Kvinnorna i fokus

Omsorg och respekt för människor är centralt för oss på KappAhl, med ett särskilt fokus på kvinnor. Det gäller våra kunder, våra medarbetare och de som arbetar hos våra leverantörer.

Women in Bangladesh

En stor majoritet av oss som jobbar på KappAhl är kvinnor och vi finns på alla nivåer i företaget. Bland våra kunder riktar vi oss särskilt till kvinnan mitt i livet och vi arbetar på flera sätt för att stärka kvinnors position och rättigheter. Vi ställer krav på jämlika villkor hos våra leverantörer och vi stödjer projekt som jobbar för bättre arbetsförhållanden i våra produktionsländer, där många kvinnor arbetar i textilbranschen.

Kvinnor har en särskild plats i vårt hjärta på KappAhl.

Vi utbildar utsatta kvinnor i Bangladesh

KappAhls träningscenter för utsatta kvinnor i Dhaka

Bangladesh är ett av världens fattigaste länder. Särskilt kvinnorna lever ofta ett utsatt liv – de har få rättigheter och många kan inte läsa, skriva eller räkna. Många är också undernärda och utsätts för våld.

En väg ut ur fattigdomen är ett arbete. Därför driver vi ett träningscenter i utkanten av Dhaka. Här tar vi emot kvinnor som saknar utbildning. De får lära sig att sy, de får ersättning under sina månader hos oss och de är garanterade ett jobb efteråt.

För att de ska kunna förändra sina liv får de också stöd och guidning om kost och hälsa, de får läkarvård och de lär sig grunderna i att räkna, skriva och läsa. Vi besöker dem i hemmet, pratar med deras familjer och vi bygger ett kvinnligt nätverk runt dem för att stärka dem socialt och på arbetsplatsen.

Vi vill stärka kvinnornas position i Bangladesh och erbjuder dem hjälp till självhjälp.

Nästan 700 kvinnor har gått vår utbildning hittills. När kvinnorna får egen lön och kan försörja sig själva förändras inte bara deras liv utan även deras familjers och hela samhällens. Kvinnorna sprider kunskap till andra kvinnor i sin närhet, vilket kan leda till högre levnadsstandard för många.


KappAhls träningscenter för utsatta kvinnor i Dhaka, Bangladesh

Vi stöttar också Hungerprojektet, en global organisation som bland annat hjälper fattiga att starta egna företag och ta kontrollen över sina liv. I till exempel Indien har kvinnor fått utbildning så att de vågar ta plats i byråden och på det sättet få mer makt och inflytande.


Hungerprojektet berättar hur KappAhls och andra bidragsgivares stöd kommer till nytta i Bangladesh, ett av världens fattigaste länder

Hungerprojektet stämmer väl överens med våra värderingar på KappAhl. Att se människors potential och ge dem möjlighet att förändra sina liv, med sina egna krafter. Vi tycker att alla kvinnor ska få bestämma över sitt eget liv. Och att alla kvinnor ska få vara sig själva.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss! Här hittar du KappAhls kontaktuppgifter.

Vanliga frågor

Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får om vårt hållbarhetsarbete.