Styrelse

Vid en extra bolagsstämma 2019 valdes fyra ordinarie ledamöter till styrelsen, en kvinna och tre män. 

I styrelsen ingår också arbetstagarrepresentanter, för närvarande två ledamöter och två suppleanter.

Styrelsen ansvarar för KappAhls organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens ledamöter väljs av årsstämman för perioden fram till nästa årsstämma.

Thomas Gustafsson, styrelseordförande

Thomas Gustafsson

Styrelseordförande

Född 1965. Thomas Gustafsson har varit styrelseledamot i KappAhl sedan 2017 och styrelseordförande sedan 2019. Thomas är styrelseledamot i och verksam inom Mellby Gård AB-koncernen och tidigare verkställande direktör och koncernchef i Duni samt 2E Group AB. Thomas har tidigare haft ledande befattningar inom Spendrups Bryggeri AB, Brämhults Juice AB och Eckes Granini GmbH. Thomas är styrelseledamot i bland annat Smart Eyes International AB samt utbildad marknadsekonom.

Thomas Gustafsson är beroende i förhållande till större aktieägare i KappAhl, enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Sven Knutsson, styrelseledamotSven Knutsson

Styrelseledamot

Född 1969. Sven Knutsson är styrelseledamot i KappAhl sedan 2019. Sven är verkställande direktör för Mellby Gård Innovation och Tillväxt AB, en division inom Mellby Gård. Sven har sedan tidigare erfarenhet från olika branscher, bland annat från Thule, Cardo och Alfa Laval samt som CFO för Boxon. Han är bland annat styrelseordförande i Klarahill AB, styrelseledamot i Chevalier AB, Söderberg & Haak Maskin AB och OJ Holding AB (Oscar Jacobson) samt utbildad civilekonom.

Sven Knutsson anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare i KappAhl. 

Göran Bille, styrelseledamotGöran Bille

Styrelseledamot

Född 1955. Göran Bille är styrelseledamot i KappAhl sedan december 2016. Han var tillförordnad vd och koncernchef juni-december 2018. Göran har tidigare varit vd och koncernchef för Gina Tricot respektive Lindex, samt ledande befattningshavare inom H&M. Göran är styrelseledamot i Gunnebo samt utbildad civilekonom.

Göran Bille är beroende i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt oberoende i förhållande till större aktieägare i KappAhl, enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Cecilia Kocken, styrelseledamotCecilia Kocken

Styrelseledamot

Född 1979. Cecilia Kocken är styrelseledamot i KappAhl sedan december 2016. Cecilia är Senior Brand and Category Director och del av svenska ledningsgruppen på Arlafoods, Sverige. Hon har tidigare arbetat som Marketing Director samt haft flera andra ledande befattningar inom Procter & Gamble i Norden och globalt. Cecilia är utbildad civilekonom.

Cecilia Kocken är oberoende både i förhållande till KappAhl och dess ledning, samt i förhållande till större aktieägare i KappAhl, enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Marie-Louise Jansson Bring, styrelseledamot och arbetstagarrepresentantMarie-Louise Jansson Bring

Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant

Född 1957. Marie-Louise Jansson Bring är ledamot och arbetstagarrepresentant i KappAhls styrelse sedan 2014. Hon arbetar som butikschef inom KappAhl. Marie-Louise Jansson Bring har deltagit i utbildning för styrelseledamöter som hålls av Nasdaq Stockholm.

Johanna Bergqvist, styrelseledamot och arbetstagarrepresentantJohanna Bergqvist

Styrelseledamot och arbetstagarrepresentant

Född 1977. Johanna Bergqvist är ledamot och arbetstagarrepresentant i KappAhls styrelse sedan november 2017. Hon arbetar som butikssäljare inom KappAhl. Johanna Bergqvist har deltagit i utbildning för styrelseledamöter som hålls av Nasdaq Stockholm.

Håkan Jirlow, arbetstagarrepresentant och suppleantHåkan Jirlow

Arbetstagarrepresentant och suppleant

Född 1964. Håkan Jirlow är arbetstagarrepresentant och suppleant i KappAhls styrelse sedan 2018. Han arbetar som butikschef inom KappAhl. Håkan Jirlow har deltagit i utbildning för styrelseledamöter som hålls av Nasdaq Stockholm.

Carita Lundqvist, arbetstagarrepresentant och suppleantCarita Lundqvist

Arbetstagarrepresentant och suppleant

Född 1960. Carita Lundqvist är arbetstagarrepresentant och suppleant i KappAhls styrelse sedan 2018. Hon arbetar som butikssäljare inom KappAhl. Carita Lundqvist har deltagit i utbildning för styrelseledamöter som hålls av Nasdaq Stockholm.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här