KappAhl Q1 2018/2019: Kampanj- och expansionsintensivt kvartal

Efter räkenskapsårets första kvartal ser vi att KappAhl presterat bättre än branschen på samtliga försäljningsmarknader. Försäljningen ökade med 2,4 procent mot föregående år men den inbromsande konsumtionen medförde ett fortsatt högt tempo med kostsamma försäljningsaktiviteter.”  Läs hela vd-ordet i bifogad rapport.

  • Försäljningen under kvartalet ökade med 2,4 procent.
  • Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 63,3 (64,6) procent.
  • Rörelseresultatet minskade till 52 (90) MSEK för kvartalet.
  • Elisabeth Peregi har under kvartalet utsetts till ny vd och koncernchef för KappAhl. Hon tillträder under våren 2019.
    Första kvartalet (september-november) Tolv månader (september-augusti)
    2018/2019 2017/2018 Förändring 2018/2019 2017/2018 Förändring
               
Nettoomsättning, MSEK   1 194 1 166 28 1 194 1 166 28
Bruttomarginal, %   63,3 64,6 -1,3 63,3 64,6 -1,3
Rörelseresultat, MSEK   52 90 -38 52 90 -38
Rörelsemarginal, %   4,4 7,8 -3,4 4,4 7,8 -3,5
Resultat efter skatt, MSEK   41 77 -36 41 77 -36
Resultat per aktie, SEK    0,53 1,00 -0,47 0,53 1,00 -0,47
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK   54 138 -84 55 138 -83

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom tf vd samt finansdirektör Peter Anderssons försorg, för offentliggörande den 19 december 2018 kl. 07.30 CET.

För mer information:
Peter Andersson, tf vd samt finansdirektör. Tel. 0703-31 55 70.
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 57 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2017/2018 var omsättningen 4,8 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Last ned fil: 181219 KappAhl Q1 2018/2019: Kampanj och expansionsintensivt kvartal