Nyckeltal 5 år

sep-aug 2015/2016
2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning, MSEK 4 723,6 4 588,2 4 742,9 4 750,9 4 586,8
Omsättningstillväxt, % 3,0  -3,3 -0,2 3,6 -7,8
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 349,3 197,8 272,1 252,3 -64,7
Justerat rörelseresultat (EBIT), MSEK 349,3 207,5 295,1 202,3 53,2
Rörelseresultat (EBITDA), MSEK 479,8 333,4 400,6 395,9 155,4
Justerat rörelseresultat (EBITDA), MSEK 479,8 342,8 423,6 345,9 273,3
Summa avskrivningar, MSEK 130,5 135,3 128,5 140,6 220,1
Årets resultat, MSEK 244,9 111,4 129,3 91,1 -224,3
Bruttomarginal, % 61,8 60,1 60,8 59,2 56,7
Rörelsemarginal, % 7,4 4,3 5,7 5,3 -1,4
Justerad rörelsemarginal, % 7,4 4,5 6,2 4,3 1,2
Ränteteckningsgrad (ggr) 35,1 9,0 4,0 2,9  0,39
Netto räntebärande skulder, MSEK 144,2 282,3 460,0 660,9 1 672,6
Netto räntebärande skulder/Justerad EBITDA (ggr) 0,3 0,8 1,1 1,7 10,7
Soliditet, % 58,1  56,6 56,1 49,4 26,2
Eget kapital per aktie, SEK 23,50  21,36 20,12 18,42 3,85
Eget kapital per aktie efter utspädning, SEK 23,50  21,30 19,99 18,42 3,85
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK 3,94 4,75 4,60 3,06 0,68
Börskurs, SEK 42,70  25,90 38,30 38,34 6,40
Börsvärde, MSEK 3 280,2 1 989,6 2 874,0 2 877,0 1 440,8
P/E-tal (ggr) 13,4  17,9 22,3 31,6 neg
Direktavkastning, % 2,9 2,9 2,0 0,0 0,0
Börskurs/eget kapital per aktie, %  182  82 188 208 166
Resultat per aktie, SEK 3,19 1,45 1,71 1,32 -5,30
Utdelning per aktie, SEK 1,25 0,75 0,75 0,00 0,00
Vägda genomsnittliga antal aktier 76 820 380 76 296 003 75 040 000 68 474 000 42 272 533
Antal aktier vid periodens slut 76 820 380 76 820 380 75 040 000 75 040 000 225 120 000
Antal aktier efter utspädning 76 820 380 76 296 003 75 522 814 75 040 000 225 120 000
Antal butiker, koncernen 368 368 377 390 388
Medelantal anställda 2 819 2 892 2 960 3 021 3 122
Varav kvinnor, % 91,8 92,5 93,6 93,3 90,0
Varav män, % 8,2  7,5 6,4 6,7 10,0

Kontakta oss

Charlotte Högberg, kommunikationschef
Telefon: +46 (0)70 471 56 31
charlotte.hogberg@kappahl.com

Fler IR-kontakter

Mode som känns rätt

Make it feel right

Varje år köper vi över 12 kilo kläder och textilier per person. Men vad är det egentligen vi köper? I nya programserien Make it feel right utforskar Annika Leone hur du får dina kläder att kännas rätt, både för dig och planeten. Se alla avsnitt här