Kappahlin tietosuojaseloste

Kun asioit Kappahlin kanssa, saamme haltuumme henkilötietojasi. Kappahl on uudistanut tietojenkäsittelykäytäntöjään varmistaakseen, että ne täyttävät 25.5.2018 voimaan tulevan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten käsittelemme tietojasi ja millä tavoin suojaamme ja kunnioitamme yksityisyyttäsi tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Selosteessa neuvotaan myös, miten voit saada tietoa käsittelemistämme henkilötiedoista.

Suojaamme henkilötietosi

Asiakkaiden luottamus on Kappahlille tärkeää. Haluamme, että asiakkaamme voivat ottaa meihin yhteyttä ja luovuttaa meille henkilötietojaan turvallisin mielin.

Varmistamme tarvittavin toimenpitein, että meille antamasi henkilötiedot suojataan kaikissa tilanteissa ja että henkilötietoja käsitellään aina sovellettavan tietosuojasääntelyn ja Kappahlin sisäisten ohjeiden ja menettelytapojen mukaisesti. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa lisätietoja siitä, miten turvaamme yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutetut etusi, kun asioit kanssamme eri yhteyksissä. Selosteessa kerromme tarkemmin oikeuksistasi ja siitä, miten käsittelemme eri yhteyksissä kanssamme asioivien henkilöiden tietoja.

Perustietoja henkilötietojen käsittelystä

Mitä henkilötiedoilla ja henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka voidaan yhdistää elossa olevaan luonnolliseen henkilöön suoraan tai epäsuorasti. Henkilötietoja voivat olla myös henkilöitä esittävät kuvat (valokuvat) ja äänitallenteet, joita käsitellään tietokoneella, vaikka ne olisivat nimettömiä. Henkilötiedoiksi luetaan myös salauksella suojatut tiedot ja erilaiset sähköisen viestinnän tunnistetiedot, kuten IP-osoitteet, jos ne voidaan yhdistää elossa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilötietojen käsittelyä on kaikki henkilötietoja koskeva toiminta, kuten tietojen kerääminen, rekisteröinti, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, käsittely, muuttaminen, tuottaminen, lukeminen, käyttäminen, paljastaminen, levittäminen tai muutoin saataville asettaminen, yhteensovittaminen, yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen ja tuhoaminen.

Mistä Kappahl saa henkilötietoja?

Kappahl kerää eräitä tietoja julkisista lähteistä. Kappahl voi esimerkiksi tarkistaa säännöllisesti henkilötunnuksia julkisista rekistereistä varmistaakseen, että sen keräämät henkilötiedot pitävät paikkansa ja ovat ajan tasalla. Julkisista lähteistä kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi nimet ja yhteystiedot. Kappahl voi lisäksi kerätä luottotietoja luottoluokittajilta, pankeilta tai luottotietoja kokoavilta yrityksiltä. Tällaista tietoa kerätään vain lain salliessa.

Missä henkilötietojen käsittely tapahtuu?

Kappahl käsittelee henkilötietoja aina kun mahdollista Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen maissa (Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa). Tämä johtuu siitä, että kaikissa EU-maissa on tietosuoja-asetuksen nojalla oltava sama tietosuojan ja yksityisyyden suojan taso. EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa ei ole yleispätevää sääntelyä, joka tarjoaisi vastaavia takeita. Siksi henkilötietoja siirretään EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle vain, jos siihen on jokin seuraavista perusteista: päätös riittävästä tietosuojan tasosta, asianmukaiset suojatoimet, kuten vakiosopimuslausekkeet tai sisäiset tietosuojasäännöt, tietosuojavaltuutetun antama lupa, suostumus tai muu erikseen määritelty tilanne, tietojen siirto yksittäistapauksessa.

Luovuttaako Kappahl henkilötietoja ulkopuolisille?

Kappahl saattaa luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisille henkilötietojen käsittelijöille tai yrityksille, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. Luovutamme henkilötietoja ulkopuolisille henkilötietojen käsittelijöille vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä, ja henkilötietojen käsittelyä säädellään tarkasti sopimuksilla. Henkilötietojen käsittelijän on annettava takeet käsittelemiensä tietojen turvallisuudesta ja sitouduttava noudattamaan muun muassa Kappahlin tietoturvavaatimuksia ja rajat ylittäviä henkilötietojen siirtoja koskevia rajoituksia ja vaatimuksia. Kappahlin käyttämät henkilötietojen käsittäjät avustavat Kappahlia maksupalveluissa, kuljetuksessa, markkinoinnissa, viestinnässä, rekrytoinnissa ja IT-palveluissa.

