Vår produksjon

Mote skal være ansvarlig også i produksjonen og leverandørkjeden. Her er det størst risiko og her møter vi også våre største utfordringer.