Czystsza produkcja

Kappahl kładzie nacisk na zmniejszanie szkodliwych emisji zgodnie z postanowieniami Porozumienia paryskiego i celem 1,5 stopnia. Dokładamy starań, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko, dlatego czystość wody, różnorodność biologiczna i stosowanie chemikaliów to kwestie bardzo dla nas ważne.

Odpowiedzialne stosowanie środków chemicznych

Zależy nam, aby nasi klienci, dostawcy oraz pracownicy ufali nam w zakresie sposobu produkcji tkanin oraz nici, a także innej zawartości gotowej odzieży.

Kappahl zatrudnia swoich pracowników na miejscu w biurach produkcyjnych w krajach, gdzie szyje odzież. Ich zadaniem jest dopilnowanie, aby wszyscy dostawcy stosowali się do naszych surowych wymagań i aby osoby zatrudnione w ich fabrykach pracowały w bezpiecznych warunkach. Poza tym kontrolujemy także naszą odzież pod kątem obecności substancji niebezpiecznych – przeprowadzamy próbki w atestowanych, niezależnych laboratoriach, aby mieć pewność, że nasze wymagania są spełniane.

  

Stosowane przez nas chemikalia spełniają wymagania określone w poniższych dokumentach:

  NIE stosujemy poniższych substancji chemicznych:

  • PFAS – związki perfluoroalkilowe i polifluoroalkilowe (PFAS) niegdyś używane standardowo, aby zapewnić odzieży właściwości nieprzemakalne.
  • Biocydy
  • Nie zezwalamy również na stosowanie ftalanów, zabronionych barwników azowych oraz szkodliwych opóźniaczy palenia. Nasza lista substancji stosowanych w ograniczonej ilości zawiera wszystkie substancje zabronione przez Kappahl.  Wymagania są uzupełniane na bieżąco.

 

Plan ratowania środowiska

Kappahl opracował strategię klimatyczną, która jest możliwa do zrealizowana z komercyjnego punktu widzenia i która jest uwzględniona w naszym planie ekspansji, podobnie jak wymagania z Porozumienia paryskiego.

Zobowiązujemy się do zmniejszenia całej swojej emisji gazów cieplarnianych o połowę do roku 2030 w porównaniu z rokiem 2017,

  • 80% tego ograniczenia ma dotyczyć emisji w zakresie 1 i 2,
  • 49% tego ograniczenia ma dotyczyć emisji w zakresie 3.

Jednym z celów cząstkowych planu klimatycznego Kappahl jest ograniczenie o połowę emisji w przeliczeniu na produkt do roku 2026.

Zobowiązujemy się osiągnąć nasz cel zerowy netto zatwierdzony przez Science Based Targets najpóźniej w 2040 roku.

 

Ochrona zasobów wodnych i różnorodności biologicznej

Konwencjonalne uprawy bawełny to jeden z największych obszarów w sektorze tekstylnym, gdzie można wprowadzić naprawdę duże zmiany w kontekście ochrony zasobów wodnych i różnorodności biologicznej.  Kappahl wycofał ze swojej oferty odzież z tradycyjnej bawełny i w 100% stosuje bawełnę organiczną i/lub bawełnę z Better Cotton Initiative.

Dążymy do zwiększenia zastosowania Higg Index Facility Environmental Module w celu kontrolowania zużycia wody i innych aspektów środowiskowych w całym naszym łańcuchu dostaw.

Stosujemy surowe wymagania dotyczące chemikaliów i zawsze kierujemy się zasadą ostrożności”.