Tietoa clubista

KappAhl-klubin jäsenyysehdot ja henkilötietojen käsittely

Tervetuloa muodin ja tyylin ystävien klubiin, jossa tärkeintä olet sinä. Upeaa, että olet liittynyt joukkoon! Jokainen jäsen on meille arvokas. Olemmekin varanneet sinulle erikoisetuja, jotta saisit mahdollisimman paljon iloa KappAhlin asiakkuudestasi. Jäsenetuihimme kuuluvat bonuspisteet, tapahtumat, ideat ja erikoistarjoukset. Haluamme palvella jäseniämme niin hyvin kuin mahdollista. Sitä varten keräämme henkilötietoja, joiden käsittelystä kerromme näissä ehdoissa. Toivomme, että nautit jäsenyydestäsi!

1. Jäsenyys, bonuspisteet ja edut
1.1 Jäsenyys
KappAhl Life & Style -klubin jäsenyys on ilmainen. Jäseniksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet, vakituisesti Suomessa asuvat henkilöt. Henkilötietonsa salanneet henkilöt voivat pyytää neuvoja liittymiseen KappAhlin asiakaspalvelusta. Jäsen voi tunnistautua klubikortilla, KappAhl-sovelluksella tai matkapuhelinnumerolla. Jäsenyys on henkilökohtainen. Bonuspisteet, erikoistarjoukset ja edut myönnetään jäsenyyden perusteella. Jäsenyyden voi myös rekisteröidä, jolloin jäsen saa bonuspisteitä KappAhlin myymälöissä ja verkkokaupassa tekemistään ostoksista.

1.2 Bonuspisteet
Bonuspisteitä kertyy kaikista ostoksista. Pisteitä ei kuitenkaan kerry lahjakorttien, yhteistyökumppanien tarjousten tai palveluiden ostosta (esimerkiksi rahti- tai ompelupalvelut). Pisteiden kertyminen edellyttää, että osto rekisteröidään jäsenostoksi KappAhlin käyttämillä tavoilla. Yksi euro vastaa kymmentä pistettä. Bonukset myönnetään sähköisinä etuseteleinä niille jäsenille, joilta on rekisteröity pisteitä kerryttäviä ostoksia vähintään 100 euron arvosta edellisen etusetelin myöntämisen jälkeen. Etusetelin voi noutaa myös myymälästä (vuodesta 2018 lähtien). Käyttämättömät bonuspisteet jäävät säästöön seuraavaa kautta varten. Etuseteleitä voi käyttää maksuvälineenä kaikissa Suomen KappAhl-myymälöissä. Etuseteleitä ei voi vaihtaa rahaksi kokonaan tai osittain. Etusetelit ovat voimassa rajoitetun ajan. Viimeinen voimassaolopäivä on merkitty seteleihin. Kertyneet bonuspisteet vanhenevat automaattisesti 12 kuukauden kuluttua. Tätä vanhemmat pisteet poistetaan.

1.3 Edut, tarjoukset ja viestit
KappAhl Life & Style -klubin jäsen antaa KappAhlille luvan lähettää itselleen yleisiä ja kohdennettuja etuja, tarjouksia, viestejä ja muuta suoramarkkinointia, jossa mainitaan jäsenen bonustiedot ja bonuspistekertymä. KappAhl voi lähettää viestejä kirjeenä, sovelluksen välityksellä, sähköpostina, tekstiviestinä, verkkosivuston välityksellä ja muissa jäsenen käyttämissä kanavissa (esimerkiksi Facebookissa ja muissa sosiaalisissa medioissa tai digitaalisissa mainoskanavissa). Jäsen saa KappAhlilta myös kohdennettuja tiedotteita, tuotesuosituksia, ideoita, kutsuja tapahtumiin tai klubipäiville ja muita etuja. Tähän tarkoitukseen KappAhl tarvitsee jäsenen henkilötietoja.

KappAhl tekee ajoittain kyselyitä sähköpostitse, verkkosivustollaan ja sovelluksessaan parantaakseen palveluaan. Kyselyissä saatetaan kysyä vastaajan henkilötietoja tai väestötietoja. Kyselyihin vastaaminen on täysin vapaaehtoista.

