Kauaskantoisia tuloksia yhteistyöllä

Yhteistyötä tarvitaan, jotta tekstiiliteollisuudesta voisi tulla kestävää. Resurssitehokkaiden ratkaisujen löytäminen ja työehtojen parantaminen edellyttävät, että teemme yhteistyötä alan kollegoidemme kanssa.

Painopiste paremmassa työympäristössä

Yhteiskunnan tasolla on paljon parannettavaa niissä maissa, joissa tuotamme vaatteemme. Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh on yksi hankkeista, joissa olemme mukana ja joissa pyritään takaamaan turvallisempia työympäristöjä miljoonille tekstiilialan työntekijöille Bangladeshissa. Hankkeen alusta vuodesta 2013 lähtien yli 1 500 tehdasta on tarkastettu ja niissä tehdään jatkuvasti mittavia parannustoimenpiteitä.

Tärkeä yhteistyökumppanimme on myös Ethical Trading Initiative (ETI: yritysten, ammattiliittojen ja etujärjestöjen liitto, jossa pyritään yhdessä parantamaan tehdastyöntekijöiden työehtoja. Olemme olleet ETI:n jäsen jo vuodesta 2016, ja sen periaatteet ja tavoitteet ovat olennainen osa kestävyystyötämme.

 

”Toimimalla paikan päällä ja tekemällä pitkäjänteistä työtä pystymme edistämään muutoksia, joilla on merkitystä.”

 

Enemmän läpinäkyvyyttä yhteisillä työkaluilla

Yhteistyömme Sustainable Apparel Coalition (SAC) -organisaation kanssa auttaa lisäämään muotiteollisuuden kestävyyttä. SAC-organisaation tavoitteena on, että muotiteollisuus ei aiheuta ympäristövahinkoja, vaan vaikuttaa positiivisesti ihmisiin ja yhteiskuntaan. SAC:n kehittämän Higg Index -työkalusarjan avulla voidaan mitata ja arvioida vaatetehtaiden ja tuotteiden kestävyystasoa. Siten voidaan toteuttaa kestäviä ratkaisuja, jotka hyödyttävät tehdastyöntekijöitä, paikallisyhteisöjä ja ympäristöä pitkäaikaisesti.

Uskomme ja toivomme, että SAC ja Higg Index saavat aikaan muutoksen muotiteollisuudessa. SAC:n jäsenenä Kappahl ottaa työkalut käyttöönsä, mikä auttaa muun muassa yhdenmukaistamaan alan muiden toimijoiden kanssa tavarantoimittajille asetettavia vaatimuksia, lisäämään tiedonvaihtoa ja parantamaan läpinäkyvyyttä.

Yksi SAC:n tavoitteista on, että vaatteissa ja kengissä olisi etiketit, joissa tuotteiden ympäristötehokkuus esitellään yksinkertaisesti. Periaate olisi samankaltainen kuin kodinkoneiden energiamerkinnöissä. Niiden avulla asiakas voi tehdä tietoisia valintoja ja suosia muotialan yrityksiä, jotka toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

 

 

Aloitteellamme pienempiin ilmastopäästöihin

Maapallon lämpötila kohoaa nopeasti – aivan liian nopeasti. Ilmastonmuutos edellyttää, että me kaikki toimimme nyt. Tekstiiliteollisuudella on kontollaan se, että osuutemme maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 8 prosenttia. Suurin osa päästöistä on peräisin tuotannossa käytetyistä fossiilisista polttoaineista.

Tätä asiaa ei mikään yksittäinen tekstiilialan toimija voi muuttaa. Yhteistyö on avain siihen, että koko ala voi siirtyä uusiutuvan energian käyttöön.

Vuonna 2018 Kappahl, Peak Performance, H&M, Elco ja Sustainable Fashion Academy lanseerasivat yhdessä Stica-aloitteen (Swedish Textile Initiative for Climate Action). Kaikki ruotsalaiset tekstiili- ja muotiorganisaatiot voivat liittyä Sticaan sillä ehdolla, että ne sitoutuvat vähentämään ilmastopäästöjään Pariisin sopimuksen ja 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Stican on tarkoitus olla niin sanottu ”action learning network”, jonka jäsenet tekevät yhteistyötä tiedon jakamiseksi ja sellaisten ratkaisujen toteuttamiseksi, jotka luovat kestäviä muutoksia.

 

 

Koulutus säästää vettä

Vuonna 2010 olimme mukana perustamassa Sweden Textile Water Initiative -aloitetta (STWI). Sen kautta koulutamme ja tuemme tavarantoimittajiamme veden, energian ja kemikaalien käytön vähentämisessä tuotannossaan. Olimme hankkeen alullepanija yhdessä kahden muun muotialan yrityksen sekä Sidan ja Stockholm International Water Instituten kanssa. STWI-aloitteessa on tällä hetkellä mukana kymmenkunta ruotsalaista tekstiilialan yritystä.

Sweden Textile Water Initiative toimii Kiinassa, Intiassa, Bangladeshissa, ja Turkissa. Aloite on vaikuttanut siihen, että mukana olevat toimittajat ovat vähentäneet vedenkulutustaan 11,5 prosenttia vuosittain. Se tarkoittaa yli 520 miljoonaa litraa vettä, mikä vastaa yli 3,5 miljoonan ihmisen päivittäistä vedentarvetta.

Projektin kautta toimittajille opetetaan yksinkertaisia, kustannustehokkaita menetelmiä, jotka ovat hyödyllisiä ympäristön kannalta ja maksavat itsensä nopeasti takaisin. Työtä mukautetaan toimittajan omien taitojen ja mahdollisuuksien mukaan. Yksinkertaiset toimet, kuten vuotavien johtojen korjaaminen, voivat olla ensimmäinen askel. Sitten siirrytään hieman laajempiin toimenpiteisiin, joita voivat olla esimerkiksi vesihöyryn talteenotto tai kalliiden dieselgeneraattoreiden vaihtaminen. Viimeisessä, kattavimmassa vaiheessa toimittajat koulutetaan ajattelemaan pitkäjänteisesti ja investoimaan uuteen tekniikkaan, joka säästää vettä ja energiaa merkittävästi pitkällä aikavälillä.

Toiminnallamme on myös laajempi merkitys: tehtaiden johtajat ja työntekijät, jotka ovat oppineet kestäviä menetelmiä, voivat toteuttaa ratkaisuja sekä kotonaan että paikallisyhteisössään.

”STWI on vaikuttanut siihen, että toimittajat ovat vähentäneet vedenkulutustaan 11,5 prosenttia vuosittain.”

Täältä löydät tietoa yhteistyökumppaneistamme kestävyyden alalla.