Kappahl voi luovuttaa henkilötietoja myös itsenäisille rekisterinpitäjille. Kappahl ei tällöin vastaa henkilötietojen käsittelystä, vaan henkilötietoja käsitellään itsenäisen rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Tällaisia itsenäisiä rekisterinpitäjiä ovat valtion viranomaiset (poliisi, veroviranomaiset ym.), tavarankuljetuspalveluita tarjoavat yritykset sekä maksupalveluyritykset.

Henkilötietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietojasi Kappahl käsittelee. Sinulla on myös oikeus pyytää korjausta virheellisiin henkilötietoihin. Voit myös myös pyytää tietojen poistamista tietyissä tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun et ole antanut suostumustasi tai olet peruuttanut suostumuksesi. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos Kappahl käsittelee henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi välittömin vaikutuksin.

Oikeutettuun etuun perustuvan käsittelyn vastustaminen

Voit henkilökohtaisista syistä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun, jolloin henkilötietojen käsittelyyn liittyvää etua verrataan yksilölle aiheutuvaan tietosuojariskiin. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, Kappahlin on käsittelyä jatkaakseen pystyttävä osoittamaan, että sillä on käsittelyyn syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi.

Voit halutessasi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä Kappahlille. Tämä käy helpoiten kirjautumalla käyttäjätilille Kappahlin verkkosivustolla tai sovelluksessa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada Kappahlille antamistasi henkilötiedoista jäljennös jäsennellyssä muodossa. Tämä oikeus (toisin kuin tietojen tarkastusoikeus) koskee vain itse antamiasi henkilötietoja, joita Kappahl käsittelee tietyin oikeudellisin perustein. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi Kappahlin kanssa tekemäsi sopimus.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot tallentavat tietokoneellesi, matkapuhelimellesi tai muulle laitteellesi. Evästeiden avulla verkkosivustot voivat tunnistaa laitteesi, kun käytät sivustoa seuraavan kerran.

Kappahl käyttää istuntokohtaisia evästeitä (jotka poistetaan, kun suljet verkkoselaimesi) ja pysyviä evästeitä (jotka tallentuvat laitteellesi määräajaksi tai kunnes poistat ne). Kappahl käyttää evästeitä sivuston ja sen käyttökokemuksen parantamiseen.

Kappahl kerää evästeitä näin:

 • tallentamaan käyttäjän viimeksi valitseman toimituspaikan, jotta ostokokemus on sujuvampi seuraavalla asiointikerralla
 • tallentamaan tietoja viimeksi katsotuista tuotteista, jotta tuotesivulla voidaan näyttää asiakkaan viimeksi katselemat tuotteet
 • tallentamaan käyttäjän valitsemat suosikit, jotta ne tallentuvat Suosikit-kohtaan seuraavaa asiointikertaa varten
 • tallentamaan käyttäjän valitsema maa, jotta käyttäjän ei tarvitse valita maata uudelleen
 • tallentamaan käyttäjän jäsenkortin numero, jotta asiakas voi saada bonuspisteitä seuraavallakin asiointikerralla
 • tallentamaan käyttäjän tuoteryhmäsivulla valitsemat suodatusasetukset, jotta käyttäjän ei tarvitse valita niitä uudelleen aina käytyään jonkin tuotteen sivulla
 • tallentamaan tiedot Kappahlin sivustolla vierailusta markkinointitarkoituksiin, jotta mainoksia esimerkiksi Facebookissa, Googlessa, muilla yhteistyökumppaneiden sivustoilla, ohjelmissa ja sähköposteissa voidaan kohdentaa tuotteistamme kiinnostuneille henkilöille. Evästeiden avulla mainoksia voidaan näyttää aiemman selaushistorian perusteella.
 • tallentamaan käyttäjätunniste Google Analytics -työkaluun käyttökokemuksen parantamiseksi.

Verkkoselainten asetuksia on usein mahdollista muuttaa. Selaimen asetuksista voit esimerkiksi kieltää evästeiden käytön tai poistaa niitä.

Huomaa, että jos estät evästeiden käytön, Kappahlin verkkosivusto ei välttämättä enää toimi samaan tapaan ja jotkin sivuston osat voivat lakata toimimasta.

Huomaa myös, että evästeitä tai kohdennettuja mainoksia koskevat asetukset on vaihdettava erikseen joka laitteella (esimerkiksi tietokone, tabletti jne.) ja selaimella (esimerkiksi Chrome, Explorer, Safari jne.).

