KAPPAHL FÅR TOPPBETYG AV SINA ANSTÄLLDA

<h1>KAPPAHL FÅR TOPPBETYG AV SINA ANSTÄLLDA</h1>

Modeföretaget KappAhl fortsätter vara en mycket populär arbetsplats. Det visar en medarbetarundersökning genomförd av Mercuri International.

Av fem möjliga fick KappAhl över fyra i snitt när det gäller hur personalen trivs med sitt arbete, med sin chef, arbetsplats och med koncernen.
     – Det är mycket höga betyg, som också ligger väl över snittet för branschen. Men det avspeglar också en långsiktig och medveten satsning på utbildning, medarbetarsamtal och bra chefer, säger Kajsa Räftegård, Personal- och informationsdirektör på KappAhl.

I december 2009 utsågs KappAhl till topp fem bland landets bästa arbetsplatser när det gäller könsfördelning, andelen kvinnliga chefer, jämställdhetsmål och lönespridning.
      – Nu har vi också fått en intern betygsättning som visar toppresultat, vilket är glädjande. Personalomsättningen är låg, vi satsar mycket på internutbildning inom ramen för KappAhl Academy och har en strid ström av sökande till lediga jobb. Dessutom rekommenderar 97 procent av de anställda oss som arbetsgivare, det är en hög siffra, säger Kajsa Räftegård.

Sedan 1995 har KappAhl genomfört KappAhl Attitude Survey, KAS. I den webbaserade undersökningen tillfrågas de anställda på 370 arbetsplatser i Sverige, Norge, Finland, Polen, Tjeckien och Asien om hur det är att arbeta på KappAhl. Alla har fått besvara ett 50-tal frågor om sitt arbete, relationen till chef, arbetsplats och företaget i stort.

Nio av tio har svarat på enkäten, det visar ett stort engagemang. Dessutom skiljer sig resultatet inte nämnvärt åt mellan olika befattningar eller mellan länderna.

KappAhl arbetar långsiktigt med ledarutveckling och karriärmöjligheter. Butikscheferna hör till dem som trivs bäst – de ger arbetsplatsen 8,5 i betyg på en tiogradig skala.
      – Där det uppstår problem tar vi snabbt itu med dem, lyssnar på alla och gör förändringar. Vi har satsat stort på medarbetarsamtal.Vi lägger stor vikt vid att skapa en arbetsplats som uppmuntrar kreativa idéer, säger Kajsa Räftegård.

På en femgradig skala har KappAhls anställda givit den egna arbetssituationen och relationen med sin närmaste chef en stark fyra.
      – Trots att undersökningen gjordes mitt under en tuff och seg lågkonjunktur är resultatet bättre än fjol. KappAhls medarbetare är nöjda, framför allt med den egna arbetsplatsen, säger Kajsa Räftegård.

Fakta om undersökningen

  • KappAhl har tillsammans med Mercuri International genomfört KappAhl Attitude Survey (KAS) 2009.
  • Analysen har genomförts 7–22 september 2009 i form av en webb-baserad undersökning. Undersökningen har varit helt anonymiserad.
  • Sammanlagt besvarade 90,1 procent av de tillfrågade enkäten.  
  • Undersökningen omfattar personal i Sverige, Norge, Finland, Polen och Övriga. 
  • Mercuri International har en femgradig skala, där >4 är "Mycket tillfredställande" och betyget 3–4 innebär ”Vara uppmärksam på”. Under 3 rekommenderas omedelbara åtgärder.
  • Undersökningen har delats in i fyra nyckelområden: Min arbetssituation; Min närmaste ledare; Min butik/avdelning; Hela företaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kajsa Räftegård, Personal- och informationsdirektör. Telefon 0704-71 56 49. E-post kajsa.raftegard@kappahl.com

KappAhl är en ledande modekedja med mer än 300 butiker och 4 300 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Polen och Tjeckien. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor – kvinnor, män och barn – och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år med familj. Egna designers formger alla plagg. KappAhl blev som första modekedja miljöcertifierad 1999. Under verksamhetsåret 2008/2009 var KappAhls omsättning cirka 5 miljarder kronor och rörelseresultat 525 miljoner kronor. KappAhl är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.com.

Ladda ner fil: 100217 KappAhl en populär arbetsplats.pdf