KappAhl rapport tredje kvartalet 2015/2016: Ett bra kvartal för KappAhl

"KappAhls tredje kvartal är bra och visar på en fortsatt positiv utveckling. Det goda resultatet kommer från vår prisstrategi, med fokus på fullprisförsäljning, och vår förändrade kampanjstrategi. Sommarsortimentet har mottagits väl och haft god åtgång under de varma vårveckorna…”  Läs hela vd.s kommentar i bifogad rapport.

  • Försäljningen ökade med 5,6 procent under kvartalet och med 1,1 procent september-maj, jämfört med föregående år.´

  • Rörelsemarginalen i kvartalet blev 8,6 (3,7) procent och 7,2 (4,2) procent september-maj.

  • Hampton Republic 27- butik nummer två öppnades i mars månad i Göteborg.

  • Rörelsemarginalen över rullande tolv månader är 6,6 (5,2) procent.
Tredje kvartalet   (mars-maj) Nio månader   (september-maj)
    2015/2016 2014/2015 Förändring 2015/2016 2014/2015 Förändring
   
Nettoomsättning, MSEK 1 195 1 132 63 3 476 3 439 37
Rörelseresultat, MSEK 103 42 61 251 146 105
Bruttomarginal, % 64,9 61,7 3,2 63,1 61,0 2,1
Rörelsemarginal, % 8,6 3,7 4,9 7,2 4,2 3,0
Resultat efter skatt, MSEK 89 23 66,0 186 81,0 105,0
Resultat   per aktie efter utspädning, SEK (Not 2) 1,16 0,30 0,86 2,42 1,06 1,36
Kassaflöde   från den löpande veksamheten, MSEK 202 194 8 307 357 -50

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 klockan 07.30 

För ytterligare information
Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
Anders Düring, finansdirektör. Tel. 0708-88 77 33.

För bilder och övrig information
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 380 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Cirka 38 procent av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2014/2015 var omsättningen 4,6 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2006. Mer information på www.kappahl.se.

Last ned fil: KappAhl kvartalsrapport Q3 2016.pdf