Henkilötietojen suojaus Kappahlin järjestelmissä ja henkilötunnusten hallinnointi

Kappahlin tietojärjestelmät turvaavat luottamuksellisuuden ja yksityisyyden ja suojaavat henkilötietoja. Kappahlilla on myös vakiintuneet henkilötietojen käsittelyä ja käyttöoikeuksia ohjaavat periaatteet. Tunnistettavia henkilötietoja saavat tarkastella ja käsitellä vain luvan saaneet työntekijät. Kappahl käyttää henkilötietoja vain tietosuojaselosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin.

Kappahl käsittelee henkilötunnuksia ainoastaan, jos käsittely on tarkoitukseensa nähden hyvin perusteltua, jos käsittely on tarpeen henkilöllisyytesi varmistamiseksi tai tietojesi luvattoman käytön estämiseksi tai jos käsittelyyn on muu perusteltu syy.

Tietosuojaselosteen muutokset

Kappahl voi muuttaa tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen viimeisin versio on aina saatavilla Kappahlin verkkosivustolta. Jos Kappahl tekee tietosuojaselosteeseen muutoksia, jotka ovat henkilötietojesi käsittelyn kannalta olennaisia, Kappahl ilmoittaa siitä sinulle 30 päivää etukäteen verkkosivustollaan ja sähköpostitse (jos olet antanut sähköpostiosoitteesi ilmoituksia varten). Olennaiset muutokset voivat koskea esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia tai henkilötietoryhmiä.

 

Asiakkaat

Meille Kappahlissa on tärkeää, että asiakkaamme voivat asioida kanssamme turvallisin mielin ja että asiakkaamme ovat perillä siitä, miten ja miksi Kappahl käsittelee heidän henkilötietojaan. Kappahl pyrkii jatkuvasti parantamaan asiakaskokemusta, ja henkilötietojen käsittely on osa tätä työtä. Seuraavissa kohdissa kerrotaan tarkemmin, mitä henkilötietojen käsittely tarkoittaa ja mihin tarkoituksiin tietoja käsitellään.

Mitä henkilötietoja Kappahl kerää ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

Tervetuloa asioimaan Kappahliin! Sen mukaan, miten teet ostoksia tai missä yhteydessä asioit kanssamme, henkilötietojesi käsittely voi olla välttämätöntä esimerkiksi maksun yhteydessä tai tuotteiden toimitusta tai asiakaspalvelua varten. Kappahl käsittelee henkilötietojasi vain, jos se parantaa saamaasi palvelua. Seuraavassa kerrotaan tarkemmin siitä, mitä tietoja käsittelemme ja miksi.

Tarkoitus: Ostosten tai tilausten käsittely

 Käsittely:

 • Tuoteostosten ja -tilausten hallinta (verkkokauppa tai sovellus; myös valitun noutopaikan ja tilattuja tuotteita koskevien ilmoitusten ja yhteydenottojen hallinta)
 • Osoitteen tarkistaminen ulkopuolisen yhteistyökumppanin avulla
 • Palautusten ja reklamaatioiden käsittely

 

Henkilötietoryhmät:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Jäsennumero (jos jäsen)
 • Maksutiedot
 • Luottotietoja kokoavilta yrityksiltä saadut luottotiedot
 • Maksuhistoria
 • Tilaus- ja toimitustiedot (esimerkiksi tuotteet, määrä, hinta, alennukset, noutopaikka, tilausnumero, lähetystunniste)

Fyysisessä myymälässä tehtyjen ostosten yhteydessä ei tallenneta henkilötietoja, ellet itse käytä jäsenyyttäsi oston yhteydessä esimerkiksi hyödyntämällä tarjouksia tai rekisteröimällä ostoksen saadaksesi bonuspisteitä.

Henkilötunnus (Ruotsi), syntymäaika (Norja, Suomi, Puola): Kappahl ei tallenna tietoja ostokohtaisesti, mutta sinulta voidaan pyytää niitä maksaessasi laskua Kappahlin maksupalveluntarjoajien välityksellä.

Oikeusperuste: Ostosopimuksen täytäntöönpano

Tarkoitus: Asiakaspalvelu

 

Käsittely:

 • Viestintä ja puhelimitse tai sähköisissä kanavissa (kuten sosiaalisessa mediassa) esitettyihin pyyntöihin vastaaminen
 • Henkilöllisyyden varmistaminen
 • Asiakaspalvelutilanteiden (kuten Kappahl Club -klubin jäsenyys, verkkokauppatilaukset) käsittely ja selvittäminen

 

Henkilötietoryhmät:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Henkilötunnus (Ruotsi), syntymäaika (Norja, Suomi, Puola)
 • Aiemmat yhteydenotot (esimerkiksi sähköpostit, puhelut)
 • Aiemmat tilaus- ja toimitustiedot (esimerkiksi tuotteet, määrä, hinta, alennukset, noutopaikka, tilausnumero, lähetystunniste)
 • Kappahl Club -klubin jäsenyystiedot (mm. henkilökohtaiset asetukset)
 • Asiakkaan laitteen tekniset tiedot asiakastukea varten

    Oikeusperuste: Oikeutettu etu. (Tietojen käsittely on tarpeen molempien osapuolten edun toteuttamiseksi asiakaspalvelutilanteessa.)

