym zamówieniem, koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.

KappAhl zwraca pieniądze niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez KappAhl wiadomości Klienta o odstąpieniu od umowy. Jednakże KappAhl ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności aż do momentu otrzymania zwracanego produktu lub dowodu jego odesłania do KappAhl, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie.

 

PRAWO WYMIANY

Aby wymienić produkt zamówiony na Stronie Internetowej, Klient musi skorzystać z prawa odstąpienia od umowy (patrz wyżej).

KappAhl oferuje możliwość wymiany zamówionego produktu w sklepie stacjonarnym. W takim przypadku Klient nie ponosi kosztów zwrotu. Aby wymienić jeden lub kilka produktów w dowolnym ze sklepów stacjonarnych KappAhl, wymagane jest okazanie dowodu ich zakupu. Podczas wymiany Klient odstępuje w całości lub w części od umowy, otrzymując zwrot kwoty zapłaconej za produkty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył przy zakupie. Klient ma prawo zakupu produktów, w sklepie stacjonarnym, z tej samej grupy towarowej z zachowaniem oferty, z której skorzystał przy zakupie zwracanych produktów.

 

REKLAMACJE

KappAhl rozpatruje reklamacje zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. KappAhl zapewnia, że każdy produkt został dokładnie sprawdzony przed wysłaniem do Klienta. Jeżeli mimo to produkt okaże się uszkodzony, wybrakowany lub dotknięty jakąkolwiek inną wadą, Klient ma prawo skorzystać z uprawnień z rękojmi i:

(i) żądać wymiany produktu na wolny od wad, lub

(ii) odstąpić od umowy i wówczas KappAhl zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za produkt wraz z kosztami jego przesyłki, lub

(iii) żądać usunięcia wady produktu, lub

(iv) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o jaką cena ma być obniżona, przy czym obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny, za którą Klient kupił produkt, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady

– z zastrzeżeniem, że powyższe pozostaje bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień Klienta i uprawnień KappAhl wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.

KappAhl dokłada wszelkich starań, aby zwrot pieniędzy nastąpił niezwłocznie po uznaniu reklamacji za zasadną.

Klient może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi.

Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi. W terminie roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi, Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady, jednakże, jeżeli wcześniej Klient żądał już wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg powyższego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W przypadku wykrycia wady KappAhl prosi o kontakt: w każdym stacjonarnym sklepie KappAhl, których adresy znajdują się na Stronie Internetowej, lub wysyłając pismo wraz z reklamowanym produktem na adres: KappAhl Sklep Online, KappAhl CH Wola Park, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa.

Najprostszym sposobem jest reklamacja złożona osobiście w sklepie stacjonarnym KappAhl. Klient winien mieć dowód zakupu dla zagwarantowania zwrotu tej samej kwoty.

Jeżeli Klient zdecyduje się na odesłanie produktu, może go odesłać za pośrednictwem firmy DHL lub innej firmy kurierskiej, lub też przesyłką pocztową. Klient winien wypełnić formularz reklamacji dołączony do przesyłki oraz podać przyczynę reklamacji. W przypadku braku formularza reklamacji KappAhl prosi o kontakt z działem obsługi Klienta pod numerem: 52 880 84 40, lub adresem: info@kappahl.com. W przypadku reklamacji składanej poza sklepem stacjonarnym, KappAhl prosi o postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie Internetowej.

KappAhl nie akceptuje reklamacji ani zwrotu produktów w postaci przesyłki za pobraniem. KappAhl przypomina o starannym zapakowaniu produktu, ponieważ Klient ponosi odpowiedzialność za dostarczenie go do KappAhl. KappAhl nie odpowiada za przesyłkę zwrotną produktu do czasu dostarczenia go do KappAhl.

 

ZWROT PŁATNOŚCI W RAZIE REKLAMACJI

Jeżeli KappAhl nie dysponuje produktem, na który mógłby wymienić produkt wadliwy, Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za produkt wraz z kosztami jego przesyłki. KappAhl zwraca pieniądze niezwłocznie po uznaniu reklamacji za zasadną. Szczegółowe informacje na temat zwrotu płatności przy reklamacji znajdują się na Stronie Internetowej. W razie uznania reklamacji za zasadną, KappAhl ponosi koszty przesyłki zwrotnej. Kappahl zaleca odesłanie reklamowanego produktu za pomocą DHL Parcel.

