KappAhl halvårsrapport 2016: God lönsamhet och stark finansiell ställning

Utfallet av det andra kvartalet visar på en fortsatt stark finansiell ställning. Den starka bruttomarginalen är, liksom föregående kvartal, ett resultat av vår pris- och kampanjstrategi. Till det goda rörelseresultatet bidrar även lägre omkostnader i kvartalet.” 
Läs hela vd-ordet i bifogad rapport.

  • Koncernens omsättning ökade under kvartalet med 1,0 procent i lokala valutor. Omräknat till SEK minskade försäljningen med 1,5 procent.
  • Bruttomarginalen har påverkats positivt av fortsatt förändrad pris-/kampanjstrategi.
  • Omkostnaderna är 3,6 procent lägre än föregående år.
  • Rörelseresultatet har förbättrats och uppgår till 31 (9) MSEK.
Andra kvartalet   (Dec-Feb) Halvår (Sep-Feb)
2015/2016 2014/2015 Förändr 2015/2016 2014/2015 Förändr
Nettoomsättning, MSEK 1116 1133 -17 2281 2307 -26
Rörelseresultat, MSEK 31 9 22 148 104 44
Bruttomarginal, % 58.6 57.8 0.8 62.2 60.6 1.6
Rörelsemarginal, % 2.8 0.8 2.0 6.5 4.5 2.0
Resultat efter skatt, MSEK 14 -3 17.0 97 58.0 39.0
Resultat per aktie efter   utspädning, SEK (not 1) 0.18 -0,04 0.22 1.26 0.77 0.50
Kassaflöde från löpande   verksamhet, MSEK 15 95 -80 104 163 -59

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2016 klockan 07.30

För ytterligare information
Danny Feltmann, vd och koncernchef. Tel 031-771 56 61.
Anders Düring, finansdirektör. Tel. 0708-88 77 33.

För bilder och övrig information
Charlotte Högberg, Kommunikationschef, tel. 0704-71 56 31, e-post charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 380 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Runt en fjärdedel av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2014/2015 var omsättningen 4,6 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i åtta länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se

Last ned fil: 160414 KappAhl halvårsrapport Q2 2016:God lönsamhet och stark finansiell ställning