Kultur og verdier

Hos oss finner du en varm og inkluderende kultur hvor du får være deg selv. Vi tror på å gjøre ting sammen og våge å utfordre etablerte sannheter.

 

Vi vet hva vi vil; å skape en ansvarsfull moteverden. Vi er en modig organisasjon som tror på oss selv. Vi tar egenansvar på alvor og oppmuntrer hverandre til å se og skape muligheter i stort og smått. 

Samtidig som vi har høye ambisjoner er vi opptatt av å være ydmyke, vennlige og inkluderende. Hos oss skal du alltid føle at du er delaktig, at du kan sette ditt personlige preg på det du gjør og bidra til positiv utvikling og endring for deg selv og selskapet. 

Fire kollegaer sitter og snakker ved et sofabord.

Hos oss skal alle føle seg velkommen og få muligheter til å bidra til utvikling og forbedring.

 

Våre verdier

For at du skal trives og utvikle deg hos oss er det viktig at vi også er riktige for hverandre. Vi bruker våre verdier – inclusive, courageous og joyful – hver dag når vi tar beslutninger, ansetter medarbeidere og coacher kollegaer.

Inclusive – hos oss er alle velkommen
Hos oss skal alle føle at de hører til og kan være seg selv på jobben. At de både blir hørt, sett og satt pris på for den de er. 

Courageous – vi utfordrer oss selv og våger å prøve nytt
Å se, lytte til og lære av hverandre har formet vår kultur hvor vi har tillit til – og stoler på hverandre. Og det er når vi føler oss trygge at vi våger å utfordre gamle etablerte sannheter og oss selv til å prøve nye innfallsvinkler, nye metoder og nye rutiner.

Joyful – vi har det gøy på jobben
Vi har en pasjon for alt vi gjør og brenner for å skape en ansvarlig og bærekraftig moteverden. Ved å ha en tillitsbasert kultur hvor alle får være med å bidra, skaper vi en morsom og spennende arbeidsplass.

 

Inkludering og mangfold

Innen Kappahl-gruppen er menneskene som jobber hos oss alltid det viktigste. Vi er overbevist om at det er spennende og utviklende å jobbe hos oss, og at alt vi gjør blir bedre når vi som jobber her har ulik bakgrunn og ulike perspektiv.

Vi har en aktiv dialog i selskapet om fordommer og vi har nulltoleranse for diskriminering. Alle medarbeidere får målrettet opplæring for å øke bevisstheten rundt spørsmål om mangfold og inkludering, det gjelder også våre egne ubevisste fordommer.

Vi er også stolte av vårt samarbeid med organisasjonen Mitt Liv i Sverige og oppmuntrer våre medarbeidere til delta i deres mentorprogram. Formålet er å støtte personer med utenlandsk bakgrunn og videregående utdanning til å komme seg inn på arbeidsmarkedet i Sverige.

“Mine kollegaer bidrar til et fantastisk arbeidsmiljø og vi stoler fullt og helt på hverandre!”

Teamleder Kundeservice