Tarkoitus: Kiinnostavien tietojen ja ideoiden tarjoaminen

Käsittely:

 • Tietojen ja ideoiden toimittaminen uutiskirjeellä pyynnön mukaisesti (muutoin kuin Kappahl Club -klubin jäsenyyden yhteydessä)
 • Kappahlin lehdistötiedotteiden toimittaminen pyynnön mukaisesti

 

Henkilötietoryhmät:

 • Sähköpostiosoite

    Oikeusperuste: Oikeutettu etu ja suostumus (Tietojen käsittely on tarpeen kiinnostavan tiedon vastaanottamiseen liittyvän edun toteuttamiseksi. Sähköinen suoramarkkinointi edellyttää lisäksi vastaanottajan antamaa suostumusta. Käsittelyn oikeusperusta on siis laillinen etu. Sähköisen suorapostin lähettämisen oikeusperusta on suostumus.

Tarkoitus: Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen ja hallinnointi

Käsittely:

 • Viestiminen kilpailun osallistujien kanssa
 • Viestiminen tapahtuman osallistujien kanssa ennen tapahtumaa ja sen jälkeen (esimerkiksi ilmoittautumisen vahvistaminen, kysymykset tai palaute)
 • Todentamisen ja iän tarkistamisen hallinnointi
 • Voittajien nimeäminen ja palkintojen jakaminen

 

Henkilötietoryhmät:

 • Nimi
 • Henkilötunnus tai ikä
 • Yhteystiedot (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annetut tiedot
 • Tapahtumapalautteen yhteydessä annetut tiedot

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. (Tietojen käsittely on tarpeen molempien osapuolten edun toteuttamiseksi kilpailujen ja tapahtumien järjestämisen ja hallinnoinnin yhteydessä.)

Tarkoitus: Palveluvarausten käsittely (esimerkiksi ostosneuvontapalvelun yhteydessä)

Käsittely:

 • Varausten ja varausten muutosten ja peruutusten hallinnointi
 •  Varauksiin liittyvä viestintä (esimerkiksi vahvistukset ja muistutukset)

 

Henkilötietoryhmät:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Mahdolliset itse antamasi tiedot

    Oikeusperuste: Palvelusopimusten täytäntöönpano (Tietojen käsittely on tarpeen molempien osapuolten tehtävän suorittamiseen liittyvän edun toteuttamiseksi.)

Tarkoitus: Kaikille Kappahlin asiakkaille tarkoitettujen palveluiden, tuotteiden ja järjestelmien arviointi, kehittäminen ja parantaminen

 

Käsittely:

 • Tätä tarkoitusta varten Kappahl analysoi koottuja ja järjestettyjä tietoja yleistasolla (ei yksilötasolla) saadakseen tietoa esimerkiksi seuraavista seikoista:
 • Palveluiden kehittäminen käyttäjäystävällisemmiksi esimerkiksi muuttamalla käyttöjärjestelmää tiedonkulun yksinkertaistamiseksi tai korostamalla Kappahlin digitaalisten kanavien usein käytettyjä toimintoja.
 • Analyysit, joiden perusteella selvitetään, millaisia maksupalveluita asiakkaille tulisi tarjota.
 • Tuote- ja logistiikkavirtojen kehittäminen esimerkiksi ennakoimalla ostoja, tarjontaa ja toimituksia
 • Tuotevalikoiman kehittäminen ja parantaminen
 • Resurssitehokkuuden kehittäminen ja parantaminen ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta esimerkiksi tehostamalla hankintoja ja toimitusten suunnittelua
 • Uusien liikkeiden ja varastojen suunnittelu
 • Asiakkaiden osallistuminen tuotevalikoiman kehittämiseen
 • IT-järjestelmien parantaminen käyttäjien tai asiakkaiden yleisen tietoturvan parantamiseksi
 • Suorittaaksemme testejä olemassa olevista ja kehitteillä olevista järjestelmistä.

