Barnens rättigheter

Vi vill att barn ska få vara barn. Vi accepterar inte barnarbete och vi arbetar för att barn ska få rätt förutsättningar, både i de länder där vi köper produktion och här hemma.

Barn i en indisk by

Barnarbete accepteras inte

KappAhl accepterar inte barnarbete. I vår uppförandekod definierar vi barnarbete enligt ILO:s konvention nummer 138. Vi uppmanar alla våra leverantörer att upprätta policys och tillämpa tydliga rutiner så att inga barn som borde gå i skolan anställs, hos dem eller hos deras underleverantörer.

Vi har en tydlig rutin för hur vi agerar om barnarbete påträffas hos någon av våra leverantörer. Syftet är att hitta bästa möjliga lösning för barnet, med slutförd skolgång som mål.

Ett annat sätt att ge barnen i våra tillverkningsländer en bättre framtid är genom att hjälpa deras föräldrar. Det gör vi på flera sätt. Vi ser att föräldrarnas arbetsvillkor har stor påverkan på deras barn. Vår strategi är att i de länder där vi köper produktion arbeta med åtgärder som ger möjlighet till arbete, en bättre miljö, bättre anställningsvillkor och säkrare arbetsplatser. Och därigenom arbeta för att förbättra barnens villkor.

Ett exempel är vår skola i Dhaka där fattiga, outbildade kvinnor erbjuds möjlighet till utbildning inom textilindustrin med en anställning som följd. Andra exempel är de projekt vi deltar i för att minska användningen av vatten, kemikalier och energi hos våra leverantörer, projekt som även förbättrar närmiljön för människorna i samhället omkring fabrikerna.

Ett tredje exempel är de projekt vi är delaktiga i är där bomullsodlare lär sig odla på effektivare sätt. De får till följd att barnen blir friskare och inte behöver arbeta lika mycket i familjens odlingar.

Alla dessa åtgärder bidrar till att fler barn får möjlighet att gå i skolan och skapa en bättre framtid.

Alla barn har rätt till en trygg och säker barndom.

Alla är olika men lika mycket värda

Ingela Arrhenius för Bris höst 2014Vi samarbetar med barnrättsorganisationer i länderna där vi har butiker – Bris i Sverige, Kors på Halsen i Norge, Mannerheimförbundet i Finland och Empowering Children Foundation, FDDS, i Polen.

Varje dag tar till exempel Bris emot samtal och mejl från barn som har svårt att tycka om sig själva och som känner press från sin omgivning att vara på ett visst sätt. Det vill vi ändra på.

Flera gånger varje år lyfter vi organisationens viktiga arbete, i våra butiker och i våra övriga kanaler, och uppmanar våra kunder att stödja deras verksamhet. Temat är ”Bra som jag är” och handlar om det som borde vara självklart – att alla är lika mycket värda och bra som de är.

Att alla barn är lika mycket värda är en självklarhet för oss.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss! Här hittar du KappAhls kontaktuppgifter.

Vanliga frågor

Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får om vårt hållbarhetsarbete.