Ägarförhållanden

KappAhl-aktien var noterad på Nasdaq Stockholm mellan 23 februari 2006 och 30 oktober 2019.

Den 29 juli 2019 lade Mellby Gård AB ett bud på KappAhl värt 20 SEK kontant per aktie. Den 20 augusti lämnade styrelsens oberoende budkommitté sin enhälliga rekommendation till aktieägarna: att acceptera budet. Efter att den initiala acceptfristen förlängts, meddelade Mellby Gård den 7 oktober att de fått accept från över 90 procent av aktierna. Budet gick därmed igenom och tvångsinlösen påkallades för de återstående aktierna.

KappAhl-aktien avnoterades från Nasdaq Stockholm den 30 oktober 2019.

https://www.mellby-gaard.se/

Kontakta oss

Charlotte Högberg, kommunikationschef
Telefon: +46 (0)31 771 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com