 

 

REGULAMIM OFERT 2ZA I 3ZA2

ORGANIZATOR I WARUNKI OFERT

Organizatorem ofert promocyjnych „2za” i „3za2” jest KappAhl, a niniejsze Warunki Zakupu są jedynym dokumentem określającym warunki, w tym zasady tych ofert. Treść niniejszych Warunków Zakupu dostępna jest na Stronie Internetowej.

Skorzystanie z oferty promocyjnej jest dobrowolne.

 

MOMENT SKORZYSTANIA Z OFERTY

Oferty promocyjne dotyczą niektórych produktów KappAhl dostępnych w KappAhl Shop Online.

Momentem decydującym o skorzystaniu z oferty promocyjnej jest moment dokonania płatności za zamówienie w KappAhl Shop Online.

 

ZASADY OFERT

„3za2”: Podczas obowiązywania oferty promocyjnej udzielany jest rabat na 3 produkty z danego działu objęte ofertą, sprzedawane w pakiecie.

„2za”: Podczas obowiązywania oferty promocyjnej udzielany jest rabat na 2 produkty z danego działu objęte ofertą, sprzedawane w pakiecie.

Rabat naliczany jest na każdy produkt w proporcji, która wynika z procentowego udziału łącznej kwoty rabatu na wszystkie produkty w pakiecie w łącznej cenie bez rabatu wszystkich produktów w pakiecie. Rabat naliczany jest od jednostkowych cen wyjściowych, zamieszczonych na metkach poszczególnych produktów. Powyższy rabat nie łączy się z innymi rabatami, ofertami, zniżkami, bonifikatami, upustami itp. Ceny wszystkich produktów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Klient ma możliwość zwrotu produktów objętych ofertą promocyjną (kupionych w pakiecie), z zachowaniem poniższych zasad dotyczących rozliczania zwrotów takich produktów.

 

ZASADY ROZLICZANIA ZWROTÓW PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH W OFERCIE „2ZA”

Zwracając oba produkty kupione w pakiecie, Klient otrzymuje zwrot łącznej ceny zapłaconej za pakiet.

Zwracając jeden produkt kupiony w pakiecie, Klient traci rabat, a KappAhl rozlicza się z Klientem w taki sposób, że Klient płaci jednostkową cenę wyjściową zachowanego produktu bez rabatu i otrzymuje zwrot ewentualnej nadwyżki łącznej ceny zapłaconej za pakiet ponad jednostkową ceną wyjściową zachowanego produktu bez rabatu.

 

ZASADY ROZLICZANIA ZWROTÓW PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH W OFERCIE „3ZA2”

Zwracając wszystkie trzy produkty kupione w pakiecie, Klient otrzymuje zwrot łącznej ceny zapłaconej za pakiet.

Zwracając jeden lub dwa produkty kupione w pakiecie, Klient traci rabat i KappAhl rozlicza się z Klientem w taki sposób, że Klient płaci jednostkowe ceny wyjściowe zachowanych produktów bez rabatu i otrzymuje zwrot ewentualnej nadwyżki łącznej ceny zapłaconej za pakiet ponad jednostkowe ceny wyjściowe zachowanych produktów bez rabatu.

 

ZASADY ROZLICZANIA WYMIANY PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH W OFERCIE „2ZA” ORAZ „3ZA2”

Podczas wymiany produktów zakupionych w ofercie „2za” oraz „3za2” Klient odstępuje od umowy zakupu całego pakietu, otrzymując zwrot kwoty zapłaconej za produkty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył przy zakupie. Klient ma prawo zakupu produktów, w sklepie stacjonarnym, z tej samej grupy towarowej z zachowaniem oferty, z której skorzystał przy zakupie zwracanych produktów.

