Produktpolicy

KappAhls varumärke förknippas med prisvärt mode, design och kvalitet. Det står också för ansvar, omtanke och trygghet. Hållbarhetsfrågor är en integrerad del i vår dagliga verksamhet. Vi agerar affärsmässigt långsiktigt och strävar efter att arbeta förebyggande med kvalitet, miljö, säkerhet, arbetsförhållanden och sociala frågor.

Ur ett produktperspektiv handlar det om att våra kunder ska vara nöjda och trygga med KappAhls produkter och deras väg genom hela flödet. Vi följer de lagar som finns och verkar aktivt för utveckla och förbättra våra produkter. Vi fattar varje dag beslut och väljer lösningar för att våra produkter ska leva upp till det som är god etik och moral.

Etik och moral

KappAhl erbjuder ett sortiment som ligger i tiden och som attraherar många människor. Vi arbetar ständigt med att våra produkter ska uppfylla de funktioner som kan förväntas, utan att upplevas stötande. Uppfattningen om vad som kan anses stötande skiljer sig åt från tid till annan samt mellan människor och kulturer. Vår ambition är att tänka efter före och att lyssna till den allmänna opinionen.

 • Vi utesluter exempelvis produkter och tryck som förknippas med rasism, sexism, nazism, droger, ockulta symboler och/eller politik.
 • Vi säljer inte barnkläder som kan uppfattas provocerande eller anspelar på exempelvis sex.
 • Vi har ett bh-sortiment som motsvarar storleksbredden i vårt övriga Dam-sortiment.

KappAhl kommunicerar på olika sätt för våra kunder om hur och var vi arbetar. Bland annat på vår hemsida och på våra produkter som är märkta med ursprungsland.

Hälsa och säkerhet

KappAhls produkter ska inte medföra risk för våra kunder eller för dem som producerar våra produkter. Vi deltar aktivt i forskning och utveckling för att produkter och processer ska vara trygga.

 • Alla KappAhls plagg möter höga kemikaliekrav. Här finns vår kemikalielista.
 • Sandblästring som används inom tillverkning av denim är inte tillåten i vår produktion.
 • Vårt barnsäkerhetsarbete följer produktsäkerhetslagen genom hela flödet från design till produktion med extra kontroller på exempelvis knappar, kemikalier och materialval.
 • Produkterna i våra kollektioner genomgår noggranna tester både i våra egna laboratorier och externa laboratorier.

Djurskydd

KappAhl arbetar för att genom hela produktionskedjan säkerställa att produkter som innehåller skinn, djurhår eller dylikt inte kommer från djur som behandlats illa eller är utrotningshotade. Om produkten innehåller material av animaliskt ursprung står detta på tvättrådsetiketten.

 • Vi säljer inte produkter som är tillverkade av äkta päls.
 • Vi säljer endast skinn från ko, buffel, får, get och gris som är en restprodukt från köttproduktion.
 • Vi tar avstånd från mulesing, det ingrepp som utförs på merinofår för att förebygga flugangrepp och accepterar inte klämmor som alternativ.
 • Vi accepterar inte dun som plockas från levande fåglar. Vi köper dun och fjädrar som är en restprodukt från slaktade fåglar som föds upp för köttproduktion.
 • Våra produkter innehåller inte material som kommer från utrotningshotade arter.
 • Vi säljer inte produkter som innehåller angorahår.
 • Vi har slutat köpa produkter i mohair och åtar oss att ha fasat ut all mohair senast vårsäsongen 2019.

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss! Här hittar du KappAhls kontaktuppgifter.

Vanliga frågor

Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får om vårt hållbarhetsarbete.