Vi använder Cookies för att förbättra din shoppingupplevelse, analysera vår trafik samt rikta anpassad marknadsföring här på webplatsen samt utanför kappahl.com. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du våra Cookies villkor. Läs mer om vilka cookies KappAhl använder och hur du kan hantera dem.

Jag Godkänner

KappAhl rapport första kvartalet 2014/2015: Bra marginaler i en svag marknad

Första kvartalet (sep-nov)
2014/2015 2013/2014 Förändring
Nettoomsättning, MSEK 1 174 1 243 -69
Rörelseresultat, MSEK 95 99 -4
Bruttomarginal, % 63,3 63,3 0,0
Rörelsemarginal, % 8,1 8,0 0,1
Resultat efter skatt, MSEK 61 62 -1
Resultat per aktie efter utspädning, SEK (Not 1) 0,81 0,83 -0,02
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 68 125 -57
  • Omsättningen minskade med -5,6% jämfört med föregående år. Marginaler och resultat är i nivå med föregående år.
  • Kostnadseffektiviseringar fortgår enligt plan.
  • Shop Online har lanserats i Norge och Finland.
  • Under perioden har åtta butiker byggts om till nya butikskonceptet.
  • Varumärket Newbie har etablerats som eget butikskoncept och öppnat sin första butik.

 
KappAhl har, som branschen i övrigt, påverkats av den varma hösten. Arbetet för högre marginaler och lägre kostnader fortgår. Vi levererar sammanfattningsvis en bruttomarginal och ett rörelseresultat i linje med föregående år.”

Johan Åberg, vd och koncernchef. Läs hela vd:s kommentar i den fullständiga rapporten.

En telefonkonferens med webbsändning för analytiker, media och investerare hålls i dag kl 09.00. För att delta i telefonkonferensen ring 08-566 426 90 cirka 5 min före start. Telefonkonferensen kan även följas via webbsändning på www.kappahl.com/presentations, där sändningen sedan sparas för senare visning.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som KappAhl AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2015 klockan 07.30.

För ytterligare information kontakta
Johan Åberg, Vd och koncernchef, tel. 0706-09 99 73, johan.aberg@kappahl.com
Anders Düring, Finansdirektör, tel. 0708-88 77 33, anders.during@kappahl.com

Företagsinformation och bilder
Charlotte Högberg, Informationschef, tel. 0704-71 56 31, charlotte.hogberg@kappahl.com

KappAhl, grundat 1953, är en av Nordens ledande modekedjor med närmare 400 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen samt Shop Online. KappAhl erbjuder prisvärt mode i egen design till de många människorna – kvinnor, män och barn, med särskilt fokus på kvinnan mitt i livet. 19% av sortimentet är hållbarhetsmärkt. 2013/2014 var omsättningen 4,7 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.kappahl.com.

Ladda ner fil: KappAhl_rapport_första_kvartalet_ 20142015.pdf