Sociala villkor i produktionsländer

KappAhl har en viktig roll att spela i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi arbetar därför nära våra leverantörer, bland annat för att bidra till att mänskliga rättigheter respekteras för de som arbetar i vår produktionskedja. Vårt mål är ständiga förbättringar för de anställda, och för miljön.Produktion KappAhl

Noga utvalda leverantörer syr våra kläder

Att ta ansvar för de människor som berörs av KappAhls verksamhet är en central del i vårt hållbarhetsarbete. Vi arbetar varje dag för att varaktiga förbättringar ska genomföras hos våra leverantörer, för de anställda och för miljön.

Vår utgångspunkt är att vi och andra i vår bransch är viktiga för de länder där våra kläder produceras. Vi har inga egna fabriker utan arbetar med noga utvalda leverantörer.  

Det finns mycket som behöver bli bättre. I till exempel Bangladesh där en stor del av våra kläder tillverkas, finns omfattande problem, med utbredd fattigdom, arbetsplatsolyckor och få rättigheter för kvinnor. Vi vill bidra till en positiv utveckling genom att vara på plats och jobba långsiktigt. Därför driver vi till exempel ett träningscenter för kvinnor utanför Dhaka.

Vi bidrar inte bara genom vår närvaro utan också genom vårt förhållningssätt – att till exempel ställa krav på att arbetsvillkoren måste bli bättre. Grunden i det arbetet är vår uppförandekod. Där har vi samlat våra värderingar och de krav som vi ställer på leverantörer och deras underleverantörer.

Vi ställer krav på våra leverantörer

Uppförandekoden (pdf) är en del av ramavtalet med våra leverantörer och omfattar områden som tvångsarbete, barnarbete, förenings- och organisationsfrihet, löner och arbetstider samt säkerhet på arbetsplatsen. Dessutom förbinder sig leverantören att följa våra krav avseende affärsetik och korruption.

Vi försöker gå ett steg längre, eftersom det inte är inspektionen i sig som leder till förbättringar. Det är vad vi gör med resultatet som gör skillnad. Därför lägger vi stor betydelse på uppföljningsarbetet. När vi ser avvikelser från uppförandekoden ska leverantören upprätta en åtgärdsplan med information om vad avvikelsen består av, hur den ska åtgärdas på ett hållbart sätt, när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ansvarar för att det sker.

Vår ståndpunkt är att de som arbetar hos våra leverantörer ska ha en lön som täcker mer än basbehoven och ersättning för de timmar de arbetat.

Grunden i arbetet är vår uppförandekod. Där finns våra värderingar och de krav vi ställer på leverantörer.

Vi finns på plats för nära samarbeten

Vi har egna kontor i alla våra stora produktionsländer – Bangladesh, Indien, Kina och Turkiet. Totalt arbetar omkring 140 KappAhl-medarbetare på plats. Att vi finns lokalt betyder att vi kan jobba nära våra leverantörer, vi kan besöka dem ofta och ha en bra dialog.

Det gör vi på plats:

  • Vi har personal som kvalitetskontrollerar varje order.

  • Vi besöker alla våra leverantörer flera gånger per år.

  • Vi lägger stort fokus på uppföljningsbesök efter våra inspektioner, för att övervaka och stödja pågående förbättringsåtgärder.

  • Vi bidrar med kunskap och utbildning.

Det är tillsammans med våra leverantörer som vi kan förändra villkoren på lång sikt. Ju närmare och mer utbrett samarbete vi har, desto bättre följer leverantören våra krav. Vårt förhållningssätt är att leverantörernas efterlevnad av uppförandekoden ska utvecklas i takt med vår affärsrelation.

Det ger oss kvalitet på våra produkter. Det ger våra leverantörer en arbetsplats där anställda vill stanna och det blir dessutom lättare för leverantören att sälja sina varor till fler. Och det ger medarbetarna ett tryggare arbetsliv, med bättre arbetsförhållanden och rättvisare löner.

Vi tror på samarbeten, för att nå säkrare arbetsförhållanden.

Stora kliv med Ackordet

KappAhl deltar aktivt i "Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh", ett projekt för att säkerställa en tryggare och säkrare arbetsmiljö för miljontals textilarbetare i landet. Över 200 internationella branschkollegor, fackföreningar samt arbetarorganisationer deltar i Ackordet, som startades som en direkt effekt av katastrofen i fabriken Rana Plaza utanför Dhaka i april 2013.

Sedan dess har över 1 500 fabriker inspekterats och omfattande förbättringsåtgärder pågår. Förbättringarna beror både på att fabrikslokalerna har blivit bättre utrustade och genom en ökad kunskap om och ett ökat säkerhetsmedvetande hos ägare och fabriksarbetare.

Att ta ansvar för de människor som berörs av vår verksamhet är en central del i vårt hållbarhetsarbete. Därför tror vi på bättre arbetsvillkor för alla.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss! Här hittar du KappAhls kontaktuppgifter.