MINSKAD FÖRSÄLJNING FÖR KAPPAHL SEPT-OKT 2011

KappAhls försäljning beräknas under perioden september-oktober 2011 minska med 13 procent i jämförbara butiker jämfört med samma period föregående år. Samtidigt beräknas bruttomarginalen sjunka med 4,5 procentenheter.

- Den utveckling vi sett under sommaren fortsätter. Marknaden är svag beroende på försiktiga konsumenter och vårt erbjudande tilltalar inte våra kunder fullt ut som det borde göra. Vi anpassar verksamheten genom justeringar i sortimentet och kostnadsbesparing i enlighet med vad vi tidigare kommunicerat. Besparingarna ser vi effekt av redan nu medan vårt erbjudande tar några månader att justera, säger Christian W. Jansson, vd och koncernchef.

Enligt vad som tidigare offentliggjorts genomförs en nyemission om cirka 600 miljoner kronor, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, i syfte att stärka KappAhls finansiella ställning och skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt och lönsamhet.

För ytterligare information kontakta:
Christian W. Jansson, vd och koncernchef, tel. 0709-95 02 01 Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 0704-71 56 64

För bilder och övrig information:
Annette Björklund, Informationschef, tel. 0704-71 55 42, e-post annette.bjorklund@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med över 370 butiker och närmare 4 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja i världen miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2010/2011 var KappAhls omsättning knappt 5 miljarder kronor och rörelseresultatet 222 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com

Informationen är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2011 klockan 07.30.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and
     other applicable laws; and
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
      originality of the information contained therein.

Source: KappAhl via Thomson Reuters ONE