Vi använder Cookies för att förbättra din shoppingupplevelse, analysera vår trafik samt rikta anpassad marknadsföring här på webplatsen samt utanför kappahl.com. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du våra Cookies villkor. Läs mer om vilka cookies KappAhl använder och hur du kan hantera dem.

Jag Godkänner

KappAhl Q3 2017/2018: Stark försäljning i maj gav ett bra kvartal

…Försäljningen i kvartalet inleddes avvaktande men ökade gradvis. Attraktiva kampanjer och ett effektivt varuflöde har bidragit till mindre reaförsäljning och en god bruttomarginal...”     
Läs hela vd-ordet i rapporten.

  • Försäljningen under kvartalet ökade med 2,1 procent. Under perioden september-maj har den minskat med 4,0 procent.
  • Bruttomarginalen för kvartalet blev 64,5 (63,7) procent. Ackumulerat perioden september-maj blev den 62,7 (62,7) procent.  
  • Rörelseresultatet blev 121 (119) MSEK för kvartalet och 216 (310) MSEK för september-maj. 

Efter kvartalets utgång

  • Styrelsen har utsett Göran Bille till tillförordnad vd och koncernchef.
Tredje kvartalet (mars-maj) Nio månader (september-maj)
    2017/2018 2016/2017 Förändring 2017/2018 2016/2017 Förändring
   
Nettoomsättning, MSEK 1 242 1 217 25 3 522 3 668 -146
Rörelseresultat, MSEK 121 119 2 216 310 -94
Bruttomarginal, % 64,5 63,7 0,8 62,7 62,7 0,0
Rörelsemarginal, % 9,7 9,8 -0,1 6,1 8,5 -2,4
Resultat efter skatt, MSEK 94 81 13 175 222 -47
Resultat per aktie, SEK  1,22 1,05 0,17 2,28 2,89 -0,61
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 292 322 -30 343 511 -168

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom tf vd Göran Billes försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018 kl. 07.30 CET.

För mer information:

Göran Bille, tf vd och koncernchef. Tel 0703-44 43 04.
Peter Andersson, finansdirektör. Tel. 0703-31 55 70.
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 370 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 53 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2016/2017 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.

Ladda ner fil: 180627 KappAhl Q3 2017/2018: Stark försäljning i maj gav ett bra kvartal