KappAhl Q3 2016/2017: Ännu ett bra kvartal

”Kvartalet inleddes avvaktande men tog fart mot slutet. En aggressiv marknad har bidragit till en högre andel försäljning av prissänkta varor som påverkat marginalen negativt. Trots detta har ett målmedvetet arbete med vår nya sortimentsstrategi samt pris- och kampanjstrategi lett till ännu ett bra kvartal.”

Läs hela vd-ordet i bifogad rapport.

  • Försäljningen ökade under kvartalet med 1,8 procent och under september-maj med 5,5 procent.
  • Bruttomarginalen blev 63,7 (64,9) och har påverkats negativs av högre andel rea, förändringar i sortimentsmixen och en fortsatt svag krona jämfört med föregående år. 
  • Rörelseresultatet blev 119 (103) MSEK för kvartalet och 310 (251) MSEK för september-maj. 
  • Soliditeten är nu 65,7 (57,3) procent. 
  • Tillväxten över rullande tolv månader är 6,3 procent.

  Efter kvartalets utgång

  • KappAhl har beslutat att öppna Newbie Store och tillhörande e-handel i Storbritannien. De första butikerna beräknas öppna under hösten.
  Tredje kvartalet (mars-maj) Nio månader (september-maj)
    2016/2017 2015/2016 Förändring 2016/2017 2015/2016 Förändring
     
  Nettoomsättning, MSEK 1 217 1 195 22 3 668 3 476 192
  Rörelseresultat, MSEK 119 103 16 310 251 59
  Bruttomarginal, % 63,7 64,9 -1,2 62,7 63,1 -0,4
  Rörelsemarginal, % 9,8 8,6 1,2 8,5 7,2 1,3
  Resultat efter skatt, MSEK 81 89 -8 222 186 36
  Resultat per aktie, SEK  1,05 1,16 -0,11 2,89 2,42 0,47
  Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 322 202 120 511 307 204

  Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Danny Feltmanns försorg, för offentliggörande den 29 juni 2017 kl. 07.30 CET.

  För ytterligare information
  Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
  Anders Düring, finansdirektör. Tel. 0708-88 77 33.

  För bilder och övrig information
  Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

  KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 380 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Drygt hälften av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2015/2016 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i nio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2006. Mer information på www.kappahl.se

  Last ned fil: 170629 KappAhl Q3 2016/2017: Ännu ett bra kvartal