KappAhl halvårsrapport 2014/2015: Fortsatt stabil utveckling

Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret (sep-feb)
2014/2015 2013/2014 Förändring 2014/2015 2013/2014 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 133 1 114 19 2 307 2 357 -50
Rörelseresultat, MSEK 9 3 6 104 102 2
Bruttomarginal, % 57,8 57,7 0,1 60,6 60,7 -0,1
Rörelsemarginal, % 0,8 0,3 0,5 4,5 4,3 0,2
Resultat efter skatt, MSEK -3 -7 4 58 55 3
Resultat per aktie efter utspädning, SEK (Not 1) -0,04 -0,09 0,05 0,77 0,73 0,04
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 95 -51 146 163 74 89
  • En bra julförsäljning och en väl genomförd reastrategi medförde att nettoomsättningen ökade med 1,7% i kvartalet.
  • Det operativa kassaflödet fortsätter sin positiva trend.
  • Satsningen på den snabba utrullningen av det nya butikskonceptet fördubblade investeringstakten.
  • Vid 2014 års utgång hade KappAhl, enligt GfK Fashion Scope, en marknadsandel i Sverige om 7,0 (6,9)%, en andraplats bland de stora kedjorna.
  • Rörelsemarginalen över rullande 12 månader var 6,3 (5,0)%.

”Försäljningen under andra kvartalet ökade med 1,7% mot föregående år och brutto-marginalen var stabil, 57,8 (57,7)%. Med en bra julförsäljning och en väl genomförd reastrategi ligger lagret på tillfredsställande nivåer och det operativa kassaflödet fortsätter sin positiva trend...”

Johan Åberg, vd och koncernchef.
Läs hela vd-ordet i bifogad rapport eller på KappAhl hemsida.

En presentation och telefonkonferens för analytiker, media och investerare hålls i dag kl. 9.30 på Operaterrassen i Stockholm. För anmälan till Operaterrassen gå till www.kappahl.com/presentations, där även webbsändningen visas direkt och sparas för senare visning. För att delta per telefon ring
08-5664 266 cirka 5 min före start.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2015 klockan 07.30.

För ytterligare information
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Anders Düring, Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

Företagsinformation och bilder
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 24% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Last ned fil: KappAhl halvarsrapport 2014-2015 (pdf).pdf