Jäsen voi milloin tahansa päivittää yhteystietojaan tai muuttaa yhteydenottotapaa koskevia asetuksiaan kirjautumalla käyttäjätililleen KappAhlin verkkosivustolla tai sovelluksessa. Sosiaalisen median viestintää ei voi rajoittaa tai muuttaa KappAhlin välityksellä, vaan jäsenen on muutettava sosiaalisen median käyttäjätiliensä asetuksia itse.

2. Voimassaolo ja ehtojen muutokset
2.1 Voimassaolo
KappAhl Life & Style -klubin jäsenyys on voimassa toistaiseksi. Jäsen ja KappAhl voivat kumpikin päättää jäsenyyden maksutta 30 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisilmoitukset voi osoittaa KappAhlin jäsenpalvelulle (info@kappahl.com tai 075326 7881). Jäsenyyden päättyessä poistetaan kaikki henkilötiedot, jotka on kerätty tai käsitelty jäsenyysehtojen täyttämiseksi. Sopimuksen päättymisen yhteydessä jäsenelle kertyneet käyttämättömät bonuspisteet ja etusetelit mitätöityvät.

KappAhlilla on oikeus päättää jäsenyys, jos sitä ei ole käytetty ja edellisestä rekisteröidystä ostoksesta on yli 36 kuukautta. KappAhl pidättää oikeuden päättää jäsenyyksiä tai mitätöidä pisteitä väärinkäyttötapauksissa. Väärinkäyttöä on esimerkiksi sopimuksen ehtojen rikkominen tai muiden tekemien ostosten rekisteröiminen jäsenen tiliin.

2.2 Ehtojen muutokset
KappAhl pidättää oikeuden muuttaa jäsenyysehtoja. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan jäsenelle 30 päivää etukäteen sähköpostilla, tekstiviestillä tai jäsenen valitsemalla yhteydenottotavalla. Jäsenellä on oikeus päättää jäsenyytensä muutosilmoituksen saatuaan. Ajantasaiset jäsenyysehdot ovat aina saatavilla KappAhlin verkkosivustolta. Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, ja niitä koskevat riidat ratkaistaan Suomen tuomioistuimissa. Jäsen voi saattaa riidan myös Suomen kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn jäsenen tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

3. Tietosuoja, käsittelyn tarkoitus, henkilötiedot ja jäsenen oikeudet
Seuraavassa kerrotaan, miten KappAhl käsittelee henkilötietoja jäsenyyteen liittyviä tarkoituksia varten jäsenen suostumuksella.

3.1 Tietosuoja: KappAhl suojaa henkilötietoja
KappAhl suojaa henkilötietoja ja kunnioittaa jäsenen yksityisyyttä. KappAhl noudattaa Euroopan unionin uutta sääntelyä, yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679), jonka tarkoituksena on parantaa yksilöiden suojaa ja oikeuksia henkilötietojen käsittelyn yhteydessä unionin alueella.

3.2 Tarkoitus: miksi henkilötietoja kerätään
KappAhl käsittelee henkilötietoja jäsenen suostumuksella jäsenyyssopimuksen täytäntöönpanoa varten, toisin sanoen hallinnoidakseen tilauksia ja käyttäjätilejä; varmistaakseen, että etuja sisältävät viestit lähetetään oikeille vastaanottajille; tarjotakseen alennuksia, yleisiä ja henkilökohtaisia tarjouksia ja muita jäsenetuja sekä analysoidakseen näihin tarkoituksiin keräämiään tietoja, jotta se voi räätälöidä palveluita jäsenille.

3.3 Henkilötiedot: mitä henkilötietoja tarvitaan
Yllä mainittuihin tarkoituksiin kerätään muun muassa seuraavia henkilötietoja: nimi, jäsennumero, yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) ja ostostiedot.

KappAhl saa käsiteltäviä henkilötietoja jäseneltä hänen hakiessaan jäsenyyttä tai myöhemmissä yhteyksissä. KappAhl tai sen yhteistyökumppanit saavat käsiteltäviä henkilötietoja, kuten osoitteita ja tietoja yhteystietojen muutoksista, myös yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Ilman suostumusta KappAhl ei kuitenkaan voi myöntää bonuspisteitä tai antaa tarjouksia, jolloin KappAhl Life & Style -klubiin liittyminen on mahdotonta. Tietojen antaminen merkitsee, että jäsen antaa KappAhlille suostumuksensa ostostensa rekisteröintiin ja tallentamiseen, kerättyjen ostostietojen käyttöön 36 kuukauden ajaksi viime ostoksesta lukien sekä henkilötietojen käsittelyyn yllä mainittuja tarkoituksia varten toistaiseksi.

