Vi bryr oss om dyrene

Det er like selvsagt for oss at mennesker som berøres av vår virksomhet skal få sine rettigheter ivaretatt, som det er for å verne om dyrene. Vi jobber aktivt for at alle produkter som inneholder skinn, fjær, ull eller andre animalske materialer ikke skal komme fra dyr som er behandlet på en uetisk måte eller er utrydningstruede.