Tuotanto

Muodin on oltava hyvällä pohjalla myös tuotannossa ja toimitusketjussa. Niissä kohtaamme suurimmat riskit ja haasteet.