Lisätietoja henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja suojaamisesta on KappAhlin ajantasaisissa tietosuojaperiaatteissa, jotka ovat saatavilla KappAhlin verkkosivustolta. Tietosuojaperiaatteissa kerrotaan myös jäsenen oikeuksista ja niiden käyttämisestä.

3.4 Oikeudet: miten kauan henkilötietoja säilytetään
Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus vahvistaa kansalaisten oikeuksia henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

KappAhl säilyttää jäsenen henkilötietoja niin kauan kuin jäsenyys KappAhl Life & Style -klubissa jatkuu sekä sen jälkeen niin kauan kuin yllä mainitut tietojenkäsittelyn tarkoitukset edellyttävät.

3.4.1 Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen
Jäsenellä on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietoja KappAhl käsittelee. Jäsenellä on myös oikeus pyytää tietojen korjaamista, jos ne ovat virheellisiä. Jos jäsen pyytää tietoa siitä, mitä henkilötietoja KappAhl käsittelee, useammin kuin kerran vuodessa, KappAhl veloittaa siitä kohtuullisen korvauksen, joka perustuu KappAhlin hallinnollisiin kuluihin. Jäsen voi myös pyytää tietojen poistamista tietyissä tapauksissa, esimerkiksi silloin, kun jäsen ei ole antanut suostumustaan tai on peruuttanut KappAhlille antamansa suostumuksen. Jäsenellä on myös oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa.

3.4.2 Suostumuksen peruuttaminen
Jos KappAhl käsittelee henkilötietoja jäsenen suostumuksen perusteella, jäsenellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa välittömin vaikutuksin.

3.4.2 Suoramarkkinoinnin kieltäminen
Jäsen voi halutessaan kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointi-tarkoituksiin ilmoittamalla siitä KappAhlille. Tämä käy helpoimmin kirjautumalla käyttäjätilille KappAhlin verkkosivustolla tai sovelluksessa.

3.4.4 Oikeutettuun etuun perustuvan käsittelyn vastustaminen
Jäsen voi henkilökohtaisista syistä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloin, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuun ja etujen punnintaan, jossa henkilötietojen käsittelyn syytä verrataan yksilölle aiheutuvaan tietosuojariskiin. Jos jäsen vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, KappAhlin on käsittelyä jatkaakseen pystyttävä osoittamaan, että sillä on käsittelyyn syy, joka syrjäyttää jäsenen edut, oikeudet ja vapaudet.

3.4.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Jäsenellä on oikeus saada KappAhlille antamistaan henkilötiedoista jäljennös jäsennellyssä muodossa. Tämä oikeus (toisin kuin tietojen tarkastusoikeus) koskee vain jäsenen itse antamia henkilötietoja, joita KappAhl käsittelee tietyin oikeudellisin perustein. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi jäsenen ja KappAhlin välinen sopimus.

4. Yhteystiedot
KappAhl vastaa mielellään tätä jäsenyyssopimusta ja jäsenten henkilötietojen käsittelyä koskeviin kysymyksiin. Jäsen voi ottaa yhteyttä KappAhliin myös silloin, jos hän haluaa tarkastaa rekisteriin merkityt tietonsa, peruuttaa suostumuksensa tai kieltää tietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin.

KappAhlin keräämien henkilötietojen käsittelystä vastaa KappAhl Oy, Y-tunnus 0758506-4, Unikkotie 3 C, 01300 Vantaa, Suomi. Jäsen voi ottaa yhteyttä KappAhlin jäsenpalveluun (info@kappahl.com tai 075326 7881). KappAhlin lähettämät tekstiviestit voi peruuttaa lähettämällä viestin ”stopp” numeroon 16310.

Jäsen voi halutessaan valittaa henkilötietojensa käsittelystä ja/tai KappAhlilta saamistaan vastauksista Suomen tietosuojaviranomaiselle.