 

Henkilötietoryhmät:

 • Ikä
 • Kotipaikka
 • Kappahlin tuotteita ja palveluita koskeva kirjeenvaihto ja palaute
 • Asiakkaan laitteiden tekniset tiedot ja asetukset, esimerkiksi kieliasetukset
 • IP-osoite, verkkoselaimen asetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, näytön resoluutio ja alusta
 • Tiedot asioinnistasi Kappahlin kanssa (esimerkiksi palveluiden käytöstä, kirjautumismahdollisuuksista, kirjautumisajasta ja -paikasta)
 • Ostajan ja käyttäjän tuottamat tiedot (esimerkiksi klikkaukset ja hakuhistoria ja vastaukset tutkimuksista.)
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Jäsennumero

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. (Tietojen käsittely on tarpeen molempien osapuolten edun toteuttamiseksi, kun Kappahl esimerkiksi kehittää palveluitaan, tuotteitaan ja esteettömyyttään.)

Tarkoitus: Kappahlin tuotteiden ja palveluiden markkinointi

Käsittely:

 • Ostosten teon helpottaminen näyttämällä kiinnostavia tuotesuosituksia, ehdottamalla tuotteita, muistuttamalla unohtuneista tai kesken jääneistä digitaalisista ostoskoreista tai muilla vastaavilla tavoilla
 • Suoramarkkinointiviestien lähettäminen sähköpostilla, tekstiviestinä tai sosiaalisen median (kuten Facebook ja Google) tai muiden vastaavien sähköisten viestintäkanavien kautta sekä postitse. Tällaisiin viesteihin saattaa sisältyä myös yhteistyökumppanien tarjouksia kanta-asiakasohjelmaan kuulumattomille asiakkaille
 • Olla yhteydessä puhelimitse tarjotakseen Personal shopping -palveluita.
 • Markkinointi- ja suoramarkkinointitoimenpiteitä suunnitellessaan Kappahl analysoi muun muassa seuraavia tietoja:
 • verkkosivuston ja muun digitaalisen median käyttötavat
 • ostohistoria
 • ikä ja maantieteellistä sijaintia koskevat tiedot
 • kyselyiden tulokset.

 

Henkilötietoryhmät:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Jäsentiedot
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Ostohistoria
 • Asiakassegmentti
 • Syntymäaika
 • Evästeitä
 • Yhteydenpitoa koskevat henkilökohtaiset valinnat

Oikeusperuste: Jäsenyys Kappahl Club -klubissa ja siihen liittyvä kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen täytäntöönpano. (Tietojen käsittely on tarpeen, jotta Kappahl voi täyttää kanta-asiakasohjelman jäsenyydestä tehdyn sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Ellei tietoja anneta, Kappahl ei pysty noudattamaan sitoumuksiaan. Silloin jäsenyyttä ei voida myöntää.)

Rekisteröityneiden ja rekisteröitymättömien asiakkaiden osalta: oikeutettu etu. Sähköinen suoramarkkinointi edellyttää lisäksi vastaanottajan antamaa suostumusta. (käsittely on välttämätöntä, jotta saat relevanttia tietoa kiinnostustasi vastaavien tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa. Käsittelyn oikeusperusta on siis laillinen etu. Sähköisen suoran postin lähettämisen ja evästeiden tietojen käsittelyn oikeusperusta on suostumus).

Mitä henkilötietoja Kappahl kerää klubin jäsenistä ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

Kappahl haluaa tarjota Kappahl Club -klubin jäsenille parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen, kiinnostavia tarjouksia, bonusta kaikista ostoista sekä paljon muuta. Tätä varten Kappahlin on käsiteltävä jäsenten henkilötietoja. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja käsittelyn syistä on täällä.

Tarkoitus: Käyttäjätilin hallinnointi

Käsittely: Henkilötietoja käsitellään jäsenen omien sivujen luomiseksi ja käyttäjätilin hallinnoimiseksi niin, että

 • jäsen pääsee kirjautumaan omille sivuilleen (esimerkiksi Kappahl.com-sivuston tai sovelluksen kautta)
 • jäsenen henkilöllisyys ja ikä suojataan
 • tiedot pysyvät oikeina ja ajan tasalla (esimerkiksi bonusten ja henkilökohtaisten tarjousten lähettämistä varten)
 • Kappahl voi seurata jäsenen ostohistoriaa
 • jäsen voi hallinnoida henkilökohtaisia asetuksiaan (esimerkiksi yhteydenpitokanavat)
 • tietoja analysoimalla voidaan kehittää toimintoja, jotka virtaviivaistavat asiakaskokemusta.

