KappAhl rapport första kvartalet 2015/2016: Ett starkt kvartal

”Första kvartalet var ett starkt kvartal för KappAhl. Vi levererade en bra bruttomarginal. Vi hade även en fortsatt god kostnadskontroll och fortsatte med våra prioriterade investeringar. Kvartalets goda marginaler är en kombination av vår pris- och hedgingstrategi som kompenserar för höjda inköpspriser, samt vår framgångsrika kampanjstrategi. Totalt levererade KappAhl ett rörelseresultat som tangerar det långsiktiga målet om tio procent.”

  • Bruttomarginal och rörelseresultat överträffar föregående år.
  • Fortsatt stärkt balansräkning.
  • För första gången har koncernens samtliga tre koncept öppnat på samma marknadsplats, Mall of Scandinavia.
  • Shop Online har lanserats i Polen.
  • Ny vd och koncernchef från 1 december är Danny Feltmann.
        Första kvartalet   (sep-nov)
        2015/2016 2014/2015 Förändring
Nettoomsättning, MSEK       1 165 1 174 -9
Rörelseresultat, MSEK       117 95 22
Bruttomarginal, %       65,6 63,3 2,3
Rörelsemarginal, %       10,0 8,1 1,9
Resultat efter skatt, MSEK       83 61 22,0
Resultat per aktie efter   utspädning, SEK (Not 1)       1,08 0,81 0,27
Kassaflöde   från den löpande verksamheten, MSEK     89 68 21

Läs hela rapporten i bifogad fil.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen omhandel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2016 klockan 07.30.

                       

För ytterligare information
Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
Anders Düring, finansdirektör. Tel. 0708-88 77 33.

För bilder och övrig information
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 380 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Runt en fjärdedel av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2014/2015 var omsättningen 4,6 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2006. Mer information finns på www.kappahl.se

Last ned fil: 160120 KappAhl första kvartalet 2015/2016: Ett starkt kvartal