Clubinformation

CZŁONKOSTWO

• Członkostwo w KappAhl Life&Style jest całkowicie bezpłatne. Członkiem klubu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski. Jednej osobie przysługuje jedna karta.

• Jako członek możesz identyfikować się kartą członkowską, poprzez aplikację lub numer telefonu.Członkostwo jest imienne i jest warunkiem otrzymywania punktów, ofert i korzyści. Zawsze rejestruj swoje zakupy w sklepach stacjonarnych oraz online, aby zbierać punkty.

• Członkostwo w klubie ustaje, jeżeli posiadacz karty poinformuje KappAhl Polska Sp. z o.o. o swojej rezygnacji. Rezygnacji można dokonać drogą pocztową lub telefoniczną, kontaktując się z: ContactPoint Sp. z o.o. skrytka pocztowa nr 39, ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa. Numer infolinii: 0801 33 77 00 lub (22) 332 10 20.

• KappAhl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

• Członkostwo w klubie zawarte jest na czas nieokreślony lub do momentu jego wypowiedzenia przezktórąkolwiek ze stron.

• Utratę karty lub zmianę danych teleadresowych należy zgłosić do: ContactPoint Sp. z o.o. krytka pocztowa nr 39, ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa; nr infolinii: 0801 33 77 00 lub (22) 332 10 20.

• Niestosowanie się do przepisów niniejszego regulaminu może spowodować odebranie uprawnień do posiadania i posługiwania się kartą.

PUNKTY

• Wszystkie zakupy przeliczane są na punkty, nie dotyczy to zakupu kart podarunkowych i usług takich jaknp. poprawki krawieckie czy koszty transportu. W celu przeliczenia zakupu na punkty niezbędne jestzarejestrowanie zakupu, jako zakupu klubowego, w dowolny sposób przewidziany przez KappAhl. 1 złotówka odpowiada 2 punktom.

• Punkty wymieniane są na vouchery rabatowe. Voucher rabatowy przysługuje klubowiczowi, który zarejestruje zakupy odpowiadające wartości 1000 punktów w danym okresie rozliczeniowym. Pozostałe punkty przenoszone są na kolejny okres rozliczeniowy. Vouchery są środkiem płatniczym w sklepach stacjonarnych w Polsce. Przy płaceniu voucherem reszta nie jest wydawana. Voucherów nie można wymienić na gotówkę. Każdy voucher posiada datę ważności.

• Niewykorzystane punkty przepadają po 12 miesiącach, tzn. punkty, które zostały zgromadzone dawniej niż12 miesięcy wstecz, tracą ważność.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

• KappAhl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-192, ul. Leszno 12, ponosi odpowiedzialność za archiwizację i przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez osoby posługujące się kartą KappAhl Life&Style. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 296 z późn. zmianami) uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany. Na warunkach określonych prawem KappAhl Polska Sp. z o.o. może powierzyć dane osobowe wyznaczonemu przez siebie do obsługi tych danych partnerowi.

• Przystępując do KappAhl Life&Style, uczestnik programu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą pocztową,smsową, e-mailową lub w aplikacji mobilnej informacji o akcjach handlowych i promocyjnychprzeprowadzanych przez KappAhl Polska Sp. z o.o. Aby otrzymywać oferty drogą smsową należy posiadać aktywny numer u jednego z operatorów komórkowych działających na terenie Polski.

• KappAhl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania selekcji członków KappAhl Life&Stylei wysyłania ofert w oparciu o częstotliwość dokonywania zakupów w sieci KappAhl. Celem KappAhl jest, aby członkowie klubu otrzymywali informacje o ofercie i promocjach we właściwym czasie. KappAhl nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia, błędy w przesyłkach oraz brak przesyłek wynikające z działania podmiotów trzecich.

• Robiąc zakupy w sklepach KappAhl oraz korzystając z ofert dla członków klubu, w tym z kuponów, smsów, ofert specjalnych, itp. należy okazać kupon rabatowy bądź smsa oraz kartę KappAhl Life&Style. Pracownik KappAhl może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.