One Bag Habit – Praca na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju

Mniej, lecz częściej używanych toreb – to cel inicjatywy One Bag Habit, która wiąże się z pobieraniem opłat za torby zakupowe w naszych sklepach. Obecnie przeszło 60% naszych klientów rezygnuje z zakupu torby. Wspólnie udało nam się stworzyć nowy ekozwyczaj!

Wszystkie torby, nawet te papierowe lub z przetworzonego tworzywa, są szkodliwe, gdyż ich produkcja, transport i ponowne przetworzenie wymagają zużycia dużej ilości energii. Jedna torba plastikowa, która trafia na łono przyrody, może wyrządzić szkodę zwierzętom na lądzie oraz w morzach, a także w ciągach wodnych.

Od momentu wprowadzenia kampanii One Bag Habit w 2017 roku liczba sprzedanych toreb zmniejszyła się o kilka milionów. Poza tym przekazaliśmy nadwyżkę ze sprzedaży toreb (w sumie 8,2 miliona koron w latach 2017–2020) na rzecz organizacji zajmujących się zrównoważonym rozwojem. To rozwiązanie, w którym każda strona wygrywa – korzystne dla ludzi, jak i środowiska!

 

 

Torba foliowa mimo wszystko najbardziej ekologiczna

Torby papierowe często wydają się ekologiczne, jednak według badań Kappahl najbardziej ekologiczną opcją okazała się torba foliowa z przetworzonego plastiku, gdyż jej wpływ na klimat jest mniejszy. Analiza cyklu życia torby, w której porównaliśmy naszą torbę z przetworzonego tworzywa sztucznego z torbą wyprodukowaną z nowego tworzywa, torbę z makulatury oraz torbę z nowego papieru, pokazuje ich wpływ na klimat:

 

Nasi klienci mogą oddać swoje stare torby foliowe lub inne odpady plastikowe do przetworzenia i w ten sposób zagwarantować, że nie wylądują na łonie natury. Zakładając że torba z tworzywa nie wyląduje na łonie natury, jest to najkorzystniejszy wybór z punktu widzenia ochrony środowiska.

 

 

Jak używać toreb na zakupy w ekologiczny sposób?

Używaj tych toreb, które już masz! Należy jak najdłużej używać tej samej torby, aby jak najmniej szkodzić środowisku. Jeśli torba nie nadaje się dłużej do użytku, należy zadbać, aby została wyrzucona do odpowiedniego pojemnika, tak aby można ją było przetworzyć (wszystkie torby Kappahl nadają się do recyklingu, podobnie zresztą jak torby wielu innych firm). Jeśli weźmiesz udział w naszej inicjatywie, obiecujemy, że nasze torby będą najbardziej ekologiczne na rynku bez względu na użyty materiał.

 

Nadwyżka jest przekazywana organizacjom promującym zrównoważony rozwój

Nadwyżkę ze sprzedaży toreb w ramach inicjatywy One Bag Habit przekazujemy w ramach Kappahl Responsible Actions bezpośrednio organizacjom ochrony środowiska, które działają na rzecz ograniczenia ilości śmieci w krajach, gdzie prowadzimy sprzedaż:

 

Mniejsze zużycie toreb

One Bag Habit to wspólna inicjatywa Kappahl, Lindex i H&M, której celem jest zmniejszenie konsumpcji toreb plastikowych oraz podniesienie poziomu świadomości klientów dotyczącej negatywnego wpływu toreb na środowisko naturalne. One Bag Habit uwzględnia aktualnie kilkadziesiąt firm odzieżowych i obuwniczych.

 

Przedsiębiorstwa członkowskie zobowiązują się:

  • Pobierać opłaty za wszystkie torby oferowane klientom bez względu na ich wielkość i materiał.
  • Informować klientów o wpływie toreb na klimat, korzyściach wynikających z mniejszego zużycia oraz sposobach, w jakie klienci mogą przyczynić się do bardziej ekologicznego używania toreb.
  • Oferować torby wykonane z bardziej ekologicznych materiałów, które można poddać recyklingowi.
  • Przekazywać nadwyżkę ze sprzedaży toreb na cele wspierające zrównoważony rozwój środowiska lub społeczeństwa.
  • Przygotowywać roczne raporty z wyników swojej działalności w tym zakresie.