Leverandører

Vi eier ingen egne fabrikker, i stedet samarbeider vi med nøye utvalgte leverandører.

Siden vi jobber langsiktig med et begrenset antall leverandører, kan vi ha en tett dialog og iverksette felles tiltak for forbedringer. På den måten støtter vi en langsiktig bærekraftig utvikling ute hos leverandørene.

 

Krav og oppfølging

Det er viktig for oss å jobbe med ansvarlige leverandører, derfor stiller vi krav til at de oppfyller vår Sustainability Commitment (bærekraftforpliktelse). Den omfatter områder som forenings- og organisasjonsfrihet, lønn, arbeidstid, sikkerhet på arbeidsplassen og miljø. Og – ikke minst – nulltoleranse når det gjelder tvangsarbeid og barnearbeid.

Les mer om vår Sustainability Commitment (bærekraftforpliktelse)

Alle nye fabrikker inspiseres og kontrolleres av oss. Hvis en ny fabrikk oppfyller våre strenge krav ved første kontroll, klassifiseres den som midlertidig godkjent. For å sikre at fabrikken oppfyller våre krav gjennomfører vi deretter flere oppfølgingsbesøk og en ny inspeksjon innen 12 måneder. Først da blir fabrikken klassifisert som godkjent.

Vi har eget personale som besøker og gransker fabrikkene regelmessig.

Dersom vi oppdager avvik ved en av våre inspeksjoner er vårt utgangspunkt at vi prøver å få til en varig endring eller utbedring av forholdene, i stedet for å avbryte samarbeidet. I disse tilfellene oppretter fabrikken en tiltaksplan for å rette opp avvikene. Dersom leverandøren ikke gjennomfører de avtalte forbedringene, begrenser eller stopper vi alle våre bestillinger.

 

 

Leverandørliste

Vi jobber for økt transparens i vår produksjonskjede og har undertegnet Transparency Pledge, et initiativ som har fokus på å skape åpenhet om motebransjens leverandørlister. Les mer om Transparency Pledge på deres nettsider.

Leverandørlistene inneholder alle Kappahls aktive produksjonsfabrikker, samt prosessenheter som står for trykk, broderier og vaskeprosesser for våre plagg. Listen oppdateres to ganger per år. 

Har du spørsmål om våre leverandører, ta kontakt med:
Sarah Dahlin
Purchasing Development Manager
sarah.dahlin@kappahl.com 
Telefon: (+46) 31 771 55 00

Last ned vår leverandørliste (Excel)