KappAhl till Stockholmsbörsen

Nordic Capital och Accent Equity har beslutat att genomföra en ägarspridning av upp till 43,3 procent av aktierna i KappAhl Holding AB. Efter börsnoteringen, kvarstår Nordic Capital och Accent Equity med en ägarandel om cirka 18,7 procent respektive cirka 8,0 procent av sitt aktieinnehav i bolaget, sammanlagt cirka 26,7 procent.

  • KappAhl Holding AB avses noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 23 februari 2006
  • Nordic Capital och Accent Equity erbjuder allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands att förvärva upp till totalt 32 500 000 aktier, 43,3 procent av kapital och röster i KappAhl Holding AB 
  • Prisintervall 52 - 60 kronor per aktie
  • Anmälningsperioden är 10 - 22 februari 2006.     

Verkställande direktören Christian W. Jansson och styrelseledamoten Paul Frankenius, vilka tillsammans indirekt innehar 25,4 procent av aktierna avser att kvarstå som långsiktiga ägare och kommer inte att sälja några aktier i samband med noteringen.

KappAhl har godkänts för notering på O-listan förutsatt att spridningskravet uppfyllts.

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan

För ytterligare information, kontakta:
Christian W. Jansson, VD KappAhl, tel: 070-995 02 01
Kajsa Räftegård, Informationsdirektör KappAhl, tel: 070-471 56 49

KappAhl säljer dam-, herr- och barnkläder i drygt 250 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. Affärsidén är att erbjuda prisvärt mode för många människor och vår främsta målgrupp är kvinnor i åldern 30-50 år. Inom KappAhl arbetar totalt drygt 3 500 personer. För mer information gå in på www.kappahl.se

Ladda ner fil: 060209_kappahl_till_stockholmsborsen.pdf