KappAhl: Valberedningen utsedd

Ledamöterna i valberedningen har utsetts i enlighet med beslut vid Årsstämman den 17 december 2008.

Följande personer ingår i valberedningen i KappAhl Holding AB inför årsstämman den 25 november 2009: Advokat Kristina Leffler, Advokat Kristian Lundius och Aktiestrateg Philip Wendt. Finn Johnsson, styrelsens ordförande i KappAhl Holding AB, adjungeras till valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag om ledamöter i KappAhl Holding ABs styrelse, eller om andra ärenden som ankommer på valberedningen, kan vända sig till valberedningens ordförande:

KappAhl Holding AB Att: Valberedningens ordförande, Box 303, 431 24 Mölndal eller valberedningen@kappahl.com

För ytterligare information kontakta:
Håkan Westin, Finansdirektör, tel. 070 - 471 56 64
Ola Thorén, Informationschef, tel. 070 - 471 56 31

KappAhl är en ledande modekedja med mer än 300 butiker och 4 500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn - och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger alla plagg. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 augusti 2008, var KappAhls omsättning 4,6 miljarder kronor och rörelseresultat 651 miljoner kronor. KappAhl är börsnoterat. Som första modekedja blev KappAhl 1999 miljöcertifierat. Ytterligare information finns på  www.kappahl.com/ir.

Ladda ner fil: 090525_kappahl_valberedningen_utsedd.pdf