 

Henkilötietoryhmät:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Äidinkieli
 • Jäsentiedot (esimerkiksi liittymispäivä, jäsenyyden tila)
 • Ostohistoria
 • Ulkopuolisista lähteistä (kuten väestötietojärjestelmä, Bisnode) saadut osoite- tai puhelintiedot
 • Profiilin henkilökohtaiset asetukset
 • Jäsenen käyttämiä tietokoneita, matkapuhelimia ja muita laitteita ja niiden asetuksia (kuten kieliasetusta) koskevat tekniset tiedot

Oikeusperuste: Kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen täytäntöönpano. (Tietojen käsittely on tarpeen, jotta Kappahl voi täyttää kanta-asiakasohjelman jäsenyydestä tehdyn sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Ellei tietoja anneta, Kappahl ei pysty noudattamaan sitoumuksiaan. Silloin jäsenyyttä ei voida myöntää.)

Tarkoitus: Bonuspisteiden käsittely

Käsittely:

 • Bonuspisteiden kirjaaminen ja laskeminen esimerkiksi ostojen tai henkilökohtaisten tarjousten perusteella
 • Bonukseen liittyvä hallinnointi ja viestintä
 • Bonusten maksamisen hallinnointi tarjottavien viestintäkanavien kautta (esimerkiksi tekstiviesti, sovellus)
 • Bonusten maksamista koskeva pyyntö tai muistutus tekstiviestillä

 

Henkilötietoryhmät:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Syntymäaika
 • Jäsentiedot
 • Ostohistoria

Oikeusperuste: Kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen täytäntöönpano. (Tietojen käsittely on tarpeen, jotta Kappahl voi täyttää kanta-asiakasohjelman jäsenyydestä tehdyn sopimuksen mukaiset velvoitteensa.)

Tarkoitus: Tarjousten ja jäsenetujen tarjoaminen

Käsittely:

 • Jäsenetujen, yleisten ja räätälöityjen tarjousten, ideoiden, tapahtumia ja klubipäiviä koskevien kutsujen ja muun suoramarkkinoinnin toimittaminen
 • Tähän tarkoitukseen kerättyjen tietojen analysointi: Kappahl voi tarkastella esimerkiksi jäsenen ostohistoriaa, Kappahlin verkkosivuston ja muun digitaalisen median käyttötapoja, jäsenen ikää ja kotipaikkaa koskevia tietoja, henkilökohtaisia valintoja (esimerkiksi yhteydenpitokanavat) ja asiakastyytyväisyys- tai markkinatutkimuskyselyjen tuloksia
 • Klubin jäsenet voivat analyysien perusteella sijoittua eri asiakasryhmiin eli asiakassegmentteihin. Sen vuoksi eri jäsenet voivat saada erilaisia etuja ja tarjouksia. Jotta jäsenet saisivat itselleen parhaiten sopivia tarjouksia ja viestejä, analyysit tehdään yksilötasolla.

 

Henkilötietoryhmät:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Jäsentiedot (esimerkiksi syntymäaika, sukupuoli)
 • Ostohistoria
 • Asiakassegmentti
 • Käyttäjän tuottamat tiedot, kuten Kappahlin verkkosivustojen ja muiden digitaalisen median palvelujen käyttöön perustuva vierailu- ja klikkaushistoria
 • Tuotteita ja palveluita koskevat asiakkaan valinnat
 • Jäsenen käyttämiä tietokoneita, matkapuhelimia ja muita laitteita ja niiden asetuksia (kuten kieliasetusta) koskevat tekniset tiedot
 • Jäsenten mobiililaitteista, kuten matkapuhelimesta tai tabletista, saadut sijaintitiedot

Oikeusperuste: Kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen täytäntöönpano. (Tietojen käsittely on tarpeen, jotta Kappahl voi täyttää kanta-asiakasohjelman jäsenyydestä tehdyn sopimuksen mukaiset velvoitteensa.)

Tarkoitus: Räätälöidyn ostoskokemuksen tarjoaminen jäsenille

 

Käsittely:

 • Räätälöidyn sisällön tarjoaminen jäsenille
 • Erilaiset asiakaskyselyt, joilla Kappahl pyytää jäseniltä palautetta palvelunsa kehittämiseksi
 • Palvelujen käytön virtaviivaistaminen (esimerkiksi unohtuneista digitaalisista ostoskoreista muistuttaminen)
 • Kappahlin keräämien tietojen analysoiminen räätälöidyn käyttökokemuksen tarjoamiseksi jäsenelle

 

Henkilötietoryhmät:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Jäsentiedot
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Ostohistoria
 • Asiakassegmentti
 • Syntymäaika
 • Yhteydenpitoa koskevat henkilökohtaiset valinnat

    Oikeusperuste: Jäsenyys Kappahl Club -klubissa ja siihen liittyvä kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen täytäntöönpano.

Voiko Kappahl kerätä asiakkaiden henkilötietoja muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa?