 

NIEODEBRANE PRZESYŁKI

Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana od przewoźnika w terminie obowiązującym u przewoźnika, zostanie ona odesłana do KappAhl. W takim przypadku Klient zostanie obciążony poniesionymi przez KappAhl kosztami przesyłki zwrotnej do KappAhl. Klient otrzyma od KappAhl wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku takiego adresu, wiadomość pisemną na podany przez Klienta adres, informującą o tym, że przesyłka nie została odebrana i została odesłana do KappAhl. Nieodebranie przesyłki nie będzie uważane za odstąpienie przez Klienta od umowy.

 

FAKTURY

Klientem dokonującym zakupu produktu za pośrednictwem Strony Internetowej może być wyłącznie konsument (patrz rozdział „Informacje Ogólne”, podrozdział „Ogólne Warunki Zakupu” powyżej).

Faktura VAT dokumentująca sprzedaż produktu na rzecz Klienta będącego konsumentem zostanie wystawiona na jego żądanie. Żądanie wystawienia faktury VAT należy przesłać drogą mailową na adres: info@kappahl.com, lub zgłosić telefonicznie pod numerem: 52 880 84 40.

Faktura VAT i faktura VAT korygująca zostanie przesłana przez KappAhl Klientowi będącemu konsumentem w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w żądaniu adres poczty elektronicznej. Klient akceptując niniejsze Warunki Zakupu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT i faktur VAT korygujących w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w żądaniu adres poczty elektronicznej.

W przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę, żądania wystawienia faktury VAT lub faktury VAT korygującej na przedsiębiorcę lub wystawienia noty korygującej przez przedsiębiorcę, KappAhl jest uprawniona do odstąpienia od umowy w terminie 1. miesiąca od wykrycia, iż umowa została zawarta z przedsiębiorcą, a nie konsumentem (np. od dnia otrzymania żądania wystawienia faktury VAT na przedsiębiorcę lub od dnia otrzymania noty korygującej od przedsiębiorcy).

 

BEZPIECZEŃSTWO I DANE OSOBOWE

KappAhl zależy na tym, aby chronić bezpieczeństwo Klienta i aby czuł się on bezpiecznie dokonując zakupów na Stronie Internetowej. Korzystając z systemu Przelewy24 Klient dokonuje płatności w bezpieczny sposób.

KappAhl zależy na tym, aby chronić prywatność Klienta, i dąży do tego, aby wykorzystywać najskuteczniejsze dostępne rozwiązania do zabezpieczenia jego danych osobowych.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym Klienta będącego członkiem klubu modowego KappAhl Life & Style”, w szczególności informacje na temat celów, zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także uprawnień przysługujących Klientowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, zawarte są w Polityce Prywatności obowiązującej w KappAhl („Polityka Prywatności”).

Składając zamówienie, Klient potwierdza, że zapoznał się Polityką Prywatności, i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności.

Administratorem danych osobowych Klienta jest KappAhl. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może skontaktować się z biurem obsługi Klienta wysyłając e-mail na adres: info@kappahl.com, lub dzwoniąc pod numer: 52 880 84 40.

 

PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

Treści dostępne na Stronie Internetowej, a także wszelkie prawa na dobrach niematerialnych związane ze sprzedawanymi na niej produktami, są własnością KappAhl lub jej partnerów i są chronione prawnie w zakresie praw autorskich i praw własności przemysłowej, w tym praw do znaków towarowych i know-how. Oznacza to, że wszelkie znaki towarowe, nazwy firm, produktów, zdjęcia, grafika, wzory produktów, wzory i grafiki na produktach, layout, informacje o produktach oraz inne treści nie mogą być w jakikolwiek sposób kopiowane ani używane bez uprzedniej pisemnej i wyraźnej zgody KappAhl.

 

ZMIANY

KappAhl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszych Warunków Zakupu, a także cen i zasad promocji produktów dostępnych na Stronie Internetowej. W odniesieniu do konkretnego zakupu, Klienta obowiązuje wersja Warunków Zakupu zaakceptowana podczas składania zamówienia.

Jeżeli przepisy prawa są dla Klienta będącego konsumentem korzystniejsze od niniejszych Warunków Zakupu, wówczas stosuje się przepisy prawa w zakresie, w jakim są one korzystniejsze od niniejszych Warunków Zakupu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Zakupu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.