Kappahl käsittelee henkilötietoja vain silloin, kun se on tarpeen. Asiakkaiden tietojen käsitteleminen on Kappahlille tarpeen kaikkien Kappahlia koskevien velvoitteiden täyttämiseksi ja rikollisen toiminnan ja muiden väärinkäytösten torjumiseksi. Seuraavassa kerrotaan, miksi ja milloin tietoja kerätään.

Tarkoitus: Kappahlin lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen

 

Käsittely:

 • Lakiin, tuomioistuinten ratkaisuihin tai viranomaispäätöksiin perustuvien oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen. Tällaiset velvollisuudet saattavat käsittää muun muassa tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, kuten yleisölle ja asiakkaille suunnattua viestintää ja tiedottamista, jos tuotteessa havaitaan esimerkiksi vika tai sen havaitaan aiheuttavan vaaraa terveydelle ja tästä on tarpeen varoittaa tai tuote täytyy vetää takaisin. Velvollisuudet saattavat liittyä myös tilanteisiin, joissa kirjanpito- tai rahanpesunestolaki edellyttää tietoja ja tiedot voidaan yhdistää yksittäiseen henkilöön.

 

Henkilötietoryhmät:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (esimerkiksi osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Kappahlin ja asiakkaan välinen kirjeenvaihto
 • Tuotteen ostoajankohtaa, ostopaikkaa ja vikaa tai reklamaatiota koskevat tiedot
 • Syntymäaika
 • Ostohistoria
 • Jäsentiedot (vain jäsenistä)

    Oikeusperuste: Lakisääteiset velvollisuudet

Tarkoitus: Palvelun väärinkäytön ehkäiseminen ja Kappahliin kohdistuvan rikollisen toiminnan ehkäiseminen, torjuminen ja selvittäminen

 

Käsittely:

 • Petosten tai muun lainvastaisen toiminnan tutkiminen tai ehkäiseminen esimerkiksi ilmoittamalla poikkeustilanteista myymälöissä
 • Roskapostituksen, tietojen kalastelun, häirinnän, käyttäjätileihin kohdistuvien oikeudettomien kirjautumisyritysten tai muiden Kappahlin käyttöehtojen mukaan kiellettyjen tekojen ehkäiseminen
 • Kappahlin IT-ympäristön parantaminen ja puolustaminen hyökkäyksiä ja tietomurtoja vastaan

 

Henkilötietoryhmät:

 • Ostajan ja käyttäjän tuottamat tiedot (esimerkiksi klikkaukset ja hakuhistoria)
 • Turvakameroiden videotallenteet
 • Asiakkaiden käyttämiä laitteita koskevat tiedot ja asetukset, kuten kieliasetukset, IP-osoite, selaimen asetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, näytön resoluutio ja alusta
 • Analyysit siitä, miten asiakkaat käyttävät Kappahlin digitaalisia palveluita

Oikeusperuste: Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen tai vaihtoehtoisesti oikeutettu etu. (Tietojen käsittely on tarpeen, jotta Kappahl voi toteuttaa oikeutettua etuaan ehkäistä palvelun väärinkäyttöä tai ehkäistä, torjua ja selvittää Kappahliin kohdistuvaa rikollista toimintaa.)

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Kappahlin on tarpeen säilyttää osa henkilötiedoista sopimusvelvoitteiden noudattamiseksi ja esimerkiksi kirjanpitoa koskevien lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi. Niitä saatetaan tarvita myös esimerkiksi reklamaatioiden käsittelyyn. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten. Tämän jälkeen kaikki henkilötiedot poistetaan Kappahlin tietojenpoistokäytäntöjen mukaisesti. Kappahl Club -jäsenyyden puitteissa käsiteltäviä, ostohistorian muodossa olevia henkilötietoja säilytetään aina enintään 36 kuukautta.

Suoramarkkinointia varten tehtävän henkilötietojen käsittelyn kieltäminen

Sinulla on asiakkaana oikeus kieltää suoramarkkinointi. Jos et halua, että Kappahl käsittelee henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksissa, voit ilmoittaa siitä Kappahlin asiakaspalveluun tai ottaa meihin yhteyttä Kappahlin verkkosivuston tai sovelluksen kautta.

Yhteydenotto

Kappahl vastaa mielellään henkilötietojen käsittelyä koskeviin kysymyksiin. Voit ottaa yhteyttä Kappahliin myös silloin, jos haluat tarkastaa rekisteriin merkityt tietosi peruuttaa suostumuksesi tai kieltää tietojesi käsittelyn suoramarkkinointia varten. Kappahl suhtautuu tietosuoja-asioihin vakavasti ja vastaa mielellään niitä koskeviin kysymyksiin.

FI/ Kappahlin keräämien henkilötietojen käsittelystä vastaa Kappahl Oy, Y-tunnus 0758506-4, Bulevardi 2-4, 00120 Helsinki, Suomi. Voit ottaa yhteyttä Kappahlin jäsenpalveluun (info@Kappahl.com tai 075326 7881). Voit keskeyttää tekstiviestien vastaanottamisen lähettämällä viestin kastop numeroon 18333.

Voit halutessasi valittaa henkilötietojesi käsittelystä ja/tai Kappahlilta saamistasi vastauksista Suomen tietosuojaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu), joka on henkilötietojen käsittelyn valvontaviranomainen.

 

Rekrytointi

Jos haet töihin Kappahliin, Kappahlin on käsiteltävä henkilötietojasi. Kun ilmoitat Kappahlille kiinnostuksestasi ja lähetät hakemuksesi, annat Kappahlille oikeuden henkilötietojesi käsittelyyn siihen asti, että rekrytointiprosessi on päättynyt, tai kohtuullisen ajan tämän jälkeen.

Mitä henkilötietoja Kappahl kerää ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään rekrytointiprosessin yhteydessä?

Tarkoitus: Rekrytointiprosessin hallinnointi

Käsittely:

 • Hakijan rekisteröinti
 • Ansioluettelon ja työhakemuksen vastaanotto ja käsittely
 • Sopivan henkilön valinta hakijoista
 • Rekrytointiprosessin loppuunsaattaminen

 

Henkilötietoryhmät:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Ansioluettelo
 • Työhakemus

 

Oikeusperuste: Suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Mitä henkilötietoja Kappahl kerää sinusta, jolla on toisenlainen asiakassuhde tai yhteys Kappahliin, ja mihin tarkoitukseen?

Jäsenillämme on mahdollisuus kutsua henkilö Kappahl Clubiin ”suosittele ystävälle" -toiminnon kautta. Jäsenen tulee ilmoittaa henkilölle, että hänen henkilötietonsa luovutetaan Kappahlille. Henkilötietoja käytetään tilapäisen yhteystiedon luomiseen, jotta voidaan lähettää kutsu sähköpostilla jäsenrekisteröintiä varten. Kutsu on voimassa kaksi päivää. Mikäli vastaanottaja ei hyväksy kutsua kahden päivän kuluessa, väliaikaisen yhteydenoton luomiseksi kerätyt henkilötiedot poistetaan. Jos henkilö hyväksyy kutsun, henkilötietoja käsitellään jatkossa kategoriassa Asiakas.

Tarkoitus: Pyytää mukaan uusia jäseniä ”suosittele ystävälle” -toiminnon kautta

 

Käsittely:

 • Lähettää sähköpostilla kutsu Kappahl Clubin jäsenyyden rekisteröintiin
 • Lähettää muistutus jäsenyyden rekisteröinnistä

 

Henkilötietoryhmät:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Matkapuhelinnumero

Oikeusperuste: Oikeutettu etu. (Käsittely on välttämätön, jotta voimme lähettää kutsun jäsenyyden rekisteröintiin).

Kauanko henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja ei toisin sanoen säilytetä kauempaa kuin se on kyseisten tietojen käsittelyä varten välttämätöntä.

 

Yhteydenotto

Kun otat yhteyttä Kappahliin minkä tahansa kanavan kautta joko liiketoimintaan liittyvissä tarkoituksissa tai muista syistä, sinulla on samat oikeudet kuin kaikilla muilla. Sikäli kuin Kappahl käsittelee henkilötietoja, se tallentaa ainoastaan sellaiset henkilötiedot, jotka ovat kussakin yksittäistapauksessa välttämättömiä perusteltuja tarkoituksia varten. Tietoja käsitellään kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti.

Kappahl vastaa mielellään henkilötietojen käsittelyä koskeviin kysymyksiin. Voit ottaa yhteyttä Kappahliin myös silloin, jos haluat tarkastaa rekisteriin merkityt tietosi, peruuttaa suostumuksesi tai kieltää tietojesi käsittelyn suoramarkkinointia varten. Kappahl suhtautuu tietosuoja-asioihin vakavasti ja vastaa mielellään niitä koskeviin kysymyksiin.

Kappahlin keräämien henkilötietojen käsittelystä vastaa Kappahl Oy, Y-tunnus 0758506-4, Bulevardi 2-4, 00120 Helsinki, Suomi. Voit ottaa yhteyttä Kappahliin soittamalla numeroon 075326 7881.

Voit halutessasi valittaa henkilötietojesi käsittelystä ja/tai Kappahlilta saamistasi vastauksista Suomen tietosuojaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu), joka on henkilötietojen käsittelyn valvontaviranomainen.